Nyhetsarkiv

Klimateffektstudie av snötillgång för Vasaloppet

HydrologiKlimatForskning

Genom att kombinera olika typer av data går det att undersöka effekter av ett förändrat klimat. Som ett exempel har en forskare från SMHI studerat hur ett förändrat klimat skulle kunna påverka tillgång till natursnö och möjlighet att producera konstsnö för Vasaloppet under resten av seklet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur påverkas dricksvattnet i ett förändrat klimat?

HydrologiKlimat

På den årliga Mälarkonferensen som hölls 7 mars i Örebro, presenterade SMHI resultat från underlag som tagits fram inom dricksvattenutredningen. Hur kommer ett framtida klimat påverka våra dricksvattentäkter?

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2017 - Globalt sett näst varmaste februari

Meteorologi

Årets februari var globalt sett den näst varmaste som uppmätts enligt EUs klimatövervakningsprogram Copernicus. Fjolårets var varmare. Störst temperaturöverskott hade Arktis med upp till 10 grader. Områden med kallare luft fanns bland annat över Mellanöstern och västra Australien.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt verktyg ska underlätta klimatanpassning i kommuner

Klimat

Många kommuner har inte kommit igång med arbetet att rusta för ett förändrat klimat. Tillsammans med tjugotalet kommuner och länsstyrelser utvecklar nu SMHI en lathund som ska underlätta arbetet med klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimat och utsläpp av näringsämnen utmanar miljön i Östersjön

OceanografiKlimatMiljöForskning

Övergödning, algblomning och döda bottnar. Miljön i Östersjön är redan idag utsatt och ett förändrat klimat påverkar havet ytterligare. Gemensamt arbete kan dock vända utvecklingen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2017 - Mild och torr men nederbördsrik i fjällen

Meteorologi

Vintern 2017 blev som helhet precis som de tre föregående vintrarna en mild eller mycket mild historia i hela Sverige. Denna var också torr eller mycket torr i stora delar av landet. För stora delar av Norrlandsfjällen blev det dock en nederbördsrik vinter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2017 - Mildväder och i norr värmerekord

MeteorologiKlimat

Högtrycken dominerade en stor del av månaden tillsammans med mildluften. Detta gav några nya temperaturrekord längst i norr. När lågtrycken väl bröt igenom fick vi en del snö och regn, som på många håll gav ishalka. I större delen av landet fick vi ändå mindre nederbörd än normalt, det var främst i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI förmedlar pengar till svensk klimatanpassning

Klimat

Det blev ett stort intresse när SMHI nyligen utlyste pengar för klimatanpassning. Flera nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner tilldelas nu medel för att arbeta med handlingsplaner och verktyg för klimatanpassning.
 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny vågboj ska göra arbetslivet säkrare

Oceanografi

SMHI och Sjöfartverket har tillsammans sjösatt en ny vågboj vid Brofjordens angöring, strax norr om Lysekil på Västkusten. Längre in i fjorden finns ett stort raffinaderi och en mängd lastbåtar med lotsbehov trafikerar farleden.  

Publicerad: Senast uppdaterad:

Prognoser för översvämningsrisk i städer utvecklas

HydrologiForskning

Ett förändrat klimat kan komma att ge fler kraftiga skyfall över Sverige. Nu utvecklar forskare på SMHI flödesprognoser som visar risk för översvämning i stadsmiljöer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad