Nyhetsarkiv

Regnrekord - men inga höga flöden

Under juni månad har det regnat rikligt i stora delar av landet med mängder 2-4 gånger den normala för juni. Trots detta har de höga flödena i vattendragen uteblivit.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Utredning kring översvämningar

SMHI ger förslag till åtgärder för att minska risken för översvämningar i Valdemarsvik.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Minskad tillgång på vatten under framtidens somrar

Det blir överlag mer nederbörd i Sverige i framtiden, särskilt i norr och under vintertid. Men ett förändrat klimat gör samtidigt att hela södra landet kan stå inför betydande problem med minskad vattentillgång på somrarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Extrema vårflöden i Norrbotten

Under de senaste dagarna har vattenflödena varit extremt höga i delar av Norrbotten. I Sangisälven har flödet haft en återkomsttid på över 50 år och översteg det tidigare högsta uppmätta flödet från vårfloden 1995. I de …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårflod i norra Norrland

Snösmältningen har kommit igång i nordöstra Norrland, och i kombination med det regn som väntas de kommande dagarna kan vårfloden i bland annat Sangisälven bli kraftig.

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2012 - nederbördsrik med kylig inledning

April inleddes kyligt men med en varm avslutning landade medeltemperaturen för månaden nära det normala. Det är första gången på över tio år har vi haft en aprilmånad som varit normal eller lite kallare än normalt i en stor del av Sverige.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Halva Sverige har nu isfria sjöar

I slutet av april finns normalt is kvar på sjöarna i norra Svealand och Norrland. I år har islossningen kommit något längre än så och ungefär halva landet har nu isfria sjöar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur blir årets vårflod?

Nu väntas en ny period med stigande temperaturer och snösmältning i Norrland. Flödena kommer att öka men troligtvis inte till några höga nivåer under de närmsta dagarna. Vad som händer längre fram beror på …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI utvecklar och driftsätter hydrologiskt prognossystem för Mölndalsån

Systemet kommer att ge bättre beslutsunderlag både i förebyggande syfte och vid översvämning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur blir årets vårflod?

Vårfloden i södra Sverige blev lugn i år. Hur vädret blir under våren är avgörande för vårflodens storlek i Norrland.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad