Allmänna villkor

Regler på Folkets Väder

För att känna sig trygg och säker på Folkets Väder har vi formulerat några förhållningsregler som vi tillsammans håller.

Förhållningsregler:

 • Bete dig på nätet som i det dagliga livet.
 • Missbruka inte den makt publiceringsmöjligheten för med sig, d.v.s. att snabbt och enkelt via tjänsten kunna nå ut med text, bild och andra former av budskap till en vidare krets av människor.
 • Var rädd om både din egen och andras personliga integritet. Var försiktig med att publicera personuppgifter, både om dig själv och andra.
 • Respektera andras privatliv och integritet.
 • Sprid inte spam och annat oönskat material.
 • Hjälp till att motverka missbruk av tjänsten genom att kontakta oss om en användare bryter mot dessa förhållningsregler, någon punkt i användarvillkoren eller på annat sätt missbrukar tjänsten.

Det du publicerar på sajten får inte enligt svensk lag:

 • kränka andra personer eller utpeka dem som brottsliga.
 • vara hotfullt, obscent eller av stötande karaktär.
 • innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt eller sexistiskt innehåll.
 • innehålla hets mot någon p.g.a. sexuell läggning.
 • innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi.
 • innebära att du bryter en tystnadsplikt.
 • innefatta spridning av datavirus.
 • strida mot upphovsrätten.
 • innehålla uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet.

Tänk på att:

 • du är personligen ansvarig för det du skriver och lägger upp på sajten.
 • det du lägger ut på nätet är där för evigt och kan spridas utan din kontroll.
 • du är anonym för andra användare, men din nätidentitet (ditt IP-nummer) loggas och sparas för att du ska kunna spåras vid överträdelser av reglerna eller vid en eventuell polisanmälan.

Övriga regler

Allmänt

Publicering av copyrightskyddat material är förbjudet på hela sajten. Du får inte använda Folkets Väder för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, kränka någon på grund av sexuell läggning eller göra intrång på copyrightskyddat material. Du får inte heller länka till sajter som är olagliga eller innehåller olagligt material. Det är du som länkar som är ansvarig för denna förseelse.

Folkets Väder ska endast användas i privat syfte. All annan användning av Folkets Väder i ett – direkt eller indirekt – kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning, reklam och undersökningar är sådana villkorsöverträdelser för vilka SMHI och Bulls Press AB (som äger Folkets Väder) kan yrka på skadestånd.

Du får inte använda Folkets Väder som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap som t.ex. spam. Du får inte länka till pornografiska, rasistiska eller andra uppenbart olämpliga sajter. Alla försök till datorintrång i Folkets Väder system polisanmäls. Missbruk av Folkets Väder tjänster/funktioner är absolut förbjudet t.ex. trakasserier eller kränkning av någon på grund av sexuell läggning.

Bildpolicy, kommentarer och inlägg

De bilder du laddar upp, de rapporter du lämnar, de kommentarer och inlägg du skriver omfattas av ovanstående regler.

I och med att användaren godkänt användarvillkoren har SMHI rätt att använda uppladdat material på smhi.se. Om bilder publiiceras anges fotografens signatur i anslutning till bilden.

Folkets Väder förbehåller sig rätten att ta bort bilder, kommentarer och inlägg som är olagliga, anses stötande, kränkande eller som uppfattas som opassande på sajten. Det är Folkets Väder som avgör detta. Tänk på att vem som helst kan ladda ner dina bilder från dina observationer. Personuppgiftslagen (1998:204), (PuL) De personuppgifter som Folkets Väder, ägd av SMHI och Bulls press AB, inhämtar om dig i samband med ditt användande av Folkets Väder är nödvändiga för att vi skall kunna administrera sajten och fullgöra våra förpliktelser och i övrigt tillgodose dina önskemål som användare.

Uppgifterna kan också användas för att utvärdera och fatta beslut om framtida innehåll och utformning av Folkets Väder och för marknadsanalyser. Uppgifterna kan också komma att användas för att skicka dig information om våra och våra samarbetspartners tjänster i övrigt, dock först efter ditt godkännande. Vi har även viss upplysningsskyldighet gentemot myndigheter. Det innebär att vi måste lämna ut de uppgifter som myndigheter begär att få ta del av. Även du har rätt att skriftligen begära information från oss om vilka uppgifter vi har om dig och hur dessa används.

Adressen är:

SMHI
601 76 Norrköping

och/eller

Bulls Presstjänst AB
Box 1228
131 28 Nacka Strand

Eller mail till info@folketsvader.se

Begäran om rättelse av personuppgifter kan göras till samma adresser.