Svep för att se hela sidan   >>

Sjöväder detaljprognoser

Utfärdad 2016-10-22 kl 19:08.


Fladen
Omkring ost; i norr 3-8, i söder 10- tidvis kuling 15. Mest god sikt, skurar.
Dogger
Ost eller nordost 6-11. Måttlig till god sikt, skurar.
Tyska bukten
Ost eller nordost 5-10. I natt i, söder lågtryckspassage västerut och växlande 2-7. Söndag eftermiddag allmänt ost eller sydost 5-10, blåsigast i norr. Tidvis måttlig sikt i regn eller skurar.
Fiskebankarna
Nordost 10-kuling 16, inatt vridande till ost. Söndag kväll något avtagande. Tidvis måttlig sikt i regn eller skurar.
Syd Utsira
Ost eller nordost, på södra farvattnen 10- kuling 15, i övrigt 3-8. Från inatt något ökande. Imorgon 7-13, längst i söder fortsatt upp till kuling 15. Tidvis måttlig sikt i skurar.
Skagerack
Nordost 12-kuling 17. Under söndagen långsamt avtagande, till kvällen 10-13. Tidvis måttlig sikt i regn eller skurar.
Kattegatt
Ost eller nordost 9- kuling 14, högst i norr. Inatt avtagande, 7-12. Imorgon ytterligare avtagande, till eftermiddagen 4-9. Tidvis måttlig eller dålig sikt i regn.
Vänern
Nordost 9-kuling 14. Under söndagen avtagande, 7-12. Måttlig sikt i regn.
Öresund och Bälten
Nordost 2-7. Inatt vridande till ost. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt.
Sydvästra Östersjön
Växlande 2-7. I morgon ost eller sydost. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt
Södra Östersjön
Söder om Bornholm sydost eller växlande 1-5. I Hanöbukten ost 5-10. I morgon efterhand allmänt syd eller sydost 4-8. Måttlig till god sikt, tidvis regn eller skurar.
Sydöstra Östersjön
Ost eller sydost 5-10, imorgon syd eller sydost och något ökande. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt.
Mellersta Östersjön
Ost 10- kuling 15. I morgon eftermiddag sydost och långsamt avtagande. Tidvis regn med måttlig eller lokalt dålig sikt.
Norra Östersjön
Ost 10- kuling 15. I morgon kväll sydost och långsamt avtagande. Tidvis regn med måttlig eller lokalt dålig sikt.
Rigabukten
Ost eller sydost 10-kuling 15. Från inatt måttlig sikt i regn.
Finska viken
Ost eller sydost 9- kuling 14. Mest god sikt. Söndag eftermiddag något regn.
Ålands hav och Skärgårdshavet
Ost eller sydost 10-kuling 15. Mest god sikt.
Södra Bottenhavet
Ost 7-12. Blåsigast i öster. God sikt.
Norra Bottenhavet
Ost 4-8, i morgon något ökande. God sikt.
Norra Kvarken
Ost eller sydost 4-8. God sikt.
Bottenviken
Ost eller sydost 4-9. God sikt.