Nyhetsarkiv

Risk för vattenbrist i många vattendrag

Hydrologi

Under maj, juni och juli har det varit ovanligt torrt och varmt vilket har medfört att flödena i större delen av Sveriges vattendrag nu är lägre än normalt. Risk för vattenbrist har därför utfärdats för många känsliga, medelstora och stora vattendrag i i stort sett alla län utom Norrbotten. Det …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Satellitbilder visar bränder och brandrök

SMHI använder satellitbilder i arbetet med prognoser och varningar. På dagens bilder från en av satelliterna syns både brand och brandrök från pågående skogsbränder i landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Cyanobakterierna blommar nu i hela Egentliga Östersjön

Oceanografi

Sommarens höga temperaturer gynnar cyanobakterierna som nu blommar ända från Tysklands kuster i söder till Finlands syd- och västkust i Finska viken samt även i Bottenhavet. Om värmen fortsätter, kommer även algblomningen att fortsätta.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Värmen orsakar många varningar

Det mycket varma och torra vädret är kanske njutbart för många semesterfirare. Men för stora delar av samhället innebär höga temperaturer och brist på nederbörd bekymmer. SMHI har just nu ett stort antal varningar utfärdade. Varningarna gäller extremt höga temperaturer, risk för skogsbrand och risk …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny tjänst för skogsindustrin med prognoser för brandrisk på natten

Det extremt torra vädret påverkar skogsindustrin kraftigt. På flera håll i landet har avverkningen stoppats på grund av brandrisken. SMHI har tagit fram en tjänst för skogsindustrin där brandrisken på natten prognostiseras, för att underlätta avverkningsarbetet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lite nederbörd och höga temperaturer orsakar vattenbrist

Hydrologi

Mindre nederbörd än normalt för säsongen i kombination med höga temperaturer har gett en torr start på sommaren och det råder brandrisk i större delen av landet. Det syns även i sjöar och vattendrag där flödena minskar och i södra Sverige har SMHI utfärdat risk för vattenbrist. I de små …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Återställning av vattendrag minskar risken för översvämning

Klimat

Återställning av vattendrag till sin naturliga bäckmiljö minskar bland annat risken för översvämning och gynnar den biologiska mångfalden. 304 vandringshinder har återställts i Norrbotten och Västerbottens län vilket beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Erik Kjellström anställs som professor inom klimatologi

Forskning

Erik Kjellström har utsetts till professor i klimatologi på SMHI.

– Erik Kjellström har hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens liksom stor erfarenhet av kommunikation och samverkan i Sverige och internationellt, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2018 - Extremt varmt i norra Sibirien

Meteorologi

Juni var mycket varm i norra Sibirien. Värmen dominerade även i USA, centrala Kanada, norra Kina, Mellanöstern och mellersta Europa. I östra Kanada var det däremot kyligt. Nio namngivna tropiska cykloner bildades på Stilla havet, varav fem i den östra delen. Havsisens utbredning i både Arktis och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI i Almedalen 2018

Under årets Almedalsvecka arrangerar SMHI en halvdag om klimat- förändringar och hur vi kan bygga den hållbara staden. Experter från SMHI och samarbetspartner berättar och samtalar om konsekvenser och lösningar för den hållbara staden, och förklarar och diskuterar hur vi kan möta framtiden.
I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad