Havsvågor

Forskning

Oceanografiska modeller

Inom SMHIs oceanografiska verksamhet används ett flertal oceanografiska modeller.

Professionella tjänster

OceanWeb

Hur ser tillståndet i havet ut de närmsta dagarna? Kommer vattenståndet stiga eller sjunka? Kommer det bli höga vågor någonstans runt Sveriges kuster? Se senaste prognosen på OceanWeb tillsammans med observationer.

Lär dig mer

Mätning och beräkning av vågor

Vågmätningar har utförts av SMHI sedan 1978. Under senare år använder vi nu mer avancerade bojar som också kan mäta vågornas riktning.

Rekord höga vågor

De högsta vågorna som uppmätts i Svenska farvatten.

Prova på

Öppna data: Oceanografiska observationer

Oceanografiska observationsdata är uppmätta värden från SMHIs mätstationer till havs.

Forskning

Oceanografiska modeller

Inom SMHIs oceanografiska verksamhet används ett flertal oceanografiska modeller.

Professionella tjänster

OceanWeb

Hur ser tillståndet i havet ut de närmsta dagarna? Kommer vattenståndet stiga eller sjunka? Kommer det bli höga vågor någonstans runt Sveriges kuster? Se senaste prognosen på OceanWeb tillsammans med observationer.

Lär dig mer

Mätning och beräkning av vågor

Vågmätningar har utförts av SMHI sedan 1978. Under senare år använder vi nu mer avancerade bojar som också kan mäta vågornas riktning.

Rekord höga vågor

De högsta vågorna som uppmätts i Svenska farvatten.

Prova på

Öppna data: Oceanografiska observationer

Oceanografiska observationsdata är uppmätta värden från SMHIs mätstationer till havs.