Nyhetsarkiv

Vårflöden i Norrbottens kustland

Hydrologi

Det har varit en lugn snösmältning i stora delar av landet. Det första området där flödena nått upp i varningsnivå är i Norrbottens kustland.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatet påverkar tillgången på dricksvatten

Hydrologi

Idag har den statliga utredningen ”En trygg dricksvattenförsörjning” överlämnats till regeringen. SMHI har deltagit i flera av utredningens referensgrupper och har också tagit fram underlag om hur klimatet kan komma att ändras i framtiden och därmed påverka dricksvattnet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare från SMHI deltar i stor geovetenskaplig konferens – EGU 2016

MeteorologiHydrologiOceanografiKlimatForskning

Forskare från hela världen samlas den 18-22 april i Wien för den årliga forskningskonferensen ordnad av European Geosciences Union (EGU). Konferensen täcker alla forskningsområden kring jorden, planeter och rymden. I år är temat Den aktiva planeten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny klimatindikator visar starten för vårfloden

HydrologiKlimat

SMHI följer ett antal indikatorer som varierar med klimatet. Vårflodsstart är en ny indikator som visar när starten för vårfloden sker. Vid de platser som undersökts ser vi att vårflodsstarten på många håll i landet sker tidigare och tidigare på året.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs roll inom EUs krisberedskap växer

Hydrologi

EU har gett SMHI uppdraget att fram till 2021 driva EFAS, den europeiska förvarningstjänsten för översvämningar inom EUs jordobservationsprogram Copernicus. SMHI deltar också i en ny expertpanel som snabbt ska analysera naturkatastrofer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Torr ankomst av våren i södra Sverige

Hydrologi

Det är vårtemperaturer över stora delar av landet och vår i Götaland och delar av Svealand. Än så länge har våren kommit utan att det medfört större vårflöden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny kunskapssammanställning om fiskodlingars påverkan på miljön

HydrologiOceanografiForskning

Fisk-, alg- och skaldjursodling är en växande industri runt om i världen som kan ge såväl näringsrik och hälsosam mat som arbetstillfällen. En nackdel med framförallt fiskodling i öppna kassar är att den kan innebära en påfrestning för vattenmiljön. SMHI har gjort en kunskapssammanställning kring …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så jobbar man med vatten på SMHI

Hydrologi

Varje år den 22 mars ordnar FN Världsvattendagen. I år är temat ”Vatten och jobb”. SMHI bjöd därför in gymnasieklasser i Norrköping till ett seminarium för att berätta om hur hydrologer och forskare arbetar med vatten på SMHI. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Skräddarsydd koll på vattnet

Hydrologi

När vårfloden kommer fylls våra vattendrag på och flödena kan bli höga. Det som blir en tillgång för vattenkraftindustrin kan samtidigt innebära bekymmer med översvämningar på utsatta platser. Med SMHIs förbättrade webbsystem får man snabbt och enkelt koll på vattenläget.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så motverkar kommuner problem kring vattendrag

HydrologiKlimat

Klimatförändringar kan ha stor påverkan på övergödning i vattendrag, biologisk mångfald och översvämningar. Tre kommuner i Skåne har i samverkan genomfört ett av Sveriges första och större vatten- och landskapsvårdsprojekt för att motverka problemen. Höje å-projektet finns nu beskrivet som ett nytt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad