Radar/blixt, Sverige

Radarstationer moderniseras

Under våren pågår arbete med att uppgradera SMHIs väderradaranläggningar:

  • Ängelholm: Systemet är fortsatt under intrimning och vissa brister i data kan framträda under intrimningsperioden. Väderradar i Ängelholm moderniserad - intrimning pågår
  • Vara: Data från väderradaranläggning Vara finns återigen i produkter publicerade på smhi.se. Systemet är det andra av de svenska anläggningarna som moderniserats. Systemet är nu under intrimning och vissa brister i data kan framträda i under intrimningsperioden. Uppgradering av väderradar Vara
  • Östersund: Nästa väderradaranläggning att uppgraderas är Östersund, med start i början av augusti. Även här kommer det att uppstå avbrott i dataleveranser under installationsarbetet.

Så använder du radartjänsten

Så fungerar kartverktygen i radartjänsten

Länkar till tidigare versioner av radartjänster

Radar/Blixt, Sverige Radarbild, Norden

Radarstationer moderniseras

Under våren pågår arbete med att uppgradera SMHIs väderradaranläggningar:

  • Ängelholm: Systemet är fortsatt under intrimning och vissa brister i data kan framträda under intrimningsperioden. Väderradar i Ängelholm moderniserad - intrimning pågår
  • Vara: Data från väderradaranläggning Vara finns återigen i produkter publicerade på smhi.se. Systemet är det andra av de svenska anläggningarna som moderniserats. Systemet är nu under intrimning och vissa brister i data kan framträda i under intrimningsperioden. Uppgradering av väderradar Vara
  • Östersund: Nästa väderradaranläggning att uppgraderas är Östersund, med start i början av augusti. Även här kommer det att uppstå avbrott i dataleveranser under installationsarbetet.

Så använder du radartjänsten

Så fungerar kartverktygen i radartjänsten

Länkar till tidigare versioner av radartjänster

Radar/Blixt, Sverige Radarbild, Norden

Professionella tjänster

Varningssystem för eldistributörer

Var förberedd på extremt väder med kundanpassade sms- och e-postvarningar för kraftig blåst, snö och åska.

Lär dig mer

Radar

Väderradar är ett värdefullt hjälpmedel när man gör meteorologiska och hydrologiska prognoser.

Vad är falska radarekon?

Allt en väderradar ser är inte nederbörd och dessa benämns falska nederbördsekon.

Professionella tjänster

Varningssystem för eldistributörer

Var förberedd på extremt väder med kundanpassade sms- och e-postvarningar för kraftig blåst, snö och åska.

Lär dig mer

Radar

Väderradar är ett värdefullt hjälpmedel när man gör meteorologiska och hydrologiska prognoser.

Vad är falska radarekon?

Allt en väderradar ser är inte nederbörd och dessa benämns falska nederbördsekon.