Radar-Beta är nu driftsatt

Fram till början av 2019 pågår arbete med att uppgradera SMHIs väderradaranläggningar. Den närmsta tiden är följande anläggningar berörda:

Under intrimning: Väderradaranläggningarna i Ängelholm, Vara, Östersund, Hudiksvall, Hemse (Ase), Örnsköldsvik och Leksand är driftsatta men fortsatt under intrimning och vissa brister i data kan framträda under intrimningsperioden.

Vilebo: Moderniseringen av väderradar Vilebo är uppskjuten tills vidare.

Information om nya radartjänster

Nya radartjänster

Länkar till nya versioner av radartjänster

Länkar till tidigare versioner av radartjänster

Radar/Blixt, Sverige Radarbild, Norden

Fram till början av 2019 pågår arbete med att uppgradera SMHIs väderradaranläggningar. Den närmsta tiden är följande anläggningar berörda:

Under intrimning: Väderradaranläggningarna i Ängelholm, Vara, Östersund, Hudiksvall, Hemse (Ase), Örnsköldsvik och Leksand är driftsatta men fortsatt under intrimning och vissa brister i data kan framträda under intrimningsperioden.

Vilebo: Moderniseringen av väderradar Vilebo är uppskjuten tills vidare.

Information om nya radartjänster

Nya radartjänster

Länkar till nya versioner av radartjänster

Länkar till tidigare versioner av radartjänster

Radar/Blixt, Sverige Radarbild, Norden

Prova på

Radar, Norden - BETA

BETA-Radartjänst för norden.

Professionella tjänster

Snöröjning

Smarta tjänster för vinterväghållaren

Överraskas inte av frost, ishalka och snö – SMHI hjälper dig att vidta rätt åtgärd i tid.

Lär dig mer

Radar

Väderradar är ett värdefullt hjälpmedel när man gör meteorologiska och hydrologiska prognoser.

Vad är falska radarekon?

Allt en väderradar ser är inte nederbörd och dessa benämns falska nederbördsekon.

Prova på

Radar, Norden - BETA

BETA-Radartjänst för norden.

Professionella tjänster

Snöröjning

Smarta tjänster för vinterväghållaren

Överraskas inte av frost, ishalka och snö – SMHI hjälper dig att vidta rätt åtgärd i tid.

Lär dig mer

Radar

Väderradar är ett värdefullt hjälpmedel när man gör meteorologiska och hydrologiska prognoser.

Vad är falska radarekon?

Allt en väderradar ser är inte nederbörd och dessa benämns falska nederbördsekon.