Nyhetsarkiv

Bättre förutsättningar för vinterväghållaren

Vinterhalvåret bjuder på utmanande väderomställningar. Med en webbtjänst och mobil applikation för vinterväghållaren förenklas arbetet och ger förutsättningar att fatta rätt beslut snabbt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hög vattennivå i Vänern

Vänerns vattennivå är nu hög och väntas fortsätta öka ytterligare en tid. Vad som händer på lång sikt är svårt att säga något om och beror på hur väderutvecklingen blir.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologisk prognosverksamhet byggs upp i Botswana

Botswana är ett land som drabbas av både torka och plötsliga översvämningar. Men det finns idag begränsade möjligheter att ge prognoser eller utfärda varningar vid allvarliga hydrologiska lägen. SMHI driver ett projekt som ska ge landets hydrologiska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Pris till hydrologisk forskningsartikel

Forskare vid SMHI fick ta emot priset för bästa artikel i tidskriften Hydrology Research. Artikeln beskriver hur information från klimatsimuleringar kan anpassas för att ta fram scenarier även för vattenflöden och vattenbalans i ett framtida klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt hög avrinning i Västra Götaland

De stora mängderna nederbörd som kommit under september månad över Västra Götaland har gjort att avrinningen nu är hög på många håll och flödena kan därmed reagera snabbt vid stora nederbördsmängder.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologisk nyårssammanfattning

Den sista september infaller nyårsafton i det hydrologiska året. Året bjöd bl.a. på sen snö- och isläggningen och lugn vårflod i större delen av Sverige. Delar av Småland fick mycket höga flöden i juni.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vädret sommaren 2012 – en sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att sommaren 2012 var det året då ”varmluften undvek Sverige med kuslig precision”.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning ska ge bättre beredskap för lokala översvämningar

Intensiv nederbörd kan orsaka lokala översvämningar. Nu ska ett nytt forskningsprojekt se över möjligheten att skapa flödesprognoser som är bättre på att fånga upp plötsliga skyfall. Det ska i sin tur ge bättre beredskap vid lokala …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapport från Emån

Vid översvämningar brukar SMHI skicka ut personal för att genomföra särskilda mätningar. Så var fallet även i samband med översvämningarna kring Emån i början av juli.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rekordhöga vattenflöden i Brusafors

Kraftiga regn i mättad mark har lett till en klass 3-varning för extremt högt vattenflöde i Emåns biflöden Brusaån och Silverån. Kulmen nåddes vid Mariannelund under måndagen, med det högsta flödet som uppmätts sedan …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad