Is till havs

Mer information om tjänsten

På istjänsten kartlägger isexperter dagligen issituationen i Östersjön samt Vänern och Mälaren. Som underlag används olika typer av satellitbilder (optiska- och radarbilder) samt insamlade isobservationer.

Resultatet av analysen blir en detaljerad iskarta för sjöfarten. I tjänsten Is till havs har motsvarande information förenklats och presenteras i form av fyra olika iskoncentrationer. Koncentrationer under 10% kan i detta sammanhang ses som öppet vatten och är inte medtaget.

För respektive havsområde skriver isexperten en text som storskaligt beskriver isläget för sjöfarten och allmänheten. Denna text återfinns i sin helhet under kartan eller för ett specifikt område i anslutning till kartan.

Isinformationen och kartan uppdateras runt lunchtid varje dag under issäsong.

Förkortningar som används i tjänsten

M = Nautiska mil

Väderstrecken, samt kombinationer av dessa, anger riktning för hur isen driver:
N = norrut
S = söderut
O = österut
V = västerut

Professionella tjänster

SMHIs istjänst

Kundanpassade isprognoser för professionell sjöfart.

Prova på

Prognoser för is och ytvattentemperatur

Se utvecklingen av isläget i ditt område.

Mer om havsis

Aktuella och arkiverade is- och ytvattentemperaturkartor, rapporter, iskoder samt sammanfattningar av tidigare issäsonger.

Lär dig mer

Istyper

Is bildas på olika sätt och det förekommer flera typer av is till havs.

Havsis och klimat

Vad påverkar isens utbredning idag och hur blir isförhållandena i framtiden.

Mer information om tjänsten

På istjänsten kartlägger isexperter dagligen issituationen i Östersjön samt Vänern och Mälaren. Som underlag används olika typer av satellitbilder (optiska- och radarbilder) samt insamlade isobservationer.

Resultatet av analysen blir en detaljerad iskarta för sjöfarten. I tjänsten Is till havs har motsvarande information förenklats och presenteras i form av fyra olika iskoncentrationer. Koncentrationer under 10% kan i detta sammanhang ses som öppet vatten och är inte medtaget.

För respektive havsområde skriver isexperten en text som storskaligt beskriver isläget för sjöfarten och allmänheten. Denna text återfinns i sin helhet under kartan eller för ett specifikt område i anslutning till kartan.

Isinformationen och kartan uppdateras runt lunchtid varje dag under issäsong.

Förkortningar som används i tjänsten

M = Nautiska mil

Väderstrecken, samt kombinationer av dessa, anger riktning för hur isen driver:
N = norrut
S = söderut
O = österut
V = västerut

Professionella tjänster

SMHIs istjänst

Kundanpassade isprognoser för professionell sjöfart.

Prova på

Prognoser för is och ytvattentemperatur

Se utvecklingen av isläget i ditt område.

Mer om havsis

Aktuella och arkiverade is- och ytvattentemperaturkartor, rapporter, iskoder samt sammanfattningar av tidigare issäsonger.

Lär dig mer

Istyper

Is bildas på olika sätt och det förekommer flera typer av is till havs.

Havsis och klimat

Vad påverkar isens utbredning idag och hur blir isförhållandena i framtiden.