Nyhetsarkiv

Vattennivån i Vänern har kulminerat

Hydrologi

Vattennivån i Vänern har länge legat högt, men nu har den långsamt börjat sjunka. Hur vanligt är det då att Vänerns nivå är så hög som den varit i år?

Publicerad: Senast uppdaterad:

Varningssystem för torka byggs upp i Sydafrika

HydrologiKlimatForskning

Ett nytt system som varnar för torka ska byggas upp för delar av Sydafrika. Projektet som just startat inriktas på att ge prognoser och rekommendationer för att klara påfrestningarna bättre. Arbetet bedrivs i nära samverkan med lokala aktörer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre förutsättningar för vinterväghållaren

MeteorologiHydrologi

Vinterhalvåret bjuder på utmanande väderomställningar. Med en webbtjänst och mobil applikation för vinterväghållaren förenklas arbetet och ger förutsättningar att fatta rätt beslut snabbt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hög vattennivå i Vänern

Hydrologi

Vänerns vattennivå är nu hög och väntas fortsätta öka ytterligare en tid. Vad som händer på lång sikt är svårt att säga något om och beror på hur väderutvecklingen blir.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologisk prognosverksamhet byggs upp i Botswana

Hydrologi

Botswana är ett land som drabbas av både torka och plötsliga översvämningar. Men det finns idag begränsade möjligheter att ge prognoser eller utfärda varningar vid allvarliga hydrologiska lägen. SMHI driver ett projekt som ska ge landets hydrologiska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Pris till hydrologisk forskningsartikel

HydrologiKlimatForskning

Forskare vid SMHI fick ta emot priset för bästa artikel i tidskriften Hydrology Research. Artikeln beskriver hur information från klimatsimuleringar kan anpassas för att ta fram scenarier även för vattenflöden och vattenbalans i ett framtida klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt hög avrinning i Västra Götaland

Hydrologi

De stora mängderna nederbörd som kommit under september månad över Västra Götaland har gjort att avrinningen nu är hög på många håll och flödena kan därmed reagera snabbt vid stora nederbördsmängder.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologisk nyårssammanfattning

Hydrologi

Den sista september infaller nyårsafton i det hydrologiska året. Året bjöd bl.a. på sen snö- och isläggningen och lugn vårflod i större delen av Sverige. Delar av Småland fick mycket höga flöden i juni.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vädret sommaren 2012 – en sammanfattning

MeteorologiHydrologi

Sammanfattningsvis kan man säga att sommaren 2012 var det året då ”varmluften undvek Sverige med kuslig precision”.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning ska ge bättre beredskap för lokala översvämningar

HydrologiForskning

Intensiv nederbörd kan orsaka lokala översvämningar. Nu ska ett nytt forskningsprojekt se över möjligheten att skapa flödesprognoser som är bättre på att fånga upp plötsliga skyfall. Det ska i sin tur ge bättre beredskap vid lokala …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad