Svep för att se hela sidan   >>

Kustobservationer Sverige

2016-07-29 kl 21:00
Norra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Storön sydost 4 6 18.4 36 4
Rödkallen syd 5 7 17.6 30 1
Pite-Rönnskär syd 4 6 15.8 45 4
Bjuröklubb syd 5 7 16.1 50 40
Holmön sydväst 3 7 18.1 11 6
Järnäsklubb syd 5 5 18.2 37 6
Skagsudde syd 4 5 18.5 34 11
Lungö --- --- --- 17.7 49 17

Mellersta Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Brämön syd 4 9 18.6 50 17
Kuggören syd 5 8 19.4 50 8
Eggegrund syd 2 3 21.1 --- 5
Örskär sydost 5 6 19.9 50 8
Söderarm syd 4 7 19.3 10 15
Svenska Högarna sydost 4 5 19.4 45 12
Stavsnäs --- --- --- --- --- ---
Landsort sydväst 1 3 19.9 50 18
Visingsö nordost 2 2 19.0 47 94

Södra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Gotska Sandön sydost 1 2 17.8 47 16
Harstena sydväst 3 4 18.6 50 18
Fårösund nordväst 2 2 20.4 33 13
Östergarnsholm sydväst 6 8 18.9 --- 5
Hoburg sydväst 4 6 18.8 50 39
Ölands n
udde
syd 4 5 19.5 16 2
Ölandsbron syd 4 7 19.2 --- 5
Ölands södra udde syd 4 6 18.6 44 2
Utklippan syd 3 3 19.6 --- 3
Hanö syd 4 6 18.2 41 55
Skillinge syd 3 5 18.4 6 4
Falsterbo sydväst 6 8 20.3 50 5

Västra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Nordkoster sydväst 6 9 16.6 21 33
Väderöarna sydväst 7 11 16.6 --- 11
Måseskär syd 7 10 17.9 24 16
Vinga sydost 1 8 17.7 50 12
Naven nord 1 2 18.8 6 53
Pålgrunden nord 2 3 --- --- 45
Nidingen sydost 2 3 19.3 --- 2
Hallands Väderö sydost 4 7 18.8 22 10
--- Värde saknas eller parametern mäts ej.