Nyhetsarkiv

Satellitmätningar visar snöns dolda vattenmängder

HydrologiForskning

När våren gör sitt intåg är många i allmänhet intresserade av att snön ska försvinna. Andra är mer intresserade av det vatten som finns lagrat i snötäcket. Mätningar från satelliter kan visa snötäckets utbredning, …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sen islossning på sjöar

Hydrologi

Det har varit en ovanligt lång period med is på sjöar. Men nu är nästan alla sjöar i Götaland isfria och islossningen sker allt längre norrut i landet. Islossningen är den senaste sedan 1996 för många sjöar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden är i gång

Hydrologi

Vårfloden pågår för fullt i delar av landet, på en del håll är flödena i vattendragen mycket höga. SMHI har utfärdat en klass 2 varning och nu väntas flödena stiga i norra Uppland och kustområden i Gästrikland och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt planeringsverktyg för klimatsäkring av städer

HydrologiKlimatForskning

Ett förändrat klimat sätter stor press på samhället och skapar många nya utmaningar. För att underlätta vid stadsplanering har ett planeringsverktyg utvecklats, som stöd för klimatanpassning av städer och regioner i Europa.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar i hela landet

Hydrologi

De senaste veckorna har vi haft kallt väder och isen har lagt sig på sjöar även i den södra delen av landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattennivån i Vänern har kulminerat

Hydrologi

Vattennivån i Vänern har länge legat högt, men nu har den långsamt börjat sjunka. Hur vanligt är det då att Vänerns nivå är så hög som den varit i år?

Publicerad: Senast uppdaterad:

Varningssystem för torka byggs upp i Sydafrika

HydrologiKlimatForskning

Ett nytt system som varnar för torka ska byggas upp för delar av Sydafrika. Projektet som just startat inriktas på att ge prognoser och rekommendationer för att klara påfrestningarna bättre. Arbetet bedrivs i nära samverkan med lokala aktörer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre förutsättningar för vinterväghållaren

MeteorologiHydrologi

Vinterhalvåret bjuder på utmanande väderomställningar. Med en webbtjänst och mobil applikation för vinterväghållaren förenklas arbetet och ger förutsättningar att fatta rätt beslut snabbt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hög vattennivå i Vänern

Hydrologi

Vänerns vattennivå är nu hög och väntas fortsätta öka ytterligare en tid. Vad som händer på lång sikt är svårt att säga något om och beror på hur väderutvecklingen blir.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologisk prognosverksamhet byggs upp i Botswana

Hydrologi

Botswana är ett land som drabbas av både torka och plötsliga översvämningar. Men det finns idag begränsade möjligheter att ge prognoser eller utfärda varningar vid allvarliga hydrologiska lägen. SMHI driver ett projekt som ska ge landets hydrologiska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad