Svep för att se hela sidan   >>

Kustobservationer

Denna tjänst kommer snart att ersättas med en ny tjänst för kustobservationer.

Kustobservationer Sverige

2019-01-23 kl 22:00
Norra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Storön nordväst 2 2 -20.0 50 4
Rödkallen nord 5 7 -17.7 50 1
Pite-Rönnskär nord 5 7 -16.4 50 4
Bjuröklubb nord 9 12 -10.4 2 40
Holmön ost 7 10 -6.2 15 6
Järnäsklubb nord 5 9 -9.6 50 6
Skagsudde nordost 6 9 -7.9 50 11
Lungö nordost 11 16 -4.3 1 17

Mellersta Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Brämön ost 8 11 -2.2 2 17
Kuggören ost 6 8 -1.5 2 8
Eggegrund sydväst 3 4 -2.9 --- 5
Örskär sydväst 5 6 -3.2 20 8
Söderarm väst 6 8 -1.8 --- 15
Svenska Högarna väst 5 6 -1.2 30 12
Stavsnäs --- --- --- --- --- ---
Landsort syd 2 3 0.2 50 18
Visingsö syd 4 6 -3.0 8 94

Södra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Gotska Sandön väst 1 2 -1.5 50 16
Harstena sydväst 3 5 -2.7 9 18
Fårösund sydväst 4 5 -4.2 8 13
Östergarnsholm sydväst 5 6 -0.4 --- 5
Hoburg sydväst 4 6 -0.5 50 39
Ölands n
udde
syd 1 2 -3.0 10 2
Ölandsbron ost 3 3 -2.4 --- 5
Ölands södra udde sydost 7 9 0.5 20 2
Utklippan sydost 8 10 0.9 --- 3
Hanö sydost 7 11 0.0 15 55
Skillinge sydost 6 9 -0.3 12 4
Falsterbo sydost 7 12 -0.5 --- 5

Västra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Nordkoster sydost 5 7 -0.8 12 33
Väderöarna sydost 7 10 -0.6 --- 11
Måseskär sydost 7 10 -0.7 9 16
Vinga sydost 7 10 -0.8 11 12
Naven syd 2 5 -4.3 8 53
Pålgrunden syd 5 6 --- --- 45
Nidingen sydost 8 9 -0.5 --- 2
Hallands Väderö sydost 3 6 -3.0 10 10
--- Värde saknas eller parametern mäts ej.