Nyhetsarkiv

Sveriges stora sjöar i ett förändrat klimat

Hur ser framtiden ut för de svenska sjöarna? Ökar risken för översvämningar? Hur på­verkas bebyggelse, lantbruk, friluftsliv, sjöfart, växt- och djurliv av högre temperaturer och mer nederbörd?

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mycket höga flöden i norra Norrland

Just nu är det höga eller mycket höga flöden i små och medelstora vattendrag i norra Norrlands kusttrakter och inland. Det är de höga temperaturerna som gjort att snösmältningen tagit fart.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårflöden i Norrbottens kustland

Det har varit en lugn snösmältning i stora delar av landet. Det första området där flödena nått upp i varningsnivå är i Norrbottens kustland.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatet påverkar tillgången på dricksvatten

Idag har den statliga utredningen ”En trygg dricksvattenförsörjning” överlämnats till regeringen. SMHI har deltagit i flera av utredningens referensgrupper och har också tagit fram underlag om hur klimatet kan komma att ändras i framtiden och därmed påverka dricksvattnet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare från SMHI deltar i stor geovetenskaplig konferens – EGU 2016

Forskare från hela världen samlas den 18-22 april i Wien för den årliga forskningskonferensen ordnad av European Geosciences Union (EGU). Konferensen täcker alla forskningsområden kring jorden, planeter och rymden. I år är temat Den aktiva planeten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny klimatindikator visar starten för vårfloden

SMHI följer ett antal indikatorer som varierar med klimatet. Vårflodsstart är en ny indikator som visar när starten för vårfloden sker. Vid de platser som undersökts ser vi att vårflodsstarten på många håll i landet sker tidigare och tidigare på året.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs roll inom EUs krisberedskap växer

EU har gett SMHI uppdraget att fram till 2021 driva EFAS, den europeiska förvarningstjänsten för översvämningar inom EUs jordobservationsprogram Copernicus. SMHI deltar också i en ny expertpanel som snabbt ska analysera naturkatastrofer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Torr ankomst av våren i södra Sverige

Det är vårtemperaturer över stora delar av landet och vår i Götaland och delar av Svealand. Än så länge har våren kommit utan att det medfört större vårflöden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny kunskapssammanställning om fiskodlingars påverkan på miljön

Fisk-, alg- och skaldjursodling är en växande industri runt om i världen som kan ge såväl näringsrik och hälsosam mat som arbetstillfällen. En nackdel med framförallt fiskodling i öppna kassar är att den kan innebära en påfrestning för vattenmiljön. SMHI har gjort en kunskapssammanställning kring …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så jobbar man med vatten på SMHI

Varje år den 22 mars ordnar FN Världsvattendagen. I år är temat ”Vatten och jobb”. SMHI bjöd därför in gymnasieklasser i Norrköping till ett seminarium för att berätta om hur hydrologer och forskare arbetar med vatten på SMHI. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad