Nyhetsarkiv

Kunskap och inspiration på klimatkurs

Klimat

Hur ser framtidens klimat ut och hur anpassar vi oss? Dessa och många andra frågor diskuterades nyligen under en klimatkurs på SMHI. Närmare trettio deltagare från myndigheter, kommuner, försäkringsbranschen och länsstyrelser fanns på plats.

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2017 - Vårvärme följdes av blåst och snö

MeteorologiKlimat

April 2017 började med vårvärme som övergick i betydligt kyligare väder efter den 11. Påskhelgen den 13-17 blev därför kylig och på flera håll passerade snö. I och med den kalla luften blev det många dagar med typiskt aprilväder, dvs. växlande molnighet med skurar och snöbyar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Svenska experter medverkar i arbetet med IPCCs nästa stora rapport

Klimat

I början av maj ska riktlinjerna dras upp för FNs klimatpanels (IPCCs) nästa stora sammanställning av kunskapen om klimatet, AR6. Totalt är det nära 200 experter från olika delar av världen som kommer att delta i arbetet. Två av dem kommer från Sverige; Lars J Nilsson, Lunds universitet, och Lisa …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Global uppvärmning bakom tredubbling av extrema oväder i västra Sahel

KlimatForskning

Mänsklig påverkan på klimatet har gjort kraftiga oväder tre gånger så vanliga de senaste 35 åren i Sahelområdet söder om Sahara i Afrika. Forskare har studerat satellitdata från regionen och i en artikel i senaste numret av tidskriften Nature kan de nu visa vad de tror det beror på.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI handleder studenter i hydraulisk modellering

Hydrologi

SMHIs affärsverksamhet erbjuder studier av vattennivåer och möjlig översvämningsutbredning kring vattendrag. Dessa beräkningar efterfrågas av myndigheter, kommuner, industrier, konsultbolag etc. För att bidra till ökad kompetens inom området och samtidigt få möjlighet att ytterligare förbättra sitt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Stora snödjup för att vara 25 april

Meteorologi

Det har fallit ovanligt mycket snö det senaste dygnet på sina håll i norra Götaland, Svealand och södra Norrland. Lokalt ligger 3 dm nysnö. Ett jämförbart tillfälle är den 27-28 april 1995 med liknande nysnömängder i ungefär samma område.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Årets andra prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Hydrologi

I år förväntas islossningen i Haparanda ske först den 11 maj, alltså lite senare än vad som varit fallet de senaste åren. Det här är en tidig prognos som kommer att uppdateras. Hur svår islossningen till slut blir och när den inträffar beror till stor del på utvecklingen av temperaturen och flödet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Copernicus 10 - 11 maj: Med blicken mot jorden!

Är du intresserad av geodata? Ett antal svenska myndigheter bjuder in till två dagar med föredrag, workshops och inspiration. Fokus är geodata från Copernicus-programmet. Välkommen att anmäla dig!

Publicerad: Senast uppdaterad:

Viktigt nordeuropeiskt samarbete för säker flygning

Vädret är en viktig faktor när flygturer ska planeras och genomföras. Tjugofem av SMHIs meteorologer jobbar med flygväder, och förser flyget i Sverige med prognoser dygnet runt, årets alla dagar. För att öka säkerheten inom det internationella flyget samarbetar svenska SMHI med andra …

Publicerad: Senast uppdaterad:

FNs klimatpanel tar nästa steg

Klimat

FNs klimatpanel IPCC sammanställer aktuell kunskap om klimatförändringar. Kunskapsunderlaget är viktigt för världens beslutsfattare. Arbetet är igång med IPCCs stora kunskapsutvärdering AR6, som pågår fram till 2022. Inom ramen för detta ska tre specialrapporter tas fram de närmaste åren. Svenska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad