Is till havs

Prova på

Mer om havsis

Aktuella och arkiverade isobservationer, iskartor och rapporter.

Professionella tjänster

Istjänsten på SMHI

Dagliga iskartor, israpporter och expertkompetens vid utredningar. SMHI kan även utfärda isläggningsprognoser.

Lär dig mer

Olika typer av is till havs

Det förekommer en mängd olika uttryck på olika slags is. Dessa har med åren förändrats och anpassats till den internationella isnomenklatur för alls slags havsis, som WMO kommit överens om.

Prova på

Mer om havsis

Aktuella och arkiverade isobservationer, iskartor och rapporter.

Professionella tjänster

Istjänsten på SMHI

Dagliga iskartor, israpporter och expertkompetens vid utredningar. SMHI kan även utfärda isläggningsprognoser.

Lär dig mer

Olika typer av is till havs

Det förekommer en mängd olika uttryck på olika slags is. Dessa har med åren förändrats och anpassats till den internationella isnomenklatur för alls slags havsis, som WMO kommit överens om.