Världsvattendagen

Världsvattendagen

Årets tema med kampanjen Avloppsvatten - en resurs som spolas bort? visar hur avloppsvattnet uppfattas som en värdefull resurs i cirkulära ekonomier.  

UN Water's webbsida

Vad händer i din stad?

Världsvattendagen

Årets tema med kampanjen Avloppsvatten - en resurs som spolas bort? visar hur avloppsvattnet uppfattas som en värdefull resurs i cirkulära ekonomier.  

UN Water's webbsida

Vad händer i din stad?

Fördjupa dig i vattnets underbara värld