Svep för att se hela sidan   >>

Kustobservationer Sverige

2016-05-29 kl 07:00
Norra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Storön sydväst 1 2 10.6 49 4
Rödkallen sydväst 4 6 8.6 32 1
Pite-Rönnskär sydväst 3 4 10.0 40 4
Bjuröklubb sydost 1 3 11.0 50 40
Holmön nordost 2 2 11.7 24 6
Järnäsklubb nordost 1 3 14.2 46 6
Skagsudde nordost 4 6 13.6 46 11
Lungö nordost 9 11 11.1 33 17

Mellersta Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Brämön nord 5 7 9.0 25 17
Kuggören nordväst 5 9 9.7 24 8
Eggegrund nord 2 5 7.1 --- 5
Örskär nordost 2 3 8.2 29 8
Söderarm --- --- --- --- --- 15
Svenska Högarna nordost 8 10 9.6 30 12
Stavsnäs --- --- --- --- --- ---
Landsort nordost 10 15 10.3 14 18
Visingsö nord 5 6 10.6 9 94

Södra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Gotska Sandön ost 8 12 12.9 20 16
Harstena nordost 7 11 10.5 4 18
Fårösund ost 9 11 13.1 28 13
Östergarnsholm ost 8 10 13.5 --- 5
Hoburg --- --- --- --- --- 39
Ölands n
udde
nordost 6 7 12.1 11 2
Ölandsbron nord 8 11 12.5 --- 5
Ölands södra udde nordost 6 7 14.5 23 2
Utklippan nordost 8 10 13.5 --- 3
Hanö nordost 6 7 13.6 26 55
Skillinge nord 5 10 13.3 16 4
Falsterbo nordost 3 5 13.9 30 5

Västra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Nordkoster nordost 6 9 12.6 23 33
Väderöarna nordost 9 11 13.3 --- 11
Måseskär ost 7 10 13.0 43 16
Vinga nordost 5 7 13.6 47 12
Naven ost 3 6 10.8 3 53
Pålgrunden växlande 0 1 --- --- 45
Nidingen nordost 4 6 14.0 --- 2
Hallands Väderö nordost 5 7 14.0 32 10
--- Värde saknas eller parametern mäts ej.