Nyhetsarkiv

Häftigare skyfall i framtida klimat

MeteorologiHydrologiKlimatForskning

Klimatförändringen förväntas leda till häftigare regnskurar. Beräkningar med klimatmodeller visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte.

Publicerad: Senast uppdaterad:

”Ett decennium med extrema klimathändelser”

MeteorologiHydrologiKlimatForskning

Så sammanfattar världsmeteorologiorganisationen WMO århundradets första decennium i rapporten om det globala klimatet 2001-2010. ”Den övergripande utvecklingen har varit i linje med klimatscenarierna”, säger Lars Bärring, forskare på SMHI.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Isfritt på Sveriges sjöar

Hydrologi

Isen är nu borta från Sveriges sjöar. För den som tycker att det verkar sent kan nämnas att islossningen i fjällen i år skett tidigare än normalt och att isen på fjällsjöarna i extremfall faktiskt har gått upp en hel månad senare …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Stora regnmängder i centraleuropa

Hydrologi

Mycket stora regnmängder har fallit över stora delar av Centraleuropa den senaste veckan vilket har lett till betydande översvämningsproblem i flera floder och läget ser riktigt allvarligt ut på flera håll, framförallt i Tyskland, Tjeckien och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Europas utsläpp av kväve och fosfor beräknade

HydrologiForskning

Jordbruket släpper ut mest kväve till Europas kustnära hav. Utsläppen av fosfor kommer i större utsträckning från reningsverk, även om jord- och skogsbruk i några områden bidrar med större utsläpp. Det visare en studie utförd av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya kartdata för bättre vattenmiljö

Hydrologi

 SMHI och Lantmäteriet kartlägger svenska sjöar och vattendrag. Befintligt kartunderlag blir bättre och kommer i princip att täcka alla ytvattenobjekt i Sverige. Detta medför nya möjligheter för bra och effektiva lösningar inom …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Satellitbilder ger möjlighet att följa islossningen i Torne älv

HydrologiForskning

För första gången har SMHI använt högupplösta satellitbilder för att följa islossningen i Torneälven.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Islossning i Torneälven

Hydrologi

Torsdagen den 2 maj kl 14:15 lossade den flotte som signalerar starten för islossningen i Torneälven. SMHIs tidigare prognos för islossningen prickade in datumet på dagen. Svårighetsgraden har även bedömts att vara av lättare karaktär.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Satellitmätningar visar snöns dolda vattenmängder

HydrologiForskning

När våren gör sitt intåg är många i allmänhet intresserade av att snön ska försvinna. Andra är mer intresserade av det vatten som finns lagrat i snötäcket. Mätningar från satelliter kan visa snötäckets utbredning, …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sen islossning på sjöar

Hydrologi

Det har varit en ovanligt lång period med is på sjöar. Men nu är nästan alla sjöar i Götaland isfria och islossningen sker allt längre norrut i landet. Islossningen är den senaste sedan 1996 för många sjöar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad