Svep för att se hela sidan   >>

Satellitbild

BILDER FRÅN POLÄRA SATELLITER


07-23 19:16
07-23 19:14
07-23 18:29
07-23 17:25
07-23 16:59
07-23 16:50
07-23 15:13
07-23 14:31
07-23 14:22
07-23 13:37
07-23 12:51
07-23 12:50



FÖRKLARING


IR-bilder visas ofta i gråskala. Mycket enkelt kan man säga att:
- ljusgrått är höga moln (slöjmoln/cirrus. Även bymoln som växer i höjden)
- mellangrått är medelhöga moln (ofta tjockare moln som skymmer solen, kan ge nederbörd)
- mörkgrått är låga moln (tex dimmoln, duggregnsmoln etc)