Luftkvalitet - nyhetsarkiv

Ny rådgivningstjänst underlättar luftkvalitetsarbetet

För att bistå kommuner i luftvårdsarbetet finns nu en ny rådgivningstjänst på SMHI. Referenslaboratoriet för tätortsluft syftar till att stärka och underlätta användningen av luftkvalitetsmodeller i arbetet för en bättre …

Senast uppdaterad:

Introduktionskurs i SIMAIR

SIMAIR är ett kraftfullt modelleringsverktyg och stöd för kommuner och regionala aktörer i kontrollen av luftkvaliteten vid vägar. Den nionde februari anordnar vi en kurs för dig som är ny användare, och för dig som vill fräscha upp kunskaperna.

Senast uppdaterad:

Rapport från användardagarna

I mitten av november träffades SIMAIR-användare från hela landet på SMHI i Norrköping för en två dagar lång konferens och erfarenhetsutbyte. Här kan du ta del av presentationerna.

Senast uppdaterad:

Sverige och Bangladesh samarbetar kring klimatpåverkande luftföroreningar

Sverige och Bangladesh anordnade i dagarna ett gemensamt internationellt möte om kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar. SMHI deltog i mötet i sin roll som samordnare av det svenska arbetet med kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar.

Senast uppdaterad:

Träff för SIMAIR-användare

SMHI bjuder in användare av SIMAIR-systemet till årets användardagar, den 17-18 november. Programmet innehåller såväl demonstrationer som fördjupad information om systemet och hur vi vill utveckla SIMAIR, med ett tydligt fokus på erfarenhetsutbyte och …

Senast uppdaterad:

De flesta luftföroreningar minskar under kommande år

Ny forskning visar att de flesta luftföroreningar kommer att minska i Sverige under den kommande tioårsperioden. Det gäller särskilt de föroreningar som släpps ut i centrala Europa och som transporteras hit med luftens strömningar. Mindre utsläpp gör …

Senast uppdaterad:

Förbättrad modell presenteras på internationell konferens

Forskare från SMHI kommer att presentera nya framsteg på den internationella konferensen Harmo-14, som äger rum i Grekland den 2-6 oktober. Det är uppdateringen av BUM-modellen, som beräknar urbant haltbidrag till SIMAIR, som ska lyftas fram.

Senast uppdaterad:

Rapport om marknära ozon

Att förbättra prognoser för det skadliga marknära ozonet behandlas i en ny forskningsrapport, som också jämför mätningar och beräkningar. Arbetet har bedrivits vid SMHI och IVL, på uppdrag av Naturvårdsverket.

Senast uppdaterad:

SMHI bidrar till nytt luftmiljösystem i Makedonien

SMHI deltar i ett EU-finansierat projekt för att stärka det nationella luftvårdsarbetet i Makedonien. Projektet syftar till att bygga upp ett system för hantering av luftmiljödata i landet.

Senast uppdaterad:

Basåret 2008 är färdigt för beräkningar i SIMAIR

Nu är basåret 2008 redo att användas för beräkningar i SIMAIR. Det nya materialet bjuder på flera förändringar jämfört med tidigare basår.

- Hanteringen av punktkällor i den urbana miljön har förbättrats och SIMAIR 2008 …

Senast uppdaterad: