Kunskapscentrum för klimatanpassning

Kurs om kulturarv och klimatanpassning

En kurs om kulturarv och klimatanpassning kommer hållas på SMHI den 15-16 nov 2016 med temat Vad gör vi med kulturarvet då klimatet ändras?

Information om kursen

Arrangörer

Riksantikvarieämbetet och SMHI

Plats

SMHI, Norrköping

Tid

Tisdag 15 nov 13.00 – onsdag 16 nov 12.30

Målgrupp

Kursen vänder sig till er som i olika funktioner arbetar med planering och förvaltning i kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Det gäller till exempel fysisk planering, kulturvård, naturskydd, infrastruktur och teknisk förvaltning. Kursen vänder sig också till er som via forskning, konsultation och entreprenadverksamhet arbetar med dessa frågor.

Innehåll

Kursen belyser frågeställningar kring kulturarvet och framtidens utmaningar med fokus på klimatanpassning. Det blir en blandning av föreläsningar och diskussioner.

  • Vad är kulturarv?
  • Vad är klimatanpassning?
  • Vad vet vi om klimatets förändring?
  • Hur påverkas kulturarvet av ändrade klimatförhållanden?
  • Hur berörs kulturarvet av exploateringar och åtgärder för klimatanpassning?
  • Hur får vi in kulturmiljöaspekter inom samhällsplaneringen?

Anmälan

Görs i webbformulär senast 7 november och är bindande. Se länk i högerspalten.

Ekonomi

Kursen är kostnadsfri. Vid utebliven närvaro utan giltigt förfall debiteras 500 kr.

Vi bjuder på fika, middag dag 1 och lunch dag 2.