Nyhetsarkiv

SMHI-projektet Switch-On lyfts fram av EU som särskilt lyckat

HydrologiForskning

SMHIs projekt Switch-On uppmärksammas av EU som ett särskilt framgångsrikt projekt vid GEO-mötet i Mexiko. Projektet använder öppna data för att skapa tjänster för vattenförvaltning i Europa, och bygger parallellt upp en forskningsinfrastruktur för att främja samarbete mellan europeiska forskare.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Regnrabatter – ett sätt att klimatanpassa

HydrologiKlimat

I Göteborg har så kallade regnrabatter anlagts för att förhindra översvämningar och förbättra vattenreningen. Ökad nederbörd gör det allt viktigare med lösningar för dagvattenhanteringen. I ett nytt exempel beskrivs arbetet med klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Utveckling av hydrologiska säsongsprognoser gör framsteg

HydrologiKlimatForskning

Säsongsprognoser har möjlighet att vara viktiga för många grupper som påverkas av ett varierat klimat och som skulle kunna dra nytta av att bättre förstå och hantera variationerna. Just nu görs framsteg i utvecklingen av hydrologiska säsongsprognoser.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologisk nyårssammanfattning

Hydrologi

Den första oktober är nyårsdagen i det hydrologiska året. Varför behövs ett speciellt nyår för de hydrologiska beräkningarna? Och vad var det som var speciellt med det hydrologiska året 2014/2015? Här kommer en sammanfattning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vad innebär begreppet återkomsttid?

Hydrologi

En så kallad återkomsttid beskriver hur pass vanlig eller ovanlig en händelse är, som tillfällen med kraftig nederbörd eller höga vattenflöden. Ett nytt faktamaterial presenterar hur begreppet återkomsttid kan användas och hur det räknas fram.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur påverkas vattenflöden av den stora skogsbranden?

HydrologiForskning

Det har nu gått ett år sedan den förödande skogsbranden i Västmanland. Hur stor påverkan har branden på hydrologin i området? Det undersöker nu SMHIs forskningsavdelning i ett FORMAS-finansierat projekt. Insamling av data sker i samarbete med institutionen för vatten och miljö på Sveriges …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI på World Water Week

Hydrologi

World Water Week en av de viktigaste vatteninriktade mötena globalt sett. I år är temat ”Water for Development” och SMHI finns på plats.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare undersöker klimatanpassares behov av information om naturolyckor

HydrologiKlimatForskning

Vår kunskap växer om framtida klimat och den ökade risken för värmeböljor, skyfall, översvämningar och tillfälliga havsnivåförändringar vid kraftiga stormar. Nu ska forskare öka kunskapen om den information som klimatanpassare behöver för att kunna fatta beslut. Det ska stimulera till fler beslut …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Intressant snö- och issäsong sammanfattad

HydrologiOceanografi

Nu har SMHI analyserat fakta om snö och is vintern 2014-2015. Intressant att notera är att isutbredningen i Östersjön blev den minsta sedan karteringarna påbörjades i slutet av 1950-talet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Århundradets vårflod – 20 år senare

Hydrologi

För 20 år sedan inträffade i stora delar av Sverige den största vårfloden under 1900-talet. Vattenflödena var extremt stora i delar av Norrland och på många platser är flödena från 1995 fortfarande de högsta som uppmätts. Erfarenheten från den extrema vårfloden har bidragit till att SMHIs …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad