Nyhetsarkiv

Global uppvärmning bakom tredubbling av extrema oväder i västra Sahel

KlimatForskning

Mänsklig påverkan på klimatet har gjort kraftiga oväder tre gånger så vanliga de senaste 35 åren i Sahelområdet söder om Sahara i Afrika. Forskare har studerat satellitdata från regionen och i en artikel i senaste numret av tidskriften Nature kan de nu visa vad de tror det beror på.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI handleder studenter i hydraulisk modellering

Hydrologi

SMHIs affärsverksamhet erbjuder studier av vattennivåer och möjlig översvämningsutbredning kring vattendrag. Dessa beräkningar efterfrågas av myndigheter, kommuner, industrier, konsultbolag etc. För att bidra till ökad kompetens inom området och samtidigt få möjlighet att ytterligare förbättra sitt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Stora snödjup för att vara 25 april

Meteorologi

Det har fallit ovanligt mycket snö det senaste dygnet på sina håll i norra Götaland, Svealand och södra Norrland. Lokalt ligger 3 dm nysnö. Ett jämförbart tillfälle är den 27-28 april 1995 med liknande nysnömängder i ungefär samma område.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Årets andra prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Hydrologi

I år förväntas islossningen i Haparanda ske först den 11 maj, alltså lite senare än vad som varit fallet de senaste åren. Det här är en tidig prognos som kommer att uppdateras. Hur svår islossningen till slut blir och när den inträffar beror till stor del på utvecklingen av temperaturen och flödet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Copernicus 10 - 11 maj: Med blicken mot jorden!

Är du intresserad av geodata? Ett antal svenska myndigheter bjuder in till två dagar med föredrag, workshops och inspiration. Fokus är geodata från Copernicus-programmet. Välkommen att anmäla dig!

Publicerad: Senast uppdaterad:

Viktigt nordeuropeiskt samarbete för säker flygning

Vädret är en viktig faktor när flygturer ska planeras och genomföras. Tjugofem av SMHIs meteorologer jobbar med flygväder, och förser flyget i Sverige med prognoser dygnet runt, årets alla dagar. För att öka säkerheten inom det internationella flyget samarbetar svenska SMHI med andra …

Publicerad: Senast uppdaterad:

FNs klimatpanel tar nästa steg

Klimat

FNs klimatpanel IPCC sammanställer aktuell kunskap om klimatförändringar. Kunskapsunderlaget är viktigt för världens beslutsfattare. Arbetet är igång med IPCCs stora kunskapsutvärdering AR6, som pågår fram till 2022. Inom ramen för detta ska tre specialrapporter tas fram de närmaste åren. Svenska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny studie om effekter vid olika stor global uppvärmning

HydrologiKlimatForskning

Forskare har undersökt vilka konsekvenser en global uppvärmning på 1,5°, 2° och 3°C ger på nederbörd, snö och avrinning i Europa. När den globala medeltemperaturen stiger blir effekterna mer intensiva och de märks över större områden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bidra till IPCCs specialrapporter om klimatförändringar

KlimatForskning

Nu kan du som är intresserad ansöka om att medverka i arbetet med två av FNs klimatpanels (IPCCs) kommande specialrapporter. IPCC ska ta fram specialrapporter, om klimatförändringar och marken, samt om klimatförändringar, havet och kryosfären. Din intresseanmälan behövs senast den 11 maj.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2017 - Ovanligt lite havsis vid polerna

Meteorologi

Vårmånaden mars bjöd på sträng kyla i Alaska och västra Kanada. I kanadensiska Arktis noterade Mould Bay den 4 ett ”all time low” på nästan -55 grader. I Sibirien var det däremot en mycket mild vårmånad. Havsisen fortsatte att ligga på ovanligt låga nivåer kring båda polerna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad