Världsvattendagen

Världsvattendagen

Årets tema är vatten och jobb, vilket belyser det faktum att nära hälften av världens arbetstagare, 1,5 miljarder människor, arbetar i vattenrelaterade sektorer. Nästan alla övriga jobb är också beroende av tillgång på vatten på något sätt.

Läs om världsvattendagen på UN Water's webbsida.

Vad händer i din stad?

Världsvattendagen

Årets tema är vatten och jobb, vilket belyser det faktum att nära hälften av världens arbetstagare, 1,5 miljarder människor, arbetar i vattenrelaterade sektorer. Nästan alla övriga jobb är också beroende av tillgång på vatten på något sätt.

Läs om världsvattendagen på UN Water's webbsida.

Vad händer i din stad?

Jobba med hydrologi på SMHI

Fördjupa dig i vattnets underbara värld

Kunskapsbanken i urval

Index som beskriver torka

Torka är ett stort begrepp och det finns flera index som används. Dessa beskrivs nedan.

Torka

Torka uppkommer när det varit väldigt lite nederbörd under en period. Det blir då brist på vatten i naturen och för mänskliga aktiviteter

Avrinning

Det samlade vattenflödet från ett område i naturen kallas avrinning.

Vårflodsstart – Junosuando

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Junosuando” i Torne älvs avrinningsområde.

Vårflodsstart – Gimdalsby

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Gimdalsby” i Ljungans avrinningsområde.

Fördjupa dig i vattnets underbara värld

Kunskapsbanken i urval

Index som beskriver torka

Torka är ett stort begrepp och det finns flera index som används. Dessa beskrivs nedan.

Torka

Torka uppkommer när det varit väldigt lite nederbörd under en period. Det blir då brist på vatten i naturen och för mänskliga aktiviteter

Avrinning

Det samlade vattenflödet från ett område i naturen kallas avrinning.

Vårflodsstart – Junosuando

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Junosuando” i Torne älvs avrinningsområde.

Vårflodsstart – Gimdalsby

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Gimdalsby” i Ljungans avrinningsområde.