Världsvattendagen

Världsvattendagen

Årets tema är vatten och jobb, vilket belyser det faktum att nära hälften av världens arbetstagare, 1,5 miljarder människor, arbetar i vattenrelaterade sektorer. Nästan alla övriga jobb är också beroende av tillgång på vatten på något sätt.

Läs om världsvattendagen på UN Water's webbsida.

Vad händer i din stad?

Världsvattendagen

Årets tema är vatten och jobb, vilket belyser det faktum att nära hälften av världens arbetstagare, 1,5 miljarder människor, arbetar i vattenrelaterade sektorer. Nästan alla övriga jobb är också beroende av tillgång på vatten på något sätt.

Läs om världsvattendagen på UN Water's webbsida.

Vad händer i din stad?

Jobba med hydrologi på SMHI

Fördjupa dig i vattnets underbara värld

Kunskapsbanken i urval

Vårflodsstart – Junosuando

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Junosuando” i Torne älvs avrinningsområde.

Vårflodsstart – Gimdalsby

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Gimdalsby” i Ljungans avrinningsområde.

Vårflodsstart – Vindeln

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Vindeln” i Umeälvens avrinningsområde.

Vårflodsstart - Torrböle

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Torrböle” i Öreälvens

Vårflodsstart – Ankarvattnet

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Ankarvattnet” i Ångermanälvens avrinningsområde.

Fördjupa dig i vattnets underbara värld

Kunskapsbanken i urval

Vårflodsstart – Junosuando

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Junosuando” i Torne älvs avrinningsområde.

Vårflodsstart – Gimdalsby

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Gimdalsby” i Ljungans avrinningsområde.

Vårflodsstart – Vindeln

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Vindeln” i Umeälvens avrinningsområde.

Vårflodsstart - Torrböle

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Torrböle” i Öreälvens

Vårflodsstart – Ankarvattnet

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Ankarvattnet” i Ångermanälvens avrinningsområde.