Nyhetsarkiv

Hur blir årets vårflod?

Hydrologi

Vårfloden i södra Sverige blev lugn i år. Hur vädret blir under våren är avgörande för vårflodens storlek i Norrland.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Säkrare prognoser för vårflod utvecklas med nya metoder

HydrologiForskning

När kommer vårfloden och hur intensiv blir den? Nu utvecklar forskare nya metoder som kan förbättra vårflodsprognoserna. Det är viktigt underlag för planering och ökad säkerhet inom Sveriges vattenkraftsindustri.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Miljökonsekvensanalys - Mälaren som dricksvattentäkt

HydrologiOceanografiMiljö

Sjöfartsverket har fått i uppdrag att förbättra farlederna i Mälaren in till bland annat Västerås och Köpings hamnar, så att dessa kan trafikeras av större fartyg. Det innebär att Södertälje kanal och sluss behöver byggas om …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Döda bottnar kan öka i förändrat klimat

HydrologiOceanografiKlimatMiljö

De döda havsbottnarna kan breda ut sig allt mer i framtiden. Ett varmare klimat i kombination med utsläpp av näringsämnen gör att syrehalterna förväntas minska, framförallt i de djupa havsbassängerna. Det visar nytt vetenskapligt underlag för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förnybar energi gynnas av ändrat klimat

MeteorologiHydrologiKlimatForskning

Ett varmare och blötare klimat kan gynna framtidens förnybara energikällor. Det är framförallt vattenkraft och biomassa som får bättre förutsättningar. Detta visar en ny analys som genomförts i samarbete mellan de nordiska och de baltiska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Seatrack web - Prognoser för oljespridning

HydrologiOceanografiMiljö

- förbered saneringsarbetet och spåra källan
Vid sanering av oljeutsläpp i havet är det viktigt för myndigheter att snabbt veta hur oljan förändras och vart den är på väg. Med Seatrack Web är det enkelt att göra spridningsprognoser timme för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny utställning om livet i haven

HydrologiOceanografiKlimatMiljöForskning

I en ny utställning om livet i havsdjupen kan besökaren ta del av vad som händer i Östersjön och se exempel från SMHIs forskning. Här finns också bilder från myllrande korallrev, tagna av fotograf Mattias Klum. Utställningen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI får uppdrag från EU att förvarna om översvämningsrisker

Hydrologi

SMHI har tillsammans med de hydrologiska varningstjänsterna i Slovakien och Holland fått ansvaret att förvarna om översvämningsrisker i de stora floderna i Europa. SMHI ska leda konsortiet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologisk modell väcker internationellt intresse

HydrologiForskning

SMHIs hydrologiska beräkningsmodell HYPE har skapat stort internationellt intresse. Flera utvecklingsteam ingår nu i den nya plattformen HYPE Open Source Community, där vattenaktörer delar och utvecklar källkoder för beräkningsmodeller.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ändrat klimat ökar övergödning i Östersjön

HydrologiOceanografiKlimatMiljöForskning

Övergödningen i Östersjön förvärras sannolikt i ett ändrat klimat. Kanske måste östersjöländernas planer skärpas ännu mer för att minska utsläppen av näringsämnen. Nu finns vetenskapligt underlag som ska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad