Svep för att se hela sidan   >>

Kustobservationer Sverige

2017-08-17 kl 03:00
Norra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Storön väst 10 12 13.9 48 4
Rödkallen väst 10 14 13.0 50 1
Pite-Rönnskär sydväst 6 8 10.9 50 4
Bjuröklubb sydväst 5 10 10.5 50 40
Holmön väst 5 7 12.5 40 6
Järnäsklubb sydväst 3 5 12.3 50 6
Skagsudde väst 3 4 13.3 50 11
Lungö väst 4 6 10.6 50 17

Mellersta Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Brämön nord 3 4 11.8 50 17
Kuggören nord 2 3 13.1 33 8
Eggegrund --- --- --- --- --- 5
Örskär sydväst 4 5 15.1 15 8
Söderarm väst 3 4 15.8 1 15
Svenska Högarna --- --- --- --- --- 12
Stavsnäs --- --- --- --- --- ---
Landsort nordväst 3 3 15.2 3 18
Visingsö sydväst 3 4 11.6 50 94

Södra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Gotska Sandön nordväst 2 5 15.6 4 16
Harstena nordväst 3 7 14.3 50 18
Fårösund --- --- --- --- --- 13
Östergarnsholm nordväst 3 5 16.4 --- 5
Hoburg --- --- --- --- --- 39
Ölands n
udde
nordost 6 7 16.9 --- 2
Ölandsbron växlande 0 1 16.1 --- 5
Ölands södra udde nord 5 7 16.4 50 2
Utklippan nordväst 4 6 15.7 --- 3
Hanö --- --- --- 14.1 38 55
Skillinge sydväst 1 2 10.7 16 4
Falsterbo syd 2 3 13.9 47 5

Västra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Nordkoster sydväst 4 8 15.5 23 33
Väderöarna sydväst 7 9 15.9 --- 11
Måseskär sydväst 4 8 16.1 21 16
Vinga syd 4 6 17.2 50 12
Naven syd 3 5 12.0 28 53
Pålgrunden syd 4 6 --- --- 45
Nidingen syd 5 6 17.3 --- 2
Hallands Väderö sydost 3 4 14.3 10 10
--- Värde saknas eller parametern mäts ej.