Menu
 
Svep för att se hela sidan   >>

Radar

Radarbild

Bilden är sammansatt av data från sammanlagt 35 väderradar i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, och Lettland. Radarsamarbetet mellan de meteorologiska instituten i Norge, Sverige, Finland, Estland, och Lettland, NORDRAD, har kompletterats med information från fler radar för att uppnå denna täckning.

Denna sida uppdateras med en färsk radarbild varje timme, ca. 15 minuter efter hel timma.


2016-02-14 kl 19:15

Lär dig mer

Radar

Väderradar är ett värdefullt hjälpmedel när man gör meteorologiska och hydrologiska prognoser.

Vad är falska radarekon?

Allt en väderradar ser är inte nederbörd och dessa benämns falska nederbördsekon.

Fakta om nederbörd

Den nederbörd som är vanligast i Sverige är regn.

Lär dig mer

Radar

Väderradar är ett värdefullt hjälpmedel när man gör meteorologiska och hydrologiska prognoser.

Vad är falska radarekon?

Allt en väderradar ser är inte nederbörd och dessa benämns falska nederbördsekon.

Fakta om nederbörd

Den nederbörd som är vanligast i Sverige är regn.

 
 
statistics logger