Menu
 
Svep för att se hela sidan   >>

Radarbild

Radarblixtbild

Bilden är sammansatt av data från sammanlagt 12 väderradar i Sverige.

Denna sida uppdateras med en ny radarbild varje halvtimme, minuterna 15 och 45.

En meteorologisk mätstation som står på marken ger ett direkt mått på den mängd nederbörd som har fallit. En väderradar däremot mäter den ekostyrka som uppnås när radarstrålen reflekteras av nederbörd som fortfarande befinner sig högt över marken. För de flesta användare är det nederbördsmängderna vid marknivå som är mest intressanta. I ovanstående radarbild har man därför justerat den uppmätta intensiteten på radarekot efter mätningarna från de meteorologiska stationerna.


2016-02-12 kl 10:05

Lär dig mer

Blixtar

Blixten är den synliga delen vid elektriska urladdningar i samband med åskväder.

Radar

Väderradar är ett värdefullt hjälpmedel när man gör meteorologiska och hydrologiska prognoser.

Vad är falska radarekon?

Allt en väderradar ser är inte nederbörd och dessa benämns falska nederbördsekon.

Fakta om nederbörd

Den nederbörd som är vanligast i Sverige är regn.

Lär dig mer

Blixtar

Blixten är den synliga delen vid elektriska urladdningar i samband med åskväder.

Radar

Väderradar är ett värdefullt hjälpmedel när man gör meteorologiska och hydrologiska prognoser.

Vad är falska radarekon?

Allt en väderradar ser är inte nederbörd och dessa benämns falska nederbördsekon.

Fakta om nederbörd

Den nederbörd som är vanligast i Sverige är regn.

 
 
statistics logger