Världsvattendagen

Världsvattendagen 2017

Världsvattendagen 2017

Varje år den 22 mars anordnar FN Världsvattendagen. I år är temat "Vatten och spillvatten".

Världsvattendagen 2017

Världsvattendagen 2017

Varje år den 22 mars anordnar FN Världsvattendagen. I år är temat "Vatten och spillvatten".