Nyhetsarkiv

Snabb återhämtning - höga vattennivåer på många håll

Hydrologi

Under sommaren var det låga nivåer i många vattendrag. Men återhämtningen har skett fort. Den senaste perioden har det varit mycket vatten i vattendrag och sjöar i delar av södra Sverige. I vissa vattendrag är det varning för höga flöden, vilket framför allt beror på mycket nederbörd.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Det svänger om Östersjön

Oceanografi

Trots att Östersjön saknar tidvatten kan det ändå svänga mycket märkbart. Det som skjuter på är vindarna, och när de träffar rätt kan det bli en riktig badkarspendling. En sådan pendling inträffade förra veckan, berättar SMHIs oceanograf.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2018 - Mycket snörikt i Norrland och Dalarna

MeteorologiKlimat

Årets första månad blev mild i stora delar av landet förutom i norra Lapplandsfjällen. Den 7 januari kom stormen Cora till norra Sverige. Vinden nådde orkanstyrka i fjällen och risken för laviner var stor. Det var mycket snö i delar av Dalarna och Norrland.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så högt kan havet stiga i dagens och framtidens klimat

OceanografiKlimat

Hur mycket kan havet stiga när det stormar? Hur höga blir havsnivåerna i ett varmare klimat och hur påverkas havsnivåerna av landhöjningen? Det visar SMHI i en omfattande analys för medelvattenstånd och höga havsnivåer längs svenska kusten, i dagens klimat och fram till sekelskiftet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI leder nytt projekt om effektiva översvämningsvarningar i Västafrika

HydrologiForskning

SMHIs forskare inom hydrologi ska de närmaste tre åren koordinera arbetet med att utveckla en prognos- och varningstjänst för höga flöden i Västafrika. Syftet är att varningar för höga flöden verkligen ska nå ut till myndigheter och allmänheten i regionen, som drabbats av återkommande …

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO bekräftar att 2017 var ett av de tre varmaste åren

Klimat

WMO (the World Meteorological Organization) pekar i ett pressmeddelande idag på att de senaste tre åren varit de hittills varmaste. Enligt WMO är detta ett tydligt tecken på att klimatförändringen till följd av ökande halter av växthusgaser i atmosfären fortsätter. 2016 är enligt WMO det enskilt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Skyfall i Sverige nu och i framtiden – ny kartläggning

HydrologiKlimatForskning

Extrema regn förekommer i hela landet, även om de är något vanligare i södra Sverige. Till nästa sekelskifte förväntas skyfallen bli mer intensiva.  Det visar SMHIs nya kartläggning som ger en unik bild av de kraftigaste regnen. Skyfall orsakar varje år stora skador för samhället. Analysen är …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Myndigheter kan söka pengar för klimatanpassning

Klimat

Sveriges myndigheter har en viktig roll i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Nu erbjuds statliga myndigheter att söka pengar från SMHI för att utveckla handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassningsarbete.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Samverkan mellan forskare och gymnasieelever för ökad kunskap om klimatet

KlimatForskning

Ett flerårigt samarbete mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet ska bidra till ökad kunskap om klimatet hos unga. Det handlar både om att SMHIs forskare förmedlar kunskap till eleverna, och att eleverna ger input till hur kommunikation om klimat bättre kan anpassas för en ung målgrupp.

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2017 - Extremt milt i Alaska och på Nya Zeeland

Meteorologi

2017 års avslutande månad blev kall i delar av Ost- och Centralasien. En mycket kall avslutning på året i östra Nordamerika medförde att månaden blev lite kallare än normalt. I Asien drabbades Filippinerna kring jultid av en dödsbringande tropisk cyklon, namngiven Tembin, vilket …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad