Nyhetsarkiv

Prognoser för översvämningsrisk i städer utvecklas

HydrologiForskning

Ett förändrat klimat kan komma att ge fler kraftiga skyfall över Sverige. Nu utvecklar forskare på SMHI flödesprognoser som visar risk för översvämning i stadsmiljöer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre tillgång till observationer av Arktis klimat

HydrologiKlimatForskning

Bättre tillgång till observationer av hav, luft, vatten och ekosystem i Arktis ska ge ny kunskap om klimatet och hur det förändras i området. Ett nytt EU-projekt startar nu för att förbättra tillgängligheten till mätdata från Arktis.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt ovanligt lite vatten i många sjöar

Hydrologi

Det har varit ett mycket torrt år i stora delar av landet. Nu under hösten har det på många håll fallit mindre nederbörd än normalt. Det har lett till att vattennivåerna i sjöar och vattendrag inte stigit som de brukar på hösten. På vissa håll har de istället fortsatt att sjunka från sommarens låga …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu finns förbättrad information om Sveriges vatten

Hydrologi

SMHI har släppt en uppdaterad beskrivning av gränserna för ett antal av Sveriges huvudavrinningsområden. Mot slutet av 2017 kommer alla huvudavrinningsområden vara uppdaterade.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO sammanfattar globala klimatet 2011-2015: ”Hot and wild”

HydrologiOceanografiKlimatForskning

Den varmaste femårsperioden som noterats. Så sammanfattar världsmeteorologiorganisationen WMO åren 2011-2015 i sin rapport om det globala klimatet, och de konstaterar att extremt väder i ökande omfattning kan knytas till den globala uppvärmningen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Dricksvattenpost släcker törst i ett varmare klimat

Hydrologi

I ett varmare klimat är det viktigt med tillgång till svalka och vätska för människor och djur för att förhindra negativa hälsoeffekter. Trollhättan Energi har installerat en dricksvattenpost på Drottningtorget i Trollhättan. Här kan människor och deras husdjur släcka sin törst under varma dagar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Premiär för nytt virtuellt vattenlabb som stöder öppen forskning

HydrologiForskning

Nu öppnar ett virtuellt vattenlabb utvecklat inom EU-projektet SWITCH-ON. I vattenlabbet kan forskare samarbeta och ta del av varandras experiment redan innan de publiceras. Det snabbar på framstegen inom forskningen och gör den öppen för granskning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Torrt år summeras inför det hydrologiska nyåret

Hydrologi

Trots perioder med rikligt regn och höga flöden har det gångna året varit torrt. Sydöstra Sverige utmärker sig med flöden under det normala och extremt låga grundvattennivåer, de lägsta sedan mätningarna startade under 1960-talet. Den första oktober infaller det hydrologiska nyåret och det gångna …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Låga vattennivåer i sydöstra Sverige

Hydrologi

Grundvattennivåerna i sydöstra Sverige var sommaren 2016 lägst sedan mätningarna började. Även vattenflödena i området var låga. Men varför blev det så i södra Sverige just detta år? Är detta en föraning om hur det kan se ut i framtida klimat?

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt brandrisk i Sverige

MeteorologiHydrologi

I södra Sverige är det fortsatt torrt i skog och mark med stor eller lokalt mycket stor brandrisk. Så här långt in i september har brandriskprognoserna aldrig legat kvar under 2000-talet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad