Is till havs

Mer information om tjänsten

På istjänsten kartlägger isexperter dagligen issituationen i Östersjön samt Vänern och Mälaren. Som underlag används olika typer av satellitbilder (optiska- och radarbilder) samt insamlade isobservationer.

Resultatet av analysen blir en detaljerad iskarta för sjöfarten. I tjänsten Is till havs har motsvarande information förenklats och presenteras i form av fyra olika iskoncentrationer. Koncentrationer under 10% kan i detta sammanhang ses som öppet vatten och är inte medtaget.

För respektive havsområde skriver isexperten en text som storskaligt beskriver isläget för sjöfarten och allmänheten. Denna text återfinns i sin helhet under kartan eller för ett specifikt område i anslutning till kartan.

Isinformationen och kartan uppdateras runt lunchtid varje dag under issäsong.

Förkortningar som används i tjänsten

M = Nautiska mil

Väderstrecken, samt kombinationer av dessa, anger riktning för hur isen driver:
N = norrut
S = söderut
O = österut
V = västerut

Professionella tjänster

Prova på

Lär dig mer

Mer information om tjänsten

På istjänsten kartlägger isexperter dagligen issituationen i Östersjön samt Vänern och Mälaren. Som underlag används olika typer av satellitbilder (optiska- och radarbilder) samt insamlade isobservationer.

Resultatet av analysen blir en detaljerad iskarta för sjöfarten. I tjänsten Is till havs har motsvarande information förenklats och presenteras i form av fyra olika iskoncentrationer. Koncentrationer under 10% kan i detta sammanhang ses som öppet vatten och är inte medtaget.

För respektive havsområde skriver isexperten en text som storskaligt beskriver isläget för sjöfarten och allmänheten. Denna text återfinns i sin helhet under kartan eller för ett specifikt område i anslutning till kartan.

Isinformationen och kartan uppdateras runt lunchtid varje dag under issäsong.

Förkortningar som används i tjänsten

M = Nautiska mil

Väderstrecken, samt kombinationer av dessa, anger riktning för hur isen driver:
N = norrut
S = söderut
O = österut
V = västerut

Professionella tjänster

Prova på

Lär dig mer