Nyhetsarkiv

Låga vattennivåer i sydöstra Sverige

Hydrologi

Grundvattennivåerna i sydöstra Sverige var sommaren 2016 lägst sedan mätningarna började. Även vattenflödena i området var låga. Men varför blev det så i södra Sverige just detta år? Är detta en föraning om hur det kan se ut i framtida klimat?

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt brandrisk i Sverige

MeteorologiHydrologi

I södra Sverige är det fortsatt torrt i skog och mark med stor eller lokalt mycket stor brandrisk. Så här långt in i september har brandriskprognoserna aldrig legat kvar under 2000-talet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Molnkrockar ger upphov till kraftigare skyfall

HydrologiKlimatForskning

Kollisioner mellan moln är mycket viktiga för att skapa intensiva regnskurar, medan enskilda moln har svårare att växa sig riktigt kraftiga. Forskare har använt mycket högupplösta modeller för att undersöka hur skyfall påverkas av ökande temperaturer. Studien publiceras nu i Nature Geoscience.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vatten – en nyckelfråga för framtiden

Hydrologi

Tillgången på vatten är något av en ödesfråga för världens länder. För att klimatsäkra samhället, oavsett var i världen, krävs tillgång på vetenskapligt grundad information.
– Behovet av effektiva klimat- och varningstjänster är enormt. SMHI har både gedigen kunskap och tjänster som kan anpassas …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Dagvattenlösning under mark

Hydrologi

Klimatförändringen väntas, i Sverige, leda till ökade mängder dagvatten att hantera i stadsmiljö. I många städer sker en tätare bebyggelse vilket minskar andelen grönytor som normalt möjliggör infiltration. Dagvattennäten är på flera ställen otillräckliga för att ta emot utökade mängder vatten. I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kustzonen kan minska övergödning i Östersjön

HydrologiOceanografiKlimatForskning

Kustzonen är det grunda område som förbinder land med öppet hav. En del näringsämnen som kommer med vatten från land stannar i kustzonen. Nu visar forskning att kustzonen kan minska övergödningseffekten i öppet hav.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Cristina Alionte Eklund utses till hydrologisk rådgivare för WMO i Europa

Hydrologi

Cristina Alionte Eklund på SMHI har fått två hedrande uppdrag av World Meteorological Organization. Hon blir nu hydrologisk rådgivare för region Europa och medordförande för "Arbetsgruppen för klimat och hydrologi".

Publicerad: Senast uppdaterad:

Radar lär oss mer om hur regnväder ser ut

HydrologiForskning

Hur stort är ett skyfallsliknande regn? Hur fort rör det sig? Hur förändras intensiteten? Detta är frågor forskare nu söker svar på genom att bearbeta radarinformation för att få mer kunskap kring nederbörd. I förlängningen kan detta leda till förbättrad riskbedömning i samband med extrem nederbörd.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Varmare, sötare, surare – Östersjön i ett förändrat klimat

HydrologiOceanografiKlimatMiljöForskning

Klimatförändringen påverkar Östersjön ovanligt mycket: havsmiljön förändras och havsnivån stiger. Idag är Östersjön hårt belastad av övergödning, sjöfart och befolkningen runt havet. Hur agerar samhället med forskning, miljöövervakning, myndighetsansvar och anpassning för att rädda Östersjön?

Publicerad: Senast uppdaterad:

Dagsaktuellt flödesläge i ny karta

Hydrologi

Ska du ut och paddla eller fiska? Då kan information om hur mycket vatten det är i vattendraget vara avgörande. Nu publiceras dagligen en karta över flödesläget i Sverige. Kartan visar hur vattenföringen i landets vattendrag avviker från det normala för samma tid på året.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad