Svep för att se hela sidan   >>

Sjöväder detaljprognoser

Utfärdad 2016-08-29 kl 05:01.


Fladen och Dogger
Nordväst 3-7, ikväll vridande till sydväst och inatt ökande 5-9. Mest god sikt.
Tyska bukten, Fiskebankarna och syd Utsira
Nordväst 10-tidvis kuling 15. Ikväll avtagande, inatt väst 5-9. Mest god sikt, till en början någon skur.
Skagerack
Nord 7-11, mitt på dagen nordväst och i väster ökande 10-kuling 15. I öster nordväst 3-7. Inatt allmänt 8-12. God sikt.
Kattegatt
Väst 6-10, under förmiddagen nordväst och ökande till 10-tidvis kuling 14. Under morgonen någon skur, annars god sikt.
Vänern
Nordost 5-9, i eftermiddag nordväst något ökande. Ikväll avtagande, inatt sydväst 2-6. Måttlig till god sikt, tidvis regn. Inatt god sikt, risk för kustnära dimma.
Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön
Väst 8-12, fram på dagen nordväst 10-tidvis kuling 14. Lokala skurar, annars mest god sikt.
Södra och sydöstra Östersjön
Väst 7-11, ökande i eftermiddag 10-kuling 15. Inatt nordväst något avtagande. Till en början skurar, lokalt med åska. Från i eftermiddag mest god sikt.
Mellersta Östersjön
Sydost 3-7, under förmiddagen sydväst ökande 7-11. Ikväll väst 10-kuling 14, inatt nordväst. Lokalt regn- eller åskskurar med dålig sikt.
Norra Östersjön
I den norra delen tillfälligt upp till kuling 14, i den södra delen då växlande 2-7. Under eftermiddagen vridande till sydväst och allmänt 3-7. Inatt nordväst hastigt ökande till 8-12. Skurar med lokalt dålig, risk för åska.
Rigabukten
Sydost 5-9, något avtagande, mitt på dagen tidvis växlande. Ikväll sydväst och ökande 8-12. Tidvis regn med lokalt dålig sikt, risk för åska.
Finska viken
Ost 2-6. Ökande i eftermiddag 10-kuling 15, högst i östra delen. Ikväll avtagande och omslag till väst eller sydväst 4-8. Tidvis regn eller åska med lokalt dålig sikt.
Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet
Ost 6-10, i eftermiddag nordost något ökande. Inatt nord eller nordväst något avtagande. Tidvis regn med lokalt dålig sikt, inatt god sikt.
Norra Bottenhavet och norra Kvarken
Nordost eller växlande 1-5, i eftermiddag ökande 3-7. Inatt nordväst. Mest god sikt.
Bottenviken
Sydväst 3-7, i eftermiddag sydost eller växlande något avtagande. God sikt .