Luftkvalitet - nyhetsarkiv

Sjöfartens påverkan på Göteborgsluften

Göteborg överskrider regelbundet luftkvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar. En studie från SMHI visar att sjöfarten står för en relativt liten del av luftföroreningarna i centrala Göteborg och att en minskning av sjöfarten enbart …

Senast uppdaterad:

Publikationsverktyg för webben

Aktuella och historiska luftkvalitetsdata blir lättillgängliga för allmänheten och andra intressenter med Airviros publikationsverktyg för webben.

Senast uppdaterad:

Framtida luftföroreningar har beräknats för 40 städer

Luftföroreningar är ett problem i flera svenska tätorter. En ny studie visar att trots minskade utsläpp till år 2020 kommer föroreningsnivåerna i trafikmiljöer att vara fortsatt höga. Beräkningar visar att kraftfulla åtgärder krävs …

Senast uppdaterad:

Ny rådgivningstjänst underlättar luftkvalitetsarbetet

För att bistå kommuner i luftvårdsarbetet finns nu en ny rådgivningstjänst på SMHI. Referenslaboratoriet för tätortsluft syftar till att stärka och underlätta användningen av luftkvalitetsmodeller i arbetet för en bättre …

Senast uppdaterad:

Introduktionskurs i SIMAIR

SIMAIR är ett kraftfullt modelleringsverktyg och stöd för kommuner och regionala aktörer i kontrollen av luftkvaliteten vid vägar. Den nionde februari anordnar vi en kurs för dig som är ny användare, och för dig som vill fräscha upp kunskaperna.

Senast uppdaterad:

Rapport från användardagarna

I mitten av november träffades SIMAIR-användare från hela landet på SMHI i Norrköping för en två dagar lång konferens och erfarenhetsutbyte. Här kan du ta del av presentationerna.

Senast uppdaterad:

Sverige och Bangladesh samarbetar kring klimatpåverkande luftföroreningar

Sverige och Bangladesh anordnade i dagarna ett gemensamt internationellt möte om kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar. SMHI deltog i mötet i sin roll som samordnare av det svenska arbetet med kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar.

Senast uppdaterad:

Träff för SIMAIR-användare

SMHI bjuder in användare av SIMAIR-systemet till årets användardagar, den 17-18 november. Programmet innehåller såväl demonstrationer som fördjupad information om systemet och hur vi vill utveckla SIMAIR, med ett tydligt fokus på erfarenhetsutbyte och …

Senast uppdaterad:

De flesta luftföroreningar minskar under kommande år

Ny forskning visar att de flesta luftföroreningar kommer att minska i Sverige under den kommande tioårsperioden. Det gäller särskilt de föroreningar som släpps ut i centrala Europa och som transporteras hit med luftens strömningar. Mindre utsläpp gör …

Senast uppdaterad:

Förbättrad modell presenteras på internationell konferens

Forskare från SMHI kommer att presentera nya framsteg på den internationella konferensen Harmo-14, som äger rum i Grekland den 2-6 oktober. Det är uppdateringen av BUM-modellen, som beräknar urbant haltbidrag till SIMAIR, som ska lyftas fram.

Senast uppdaterad: