Svep för att se hela sidan   >>

Kustobservationer Sverige

2016-08-28 kl 23:00
Norra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Storön sydväst 5 6 12.9 50 4
Rödkallen sydväst 5 6 12.9 50 1
Pite-Rönnskär väst 3 4 8.7 50 4
Bjuröklubb syd 3 7 8.2 50 40
Holmön sydväst 3 4 9.5 29 6
Järnäsklubb sydväst 4 5 11.6 50 6
Skagsudde sydväst 4 6 11.7 44 11
Lungö väst 1 4 9.9 50 17

Mellersta Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Brämön syd 3 4 10.6 50 17
Kuggören väst 1 1 9.8 23 8
Eggegrund ost 3 4 11.5 --- 5
Örskär ost 4 6 11.6 27 8
Söderarm ost 8 9 13.5 22 15
Svenska Högarna nordost 8 10 13.8 18 12
Stavsnäs --- --- --- --- --- ---
Landsort sydost 6 7 14.4 22 18
Visingsö ost 2 3 14.6 44 94

Södra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Gotska Sandön ost 4 9 14.2 9 16
Harstena sydost 4 9 14.0 12 18
Fårösund ost 3 7 15.6 23 13
Östergarnsholm ost 6 8 16.8 --- 5
Hoburg ost 4 9 17.2 38 39
Ölands n
udde
ost 4 7 15.8 21 2
Ölandsbron ost 1 3 16.0 --- 5
Ölands södra udde sydost 5 10 17.3 30 2
Utklippan sydost 2 10 17.9 --- 3
Hanö sydost 7 9 16.8 1 55
Skillinge nord 4 6 17.8 12 4
Falsterbo ost 3 7 18.0 6 5

Västra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Nordkoster nordost 8 11 12.3 11 33
Väderöarna nordost 12 14 13.7 --- 11
Måseskär ost 7 10 15.3 41 16
Vinga sydost 7 9 16.4 33 12
Naven ost 3 7 13.6 6 53
Pålgrunden sydost 9 11 --- --- 45
Nidingen sydost 7 8 17.3 --- 2
Hallands Väderö sydost 7 10 17.2 17 10
--- Värde saknas eller parametern mäts ej.