Nyhetsarkiv

Samarbete ger högupplöst information om grundvattnet

Hydrologi

Den senaste tiden har det varit problem med grundvattentillgången i de sydöstra delarna av landet. Därför har intresset för information om grundvatten ökat. Nu samverkar SMHI och SGU (Sveriges geologiska undersökning) för att på ett enkelt sätt presentera information om grundvattennivåer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Regional klimatkonferens avslutad med avstamp mot framtiden

HydrologiKlimatForskning

Metoder att beskriva klimat ur ett regionalt perspektiv var temat när forskare från hela världen samlades för den vetenskapliga konferensen ICRC-CORDEX 2016. Drygt 300 deltagare från 38 länder i alla världsdelar har diskuterat klimatmodellering, klimatförändring, konsekvenser och effekter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sveriges stora sjöar i ett förändrat klimat

HydrologiKlimat

Hur ser framtiden ut för de svenska sjöarna? Ökar risken för översvämningar? Hur på­verkas bebyggelse, lantbruk, friluftsliv, sjöfart, växt- och djurliv av högre temperaturer och mer nederbörd?

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mycket höga flöden i norra Norrland

Hydrologi

Just nu är det höga eller mycket höga flöden i små och medelstora vattendrag i norra Norrlands kusttrakter och inland. Det är de höga temperaturerna som gjort att snösmältningen tagit fart.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårflöden i Norrbottens kustland

Hydrologi

Det har varit en lugn snösmältning i stora delar av landet. Det första området där flödena nått upp i varningsnivå är i Norrbottens kustland.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatet påverkar tillgången på dricksvatten

Hydrologi

Idag har den statliga utredningen ”En trygg dricksvattenförsörjning” överlämnats till regeringen. SMHI har deltagit i flera av utredningens referensgrupper och har också tagit fram underlag om hur klimatet kan komma att ändras i framtiden och därmed påverka dricksvattnet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare från SMHI deltar i stor geovetenskaplig konferens – EGU 2016

MeteorologiHydrologiOceanografiKlimatForskning

Forskare från hela världen samlas den 18-22 april i Wien för den årliga forskningskonferensen ordnad av European Geosciences Union (EGU). Konferensen täcker alla forskningsområden kring jorden, planeter och rymden. I år är temat Den aktiva planeten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny klimatindikator visar starten för vårfloden

HydrologiKlimat

SMHI följer ett antal indikatorer som varierar med klimatet. Vårflodsstart är en ny indikator som visar när starten för vårfloden sker. Vid de platser som undersökts ser vi att vårflodsstarten på många håll i landet sker tidigare och tidigare på året.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs roll inom EUs krisberedskap växer

Hydrologi

EU har gett SMHI uppdraget att fram till 2021 driva EFAS, den europeiska förvarningstjänsten för översvämningar inom EUs jordobservationsprogram Copernicus. SMHI deltar också i en ny expertpanel som snabbt ska analysera naturkatastrofer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Torr ankomst av våren i södra Sverige

Hydrologi

Det är vårtemperaturer över stora delar av landet och vår i Götaland och delar av Svealand. Än så länge har våren kommit utan att det medfört större vårflöden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad