Svep för att se hela sidan   >>

Kustobservationer Sverige

2017-06-23 kl 10:00
Norra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Storön nordväst 2 6 9.3 50 4
Rödkallen nord 6 8 8.7 50 1
Pite-Rönnskär nord 3 5 9.3 50 4
Bjuröklubb nord 5 8 9.4 50 40
Holmön nordost 3 5 12.9 36 6
Järnäsklubb sydost 4 6 10.8 50 6
Skagsudde ost 4 6 11.2 50 11
Lungö nordost 6 9 13.1 48 17

Mellersta Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Brämön syd 4 5 12.4 42 17
Kuggören syd 5 7 12.7 43 8
Eggegrund ost 5 6 13.0 --- 5
Örskär sydost 4 7 11.6 45 8
Söderarm sydost 6 8 12.2 42 15
Svenska Högarna ost 5 8 13.0 47 12
Stavsnäs --- --- --- --- --- ---
Landsort ost 5 6 15.3 50 18
Visingsö nordväst 1 2 15.9 36 94

Södra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Gotska Sandön ost 6 9 16.6 40 16
Harstena ost 3 5 16.8 6 18
Fårösund ost 6 9 16.1 50 13
Östergarnsholm ost 4 6 16.3 --- 5
Hoburg sydost 5 7 17.2 43 39
Ölands n
udde
--- --- --- --- --- 2
Ölandsbron ost 2 4 18.5 --- 5
Ölands södra udde --- --- --- --- --- 2
Utklippan nordost 4 5 14.2 --- 3
Hanö --- --- --- 16.0 29 55
Skillinge nordost 4 8 16.7 37 4
Falsterbo sydost 3 4 16.1 8 5

Västra Sverige
Station Vind-
riktning
Medel-
vind (m/s)
Byvind (m/s) Temperatur (°C) Sikt (km) Stations-
höjd
(m)
Nordkoster syd 4 6 16.6 37 33
Väderöarna sydost 2 4 16.2 --- 11
Måseskär ost 1 4 16.9 40 16
Vinga sydost 3 4 17.5 41 12
Naven sydost 1 3 16.6 43 53
Pålgrunden ost 2 4 --- --- 45
Nidingen sydost 2 3 17.9 --- 2
Hallands Väderö syd 2 5 18.2 29 10
--- Värde saknas eller parametern mäts ej.