Svep för att se hela sidan   >>

Kustobservationer

Kustobservationer Sverige

2017-12-16 kl 04:00
Norra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Storön nordost 1 2 -5.1 34 4
Rödkallen nordost 5 8 -1.6 47 1
Pite-Rönnskär nord 5 7 -2.0 24 4
Bjuröklubb nordväst 6 10 -2.3 --- 40
Holmön nord 5 8 -0.9 6 6
Järnäsklubb nord 4 6 -1.5 50 6
Skagsudde nord 3 7 -1.4 50 11
Lungö nord 4 8 -0.3 18 17

Mellersta Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Brämön nordost 9 12 0.5 15 17
Kuggören nord 9 13 0.9 5 8
Eggegrund nordost 9 11 3.3 --- 5
Örskär nordost 11 14 3.1 50 8
Söderarm väst 8 9 1.4 50 15
Svenska Högarna sydväst 6 10 2.0 50 12
Stavsnäs --- --- --- --- --- ---
Landsort väst 8 10 1.3 50 18
Visingsö sydväst 3 5 0.0 50 94

Södra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Gotska Sandön väst 5 9 2.2 50 16
Harstena väst 2 6 1.3 50 18
Fårösund syd 3 5 1.7 50 13
Östergarnsholm --- --- --- --- --- 5
Hoburg väst 3 6 2.8 50 39
Ölands n
udde
--- 3 5 2.3 50 2
Ölandsbron väst 2 4 2.0 --- 5
Ölands södra udde väst 4 7 3.4 50 2
Utklippan sydväst 5 7 3.9 --- 3
Hanö sydväst 5 7 2.8 17 55
Skillinge sydväst 2 3 1.0 7 4
Falsterbo väst 9 12 4.2 32 5

Västra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Nordkoster nord 5 9 -1.3 19 33
Väderöarna nord 6 9 -0.8 --- 11
Måseskär nord 6 8 -0.2 13 16
Vinga nord 5 7 1.1 47 12
Naven nordväst 3 5 -0.2 --- 53
Pålgrunden nordväst 4 7 --- --- 45
Nidingen nord 2 4 1.1 --- 2
Hallands Väderö väst 7 11 3.7 30 10
--- Värde saknas eller parametern mäts ej.