Nyhetsarkiv

Miljökonsekvensanalys - Mälaren som dricksvattentäkt

Sjöfartsverket har fått i uppdrag att förbättra farlederna i Mälaren in till bland annat Västerås och Köpings hamnar, så att dessa kan trafikeras av större fartyg. Det innebär att Södertälje kanal och sluss behöver byggas om …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Döda bottnar kan öka i förändrat klimat

De döda havsbottnarna kan breda ut sig allt mer i framtiden. Ett varmare klimat i kombination med utsläpp av näringsämnen gör att syrehalterna förväntas minska, framförallt i de djupa havsbassängerna. Det visar nytt vetenskapligt underlag för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förnybar energi gynnas av ändrat klimat

Ett varmare och blötare klimat kan gynna framtidens förnybara energikällor. Det är framförallt vattenkraft och biomassa som får bättre förutsättningar. Detta visar en ny analys som genomförts i samarbete mellan de nordiska och de baltiska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Seatrack web - Prognoser för oljespridning

- förbered saneringsarbetet och spåra källan
Vid sanering av oljeutsläpp i havet är det viktigt för myndigheter att snabbt veta hur oljan förändras och vart den är på väg. Med Seatrack Web är det enkelt att göra spridningsprognoser timme för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny utställning om livet i haven

I en ny utställning om livet i havsdjupen kan besökaren ta del av vad som händer i Östersjön och se exempel från SMHIs forskning. Här finns också bilder från myllrande korallrev, tagna av fotograf Mattias Klum. Utställningen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI får uppdrag från EU att förvarna om översvämningsrisker

SMHI har tillsammans med de hydrologiska varningstjänsterna i Slovakien och Holland fått ansvaret att förvarna om översvämningsrisker i de stora floderna i Europa. SMHI ska leda konsortiet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologisk modell väcker internationellt intresse

SMHIs hydrologiska beräkningsmodell HYPE har skapat stort internationellt intresse. Flera utvecklingsteam ingår nu i den nya plattformen HYPE Open Source Community, där vattenaktörer delar och utvecklar källkoder för beräkningsmodeller.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ändrat klimat ökar övergödning i Östersjön

Övergödningen i Östersjön förvärras sannolikt i ett ändrat klimat. Kanske måste östersjöländernas planer skärpas ännu mer för att minska utsläppen av näringsämnen. Nu finns vetenskapligt underlag som ska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Om klass 3-varningen i Ätran

Tisdagen den 13 december 2011 gick SMHI ut med en klass 3-varning för extremt höga flöden i mellersta och nedre delen av Ätran. Orsaken är ihållande regn i mättad mark. Senaste klass 3-varningen för Ätran var 2006.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologiska prognoser blir möjliga i Botswana

Botswana arbetar för att kunna hantera katastrofer på ett bättre sätt i framtiden. Ett samarbete mellan Department of Water Affairs i Botswana och SMHI har nu startats upp. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad