Svep för att se hela sidan   >>

Kustobservationer Sverige

2017-01-18 kl 20:00
Norra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Storön sydväst 16 21 2.8 50 4
Rödkallen sydväst 14 18 2.2 50 1
Pite-Rönnskär syd 12 14 2.0 50 4
Bjuröklubb syd 8 14 1.3 50 40
Holmön syd 7 14 2.1 34 6
Järnäsklubb sydväst 11 13 1.8 50 6
Skagsudde sydväst 11 13 2.2 20 11
Lungö sydväst 2 8 3.4 50 17

Mellersta Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Brämön väst 5 7 3.6 50 17
Kuggören syd 1 3 2.0 50 8
Eggegrund sydväst 6 12 1.9 --- 5
Örskär sydväst 9 11 1.5 50 8
Söderarm väst 13 16 2.8 23 15
Svenska Högarna sydväst 9 12 2.7 9 12
Stavsnäs --- --- --- --- --- ---
Landsort väst 5 8 3.5 11 18
Visingsö sydväst 7 9 4.4 11 94

Södra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Gotska Sandön sydväst 7 10 3.6 6 16
Harstena väst 5 10 5.0 50 18
Fårösund sydväst 5 8 3.0 3 13
Östergarnsholm --- --- --- --- --- 5
Hoburg väst 8 12 2.7 1 39
Ölands n
udde
sydväst 7 10 3.6 50 2
Ölandsbron sydväst 5 8 2.3 --- 5
Ölands södra udde väst 10 13 2.9 3 2
Utklippan väst 11 14 3.4 --- 3
Hanö väst 9 13 2.1 3 55
Skillinge sydväst 5 10 1.6 6 4
Falsterbo väst 11 13 1.6 3 5

Västra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Nordkoster väst 5 10 5.0 12 33
Väderöarna sydväst 7 12 6.1 --- 11
Måseskär väst 10 14 5.5 3 16
Vinga sydväst 8 10 5.1 5 12
Naven sydväst 6 10 4.1 4 53
Pålgrunden väst 9 10 --- --- 45
Nidingen sydväst 7 9 4.5 --- 2
Hallands Väderö sydväst 8 12 3.1 1 10
--- Värde saknas eller parametern mäts ej.