Hav- och kustväder

Prova på

SMHI.se - Lab

I SMHI.se-Labbet testar vi idéer och förslag som dykt upp, både från våra interna medarbetare och från er användare. Syftet är att på detta sätt se vad som kan vara värt att utveckla vidare och som i framtiden kan dyka upp som en ny tjänst på smhi.se.

Hur var vädret?

Vad är värmerekordet för min ort? Hur många regniga dagar hade vi hos mig förra året?Detta, och mer, kan du ta reda på i ”Hur var vädret?”.

Professionella tjänster

Bygg med hänsyn till framtida havsvattenstånd

Med klimatserier som underlag beräknar vi det framtida lokala havsvattenståndet utmed din kuststräcka - och för olika risknivåer.

SMS och e-post vid höga havsvattenstånd

Sedan i maj 2011 får berörda tjänstemän i Danderyds kommun SMS och e-post från SMHI när det finns risk för höga vattenstånd i Edsviken.

Prova på

SMHI.se - Lab

I SMHI.se-Labbet testar vi idéer och förslag som dykt upp, både från våra interna medarbetare och från er användare. Syftet är att på detta sätt se vad som kan vara värt att utveckla vidare och som i framtiden kan dyka upp som en ny tjänst på smhi.se.

Hur var vädret?

Vad är värmerekordet för min ort? Hur många regniga dagar hade vi hos mig förra året?Detta, och mer, kan du ta reda på i ”Hur var vädret?”.

Professionella tjänster

Bygg med hänsyn till framtida havsvattenstånd

Med klimatserier som underlag beräknar vi det framtida lokala havsvattenståndet utmed din kuststräcka - och för olika risknivåer.

SMS och e-post vid höga havsvattenstånd

Sedan i maj 2011 får berörda tjänstemän i Danderyds kommun SMS och e-post från SMHI när det finns risk för höga vattenstånd i Edsviken.