Svep för att se hela sidan   >>

Sjöväder detaljprognoser

Utfärdad 2016-07-27 kl 12:35.


Fladen
Väst eller nordväst 5-10. I morgon något avtagande och vridande till sydväst 3-8. Mest god sikt.
Dogger
Syd eller sydväst 5-10 vridande till nordväst eller väst och i natt tillfälligt något avtagande. I morgon fram på dagen syd. Mest god sikt.
Tyska bukten
Syd 5-10 vridande till sydväst. Från kvällen väst eller nordväst 2-6. Torsdag eftermiddag åter syd. Tidvis regn med måttlig sikt. I morgon mest god sikt.
Fiskebankarna och syd Utsira
Syd ökande till 10-tidvis kuling 15. Senare i eftermiddag vridande till väst eller nordväst med början i väster och i kväll avtagande till 5-10. Torsdag eftermiddagen sydväst 3-8. Passerande regn med måttlig sikt. Från i natt mest god sikt.
Skagerack
Omkring syd 5-10. I kväll ökande till 8-13, i natt kortvarigt kuling 14 och vridande till väst. Regn västerifrån med måttlig sikt och risk för åska. I morgon mest god sikt.
Kattegatt
Syd ökande till 3-8. Ikväll ytterligare något ökande och inatt vridande till väst eller nordväst 5-10, blåsigast i norra delen. Regn västerifrån med risk för åska och måttlig sikt. I morgon mest god sikt.
Vänern
Sydväst 2-7, i kväll syd och något ökande. I morgon fram på dagen åter sydväst 7-11. Mest god sikt, i kväll och i natt passerande regn eller skurar med risk för åska.
Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön
Omkring syd 3-8, i kväll tillfälligt växlande. Inatt väst eller nordväst 4-9 . Mest god sikt, lokalt någon regn eller åskskur.
Södra Östersjön
Syd vridande till ost och ökande till 7-11. I natt omslag till väst och tillfälligt något avtagande. Mest god sikt, i kväll och inatt tidvis regn med måttlig till lokalt dålig sikt och risk för åska.
Sydöstra Östersjön
Växlande 2-7. Från i kväll mest ost och ökande 5-9. I morgon vridande till väst. Mest god sikt, från i natt regn med risk för åska ikväll och måttlig till lokalt dålig sikt.
Mellersta Östersjön
Växlande 1-6. Senare i eftermiddag väster om Gotland omkring syd 5-10. I morgon åter växlande1-6, men på Baltiska sidan frampå dagen nord 4-9. Mest god sikt, från i natt måttlig till lokalt dålig sikt i passerande regn med risk för åska.
Norra Östersjön
Sydväst 2-7. Inatt mest omkring syd. I morgon frampå dagen växlande. Mest god sikt, sent i natt regn med måttlig sikt och risk för åska.
Rigabukten
Växlande 1-5. I morgon omkring ost 3-8. Mest god sikt, från torsdag eftermiddag regn med måttlig sikt till lokalt dålig sikt och risk för åska.
Finska viken
Väst eller sydväst 3-8. I morgon växlande. Mest god sikt.
Ålands hav och Skärgårdshavet
Väst eller sydväst 2-7. I morgon syd och något avtagande. Mest god sikt, i morgon passerande skurar.
Bottenhavet
Väst eller sydväst 4-9. Från ikväll omkring syd och inatt tillfälligt något avtagande. God sikt, i morgon någon skur.
Norra Kvarken
Syd eller sydväst 7-11, i natt tillfälligt något avtagande. Mest god sikt.
Bottenviken
Omkring syd ökande till 7-11, i natt avtagande och mot morgonen tillfälligt växlande 1-6. Fram på dagen åter omkring syd 3-8. Mest god sikt, i dag lokalt någon regn- eller åskskur.