Marinmeteorologi SMHI


Huvudskär Ost


Väderöarna

Lokal
svensk
tid

Vind-
riktning
gr

Vind-
hastighet
m/s

By-
vind
m/s

Luft-
tryck
hPa

Luft-
temperatur
gr C

Vind-
riktning
gr

Vind-
hastighet
m/s

By-
vind
m/s

Luft-
tryck
hPa

Luft-
temperatur
gr C


Data har endast genomgått en grov kvalitetskontroll