Svep för att se hela sidan   >>

Kustobservationer

Kustobservationer Sverige

2017-10-17 kl 16:00
Norra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Storön sydväst 2 5 8.3 50 4
Rödkallen sydväst 4 7 8.7 50 1
Pite-Rönnskär väst 3 5 8.0 50 4
Bjuröklubb väst 6 8 7.6 --- 40
Holmön väst 2 6 7.0 27 6
Järnäsklubb väst 2 3 7.4 50 6
Skagsudde nordväst 1 3 7.2 37 11
Lungö nord 3 5 6.5 40 17

Mellersta Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Brämön ost 6 10 7.3 5 17
Kuggören nordväst 2 3 8.6 50 8
Eggegrund väst 6 10 11.5 --- 5
Örskär sydväst 12 16 12.1 15 8
Söderarm väst 11 12 12.8 23 15
Svenska Högarna sydväst 9 15 11.8 4 12
Stavsnäs --- --- --- --- --- ---
Landsort väst 11 15 13.8 17 18
Visingsö sydväst 7 13 13.0 24 94

Södra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Gotska Sandön sydväst 7 14 11.6 2 16
Harstena väst 4 14 14.8 19 18
Fårösund sydväst 7 11 14.7 14 13
Östergarnsholm sydväst 6 9 13.4 --- 5
Hoburg sydväst 8 11 12.4 --- 39
Ölands n
udde
--- 5 10 15.6 --- 2
Ölandsbron sydväst 8 11 15.0 --- 5
Ölands södra udde sydväst 8 12 12.3 10 2
Utklippan sydväst 9 12 12.5 --- 3
Hanö sydväst 6 13 12.6 10 55
Skillinge sydväst 7 13 13.9 11 4
Falsterbo sydväst 8 11 13.7 15 5

Västra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Nordkoster sydväst 11 18 13.4 9 33
Väderöarna sydväst 15 22 13.4 --- 11
Måseskär sydväst 12 16 12.5 4 16
Vinga sydväst 14 19 13.5 10 12
Naven sydväst 7 15 11.7 --- 53
Pålgrunden syd 11 18 --- --- 45
Nidingen sydväst 9 13 13.8 --- 2
Hallands Väderö sydväst 11 14 13.9 9 10
--- Värde saknas eller parametern mäts ej.