Svep för att se hela sidan   >>

Kustobservationer

Kustobservationer Sverige

2018-03-23 kl 15:00
Norra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Storön sydväst 4 5 -8.6 33 4
Rödkallen syd 3 3 -10.8 50 1
Pite-Rönnskär sydost 3 3 -7.5 44 4
Bjuröklubb sydost 4 5 -6.9 --- 40
Holmön väst 2 3 -5.2 20 6
Järnäsklubb syd 2 4 -3.7 48 6
Skagsudde sydost 4 5 -3.5 50 11
Lungö sydost 7 8 -1.8 13 17

Mellersta Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Brämön syd 10 13 -1.0 44 17
Kuggören syd 9 10 -0.2 47 8
Eggegrund sydost 6 8 0.6 --- 5
Örskär sydost 3 7 1.2 45 8
Söderarm sydost 6 8 0.4 49 15
Svenska Högarna sydost 6 7 1.2 50 12
Stavsnäs --- --- --- --- --- ---
Landsort syd 4 5 1.7 47 18
Visingsö ost 1 2 2.8 39 94

Södra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Gotska Sandön syd 4 8 4.2 50 16
Harstena syd 2 4 3.5 50 18
Fårösund syd 3 6 4.6 50 13
Östergarnsholm syd 4 5 2.6 --- 5
Hoburg sydväst 3 4 3.8 50 39
Ölands n
udde
nordväst 1 5 4.0 --- 2
Ölandsbron sydväst 6 7 1.1 --- 5
Ölands södra udde syd 4 5 -0.2 0 2
Utklippan syd 2 3 -0.8 --- 3
Hanö syd 4 6 1.4 17 55
Skillinge sydost 2 4 1.4 43 4
Falsterbo syd 4 6 2.0 50 5

Västra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Nordkoster sydost 9 12 0.9 10 33
Väderöarna sydost 10 12 0.6 --- 11
Måseskär syd 10 12 0.7 15 16
Vinga sydost 9 12 0.2 22 12
Naven väst 2 6 2.2 --- 53
Pålgrunden sydväst 4 6 --- --- 45
Nidingen sydost 8 12 0.3 --- 2
Hallands Väderö --- --- --- --- --- 10
--- Värde saknas eller parametern mäts ej.