Svep för att se hela sidan   >>

Kustväder

Haparanda - Bjuröklubb

Karta - visa prognos för:

VÄDERÖVERSIKT SVERIGE

Över Finland fortsätter ett lågtryck åt sydost. En tillfällig högtrycksrygg passerar österut och under fredagen närmar sig ett nytt lågtryck på Norska havet.


FLERDYGNSPROGNOSER FÖR
Haparanda - Bjuröklubb


Prognosen utfärdad kl. 19.30.