Vattenstånd och vågor

=

  Mer information om tjänsten

  Färgen på punkterna i kartan representerar senaste observationen från mätplatsen enligt legenden under kartan. Om SMHI har utfärdat en vattenståndsvarning för ett område markerar vi det med en bakgrundsfärg enligt legenden.

  Signifikant våghöjd motsvarar ungefär den höjd man visuellt kan uppskatta. Matematiskt beräknas den signifikanta våghöjden som medelhöjden av den högsta tredjedelen av alla vågor i ett vågfält. Höjden på en enskild våg (maxvågen) kan vara dubbelt så hög.

  Prognoserna i tjänsten

  Prognoserna för havsvattenstånd kommer från en havscirkulationsmodell som finns i två olika horisontella upplösningar. Upplösningarna ger olika långa prognoser. Detta kan göra att prognoserna kan skilja sig åt.

  Kort prognos:  Det som i diagrammet kallas "Kort prognos" är baserad på en modell med högre upplösning (1 nautisk mil). Modellen ger 60-timmarsprognoser.

  Lång prognos: Det är en grövre upplösning (2 nautiska mil) av modellen som ger längre prognoser.

  Vågprognos: Prognosen som visas för vågor kommer från en vågmodell. Den finns bara i en uppsättning.

  Observationskällor

  I tjänsten syns inte bara mätningar gjorda av SMHI utan även observationer som ägs eller förmedlas av andra dataleverantörer.

  Svenska: SMHI, Sjöfartsverket, Uddevalla hamn, CTH – Chalmers tekniska högskola

  Danska: DMI – Danmarks meteorologiska institut

  Tyska: BSH – Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, WSA – Wasserstraßen-  und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

  Polska: IMWM – Institute of Meteorology and Water Management

  Lettiska: LEGMA – Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre

  Estniska: MSI – Marine Systems Institute

  Ryska: NWAHEM – The Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring of Russia

  Finska: FMI – Finlands meteorologiska institut

  Lär dig mer

  Professionella tjänster

  Bygg med hänsyn till framtida havsvattenstånd

  Med klimatserier som underlag beräknar vi det framtida lokala havsvattenståndet utmed din kuststräcka - och för olika risknivåer.

  SMS och e-post vid höga havsvattenstånd

  Sedan i maj 2011 får berörda tjänstemän i Danderyds kommun SMS och e-post från SMHI när det finns risk för höga vattenstånd i Edsviken.

  Färgen på punkterna i kartan representerar senaste observationen från mätplatsen enligt legenden under kartan. Om SMHI har utfärdat en vattenståndsvarning för ett område markerar vi det med en bakgrundsfärg enligt legenden.

  Signifikant våghöjd motsvarar ungefär den höjd man visuellt kan uppskatta. Matematiskt beräknas den signifikanta våghöjden som medelhöjden av den högsta tredjedelen av alla vågor i ett vågfält. Höjden på en enskild våg (maxvågen) kan vara dubbelt så hög.

  Prognoserna i tjänsten

  Prognoserna för havsvattenstånd kommer från en havscirkulationsmodell som finns i två olika horisontella upplösningar. Upplösningarna ger olika långa prognoser. Detta kan göra att prognoserna kan skilja sig åt.

  Kort prognos:  Det som i diagrammet kallas "Kort prognos" är baserad på en modell med högre upplösning (1 nautisk mil). Modellen ger 60-timmarsprognoser.

  Lång prognos: Det är en grövre upplösning (2 nautiska mil) av modellen som ger längre prognoser.

  Vågprognos: Prognosen som visas för vågor kommer från en vågmodell. Den finns bara i en uppsättning.

  Observationskällor

  I tjänsten syns inte bara mätningar gjorda av SMHI utan även observationer som ägs eller förmedlas av andra dataleverantörer.

  Svenska: SMHI, Sjöfartsverket, Uddevalla hamn, CTH – Chalmers tekniska högskola

  Danska: DMI – Danmarks meteorologiska institut

  Tyska: BSH – Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, WSA – Wasserstraßen-  und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

  Polska: IMWM – Institute of Meteorology and Water Management

  Lettiska: LEGMA – Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre

  Estniska: MSI – Marine Systems Institute

  Ryska: NWAHEM – The Federal Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring of Russia

  Finska: FMI – Finlands meteorologiska institut

  Lär dig mer

  Professionella tjänster

  Bygg med hänsyn till framtida havsvattenstånd

  Med klimatserier som underlag beräknar vi det framtida lokala havsvattenståndet utmed din kuststräcka - och för olika risknivåer.

  SMS och e-post vid höga havsvattenstånd

  Sedan i maj 2011 får berörda tjänstemän i Danderyds kommun SMS och e-post från SMHI när det finns risk för höga vattenstånd i Edsviken.