Svep för att se hela sidan   >>

Sjöväder detaljprognoser

Utfärdad 2016-06-28 kl 04:49.


Fladen
Omkring sydväst 3-7. I kväll syd. I natt sydost och något ökande. Måttlig eller god sikt.
Dogger
Omkring väst 3-7. I eftermiddag syd. I kväll sydost 7-12. I natt omslag till sydväst. Måttlig eller god sikt.
Tyska bukten
Sydväst 3-7. I kväll sydost och ökande till 7-12. I natt omslag till sydväst. Först god sikt. I kväll regn med måttlig eller lokalt dålig sikt.
Fiskebankarna
Sydväst ca 5, mest god sikt. I kväll syd. I natt sydost, ökande till 8-13 och regn med måttlig eller lokalt dålig sikt.
Syd Utsira
Omkring sydväst 2-7. I natt sydost och ökande till 7-12. Mest god sikt.
Skagerack
Väst 8-13. I eftermiddag sydväst. I kväll långsamt avtagande. I natt syd eller sydost 4-8. Mest god sikt.
Kattegatt
Väst eller nordväst 4-9, avtagande, i eftermiddag sydväst 2-7. I natt vridande till sydost och ökande till 8-12. Mest god sikt.
Vänern
Sydväst 7-11. I kväll något avtagande, i natt syd. Mest god sikt.
Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön
Väst eller nordväst 3-7. På dagen något avtagande och tidvis växlande. I natt syd eller sydost och ökande till 8-13. Mest god sikt.
Södra Östersjön
Omkring väst 3-7, söder om Öland och utanför Blekingekusten tidvis upp till 10. Sent i kväll tillfälligt avtagande. I natt syd eller sydost och ökande, onsdag morgon 7-12. Mest god sikt.
Sydöstra Östersjön
Sydväst eller väst 4-8, i natt något avtagande. Mest god sikt.
Mellersta Östersjön
Omkring sydväst 4-9. Mest god sikt, nordväst om Gotland kan det bli någon lokal åskskurar med risk för dålig sikt.
Norra Östersjön
Syd eller sydväst 2-7. Mest god sikt, i morgon någon skur utanför svenska kusten.
Rigabukten
Väst eller sydväst 2-6. God sikt.
Finska viken
Väst avtagande till ca 5. I natt något avtagande. Mest god sikt.
Ålands hav
Sydväst 3-7. Mitt på dagen syd och tillfälligt något ökande. I natt åter sydväst 3-7. Mest god sikt.
Skärgårdshavet
Sydväst eller växlande 1-5. Mitt på dagen syd 3-7. Mest god sikt.
Bottenhavet
Sydväst 3-7. I eftermiddag syd eller sydost och tillfälligt något ökande. Onsdag morgon 1-5. Mest god sikt, närmast svenska kusten någon skur.
Norra Kvarken
Syd eller sydost ca 5. I eftermiddag tillfälligt sydväst. Mest god sikt.
Bottenviken
Sydost 4-8. I natt något avtagande. I de norra farvattnen till en börja regn och risk för dimma. Från eftermiddagen mest god sikt.