Nyhetsarkiv

Kraftsamling för klimatanpassning vid nordisk konferens

folkskara vid postrar

Ett förändrat klimat påverkar oss alla och vi måste göra något åt det. Budskapet var tydligt efter den nordiska konferensen om klimatanpassning, Nordic Conference on Climate Change Adaptation. Mötet samlade drygt 400 deltagare från kommuner, regioner, företag, forskning och nationella myndigheter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya data möjliggör bättre analyser av klimatförändringen

Klimat

Nu finns nya högupplösta klimatdata som är fria att ladda ned. Klimatdatabasen omfattar hela Europa från år 1961 och framåt. Den nya klimatdatan lämpar sig väl för forskning och utveckling av nya klimattjänster på regional nivå. Den 20 november anordnas en workshop i Toulouse för alla som vill …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Skyfallskartering minskar översvämningsrisk

Klimat

I ett förändrat klimat kan skyfallen bli vanligare och mer intensiva. Lågt belägna platser och asfalt ökar risken för översvämning eftersom vatten samlas och inte kan tränga igenom de hårda markytorna. Botkyrka och Kristinehamn är två kommuner som gjort så kallade skyfallskarteringar för att minska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nordisk konferens lyfter lösningar för klimatanpassning

Klimat

Under tisdagen startade den stora nordiska konferensen om klimat-anpassning, ”Nordic Conference on Climate Change adaptation”. 400 deltagare samlades i Norrköping för att få inspiration och lära sig mer om att rusta för ett förändrat klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Gårdsspecifika prognoser utvärderas för att undvika markpackning

SMHI testar nu ett koncept som ska hjälpa lantbrukare att undvika markpackning. Markpackning innebär att porer i marken pressas samman när tunga jordbruksmaskiner kör på marken. Komprimerad jord innebär risk för mindre tillväxt och därmed minskad skörd, men också ökad bildning av växthusgaser.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Det vi gör nu är viktigt för framtidens klimat

Klimat

IPCC och SMHI sänder live från konferensen Nordic Conference on Climate Change Adaptation den 24 oktober 2018.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny inblick i snabba skiften med uppgraderad teknik

Oceanografi

Havet, som vanligtvis upplevs som trögt och svårt att påverka, kan agera förvånansvärt livligt om förutsättningarna är de rätta. Nu kan till exempel sjösprång, då vattennivån hastigt stiger och sedan sjunker, fångas bättre tack vare ny mätteknik med minutupplösning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Årets ozonhål ett av de större

Varje år bildas ett hål i ozonskiktet över Antarktis. Vi har nu passerat säsongens maximum för ozonhålet och SMHIs expert konstaterar att årets hål är ett av de större jämfört med de senaste åren.

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2018 - Mycket varm månad i Europa och USA

Meteorologi

Det blev en mycket varm månad i praktiskt taget hela Europa och USA. Kallt väder rådde däremot i västra Kanada. Månadens mest omtalade väderhändelse var orkanen Florence vars långsamma rörelse över sydöstra USA gav upphov till omfattande översvämningar till följd av de ymniga regnen. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs prognoser underlag för snöproduktion

Hydrologi

Mark- och miljödomstolen har i vattendomen tagit fram villkor för ån Norr Veman som måste följas av alla som brukar dess vatten. SMHI har därför anlitats av Skistar Vemdalen att leverera vattenprognoser för snöproduktion till deras skidanläggning i Härjedalen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad