Algsituationen

Ansamlingar cyanobakterier

Ytansamling
Risk för ytansamling
Moln
Data saknas

7 senaste dagarna

7 dagar
6 dagar
5 dagar
4 dagar
3 dagar
2 dagar
1 dag
0 dagar

Ytansamlingar av alger i Östersjön

För muspekaren över datumen för att se alginformationen.
Under kartan visas information från oceanograf för valt datum.
Uppdateras dagligen under algsäsongen.

För att se hur ytansamlingarna förväntas förflytta sig med strömmar och vind används Seatrack Web  - en driftprognosmodell utvecklad av bl.a SMHI.
Driftprognos är inte aktuell för tillfället.

Beskrivning av driftprognos

Prognoserna anger om det finns risk för att ytansamlingar av alger når kusten.
Prognoserna bygger på de dagliga satellit-observationerna vilka behandlas in i ett modellsystem för driftberäkningar (SeaTrackWeb).

Lär dig mer

Algblomning

Algblomning kallas det fenomen då planktonalger på kort tid växer kraftigt och på bildar mycket stora populationer. Algblomning förekommer i alla sorters vatten.

Algövervakning från satellit

SMHI rapporterar sommarens algblomning i Östersjön med hjälp av satellitbilder.

Algarkivet

Informationscentralerna

Algrapporten

Lär dig mer

Algblomning

Algblomning kallas det fenomen då planktonalger på kort tid växer kraftigt och på bildar mycket stora populationer. Algblomning förekommer i alla sorters vatten.

Algövervakning från satellit

SMHI rapporterar sommarens algblomning i Östersjön med hjälp av satellitbilder.

Algarkivet

Informationscentralerna

Algrapporten