Nyhetsarkiv

Nu finns förbättrad information om Sveriges vatten

Hydrologi

SMHI har släppt en uppdaterad beskrivning av gränserna för ett antal av Sveriges huvudavrinningsområden. Mot slutet av 2017 kommer alla huvudavrinningsområden vara uppdaterade.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO sammanfattar globala klimatet 2011-2015: ”Hot and wild”

HydrologiOceanografiKlimatForskning

Den varmaste femårsperioden som noterats. Så sammanfattar världsmeteorologiorganisationen WMO åren 2011-2015 i sin rapport om det globala klimatet, och de konstaterar att extremt väder i ökande omfattning kan knytas till den globala uppvärmningen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Dricksvattenpost släcker törst i ett varmare klimat

Hydrologi

I ett varmare klimat är det viktigt med tillgång till svalka och vätska för människor och djur för att förhindra negativa hälsoeffekter. Trollhättan Energi har installerat en dricksvattenpost på Drottningtorget i Trollhättan. Här kan människor och deras husdjur släcka sin törst under varma dagar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Premiär för nytt virtuellt vattenlabb som stöder öppen forskning

HydrologiForskning

Nu öppnar ett virtuellt vattenlabb utvecklat inom EU-projektet SWITCH-ON. I vattenlabbet kan forskare samarbeta och ta del av varandras experiment redan innan de publiceras. Det snabbar på framstegen inom forskningen och gör den öppen för granskning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Torrt år summeras inför det hydrologiska nyåret

Hydrologi

Trots perioder med rikligt regn och höga flöden har det gångna året varit torrt. Sydöstra Sverige utmärker sig med flöden under det normala och extremt låga grundvattennivåer, de lägsta sedan mätningarna startade under 1960-talet. Den första oktober infaller det hydrologiska nyåret och det gångna …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Låga vattennivåer i sydöstra Sverige

Hydrologi

Grundvattennivåerna i sydöstra Sverige var sommaren 2016 lägst sedan mätningarna började. Även vattenflödena i området var låga. Men varför blev det så i södra Sverige just detta år? Är detta en föraning om hur det kan se ut i framtida klimat?

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt brandrisk i Sverige

MeteorologiHydrologi

I södra Sverige är det fortsatt torrt i skog och mark med stor eller lokalt mycket stor brandrisk. Så här långt in i september har brandriskprognoserna aldrig legat kvar under 2000-talet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Molnkrockar ger upphov till kraftigare skyfall

HydrologiKlimatForskning

Kollisioner mellan moln är mycket viktiga för att skapa intensiva regnskurar, medan enskilda moln har svårare att växa sig riktigt kraftiga. Forskare har använt mycket högupplösta modeller för att undersöka hur skyfall påverkas av ökande temperaturer. Studien publiceras nu i Nature Geoscience.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vatten – en nyckelfråga för framtiden

Hydrologi

Tillgången på vatten är något av en ödesfråga för världens länder. För att klimatsäkra samhället, oavsett var i världen, krävs tillgång på vetenskapligt grundad information.
– Behovet av effektiva klimat- och varningstjänster är enormt. SMHI har både gedigen kunskap och tjänster som kan anpassas …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Dagvattenlösning under mark

Hydrologi

Klimatförändringen väntas, i Sverige, leda till ökade mängder dagvatten att hantera i stadsmiljö. I många städer sker en tätare bebyggelse vilket minskar andelen grönytor som normalt möjliggör infiltration. Dagvattennäten är på flera ställen otillräckliga för att ta emot utökade mängder vatten. I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad