Svep för att se hela sidan   >>

Kustväder

Haparanda - Bjuröklubb

Karta - visa prognos för:

VÄDERÖVERSIKT SVERIGE

Högtryck finns över Brittiska öarna. Lågtryck i öster. Små dellågtryck rör sig söderut på våra farvatten.


FLERDYGNSPROGNOSER FÖR
Haparanda - Bjuröklubb


Prognosen utfärdad kl. 06.30.