Nyhetsarkiv

Europas utsläpp av kväve och fosfor beräknade

HydrologiForskning

Jordbruket släpper ut mest kväve till Europas kustnära hav. Utsläppen av fosfor kommer i större utsträckning från reningsverk, även om jord- och skogsbruk i några områden bidrar med större utsläpp. Det visare en studie utförd av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya kartdata för bättre vattenmiljö

Hydrologi

 SMHI och Lantmäteriet kartlägger svenska sjöar och vattendrag. Befintligt kartunderlag blir bättre och kommer i princip att täcka alla ytvattenobjekt i Sverige. Detta medför nya möjligheter för bra och effektiva lösningar inom …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Satellitbilder ger möjlighet att följa islossningen i Torne älv

HydrologiForskning

För första gången har SMHI använt högupplösta satellitbilder för att följa islossningen i Torneälven.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Islossning i Torneälven

Hydrologi

Torsdagen den 2 maj kl 14:15 lossade den flotte som signalerar starten för islossningen i Torneälven. SMHIs tidigare prognos för islossningen prickade in datumet på dagen. Svårighetsgraden har även bedömts att vara av lättare karaktär.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Satellitmätningar visar snöns dolda vattenmängder

HydrologiForskning

När våren gör sitt intåg är många i allmänhet intresserade av att snön ska försvinna. Andra är mer intresserade av det vatten som finns lagrat i snötäcket. Mätningar från satelliter kan visa snötäckets utbredning, …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sen islossning på sjöar

Hydrologi

Det har varit en ovanligt lång period med is på sjöar. Men nu är nästan alla sjöar i Götaland isfria och islossningen sker allt längre norrut i landet. Islossningen är den senaste sedan 1996 för många sjöar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårfloden är i gång

Hydrologi

Vårfloden pågår för fullt i delar av landet, på en del håll är flödena i vattendragen mycket höga. SMHI har utfärdat en klass 2 varning och nu väntas flödena stiga i norra Uppland och kustområden i Gästrikland och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt planeringsverktyg för klimatsäkring av städer

HydrologiKlimatForskning

Ett förändrat klimat sätter stor press på samhället och skapar många nya utmaningar. För att underlätta vid stadsplanering har ett planeringsverktyg utvecklats, som stöd för klimatanpassning av städer och regioner i Europa.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar i hela landet

Hydrologi

De senaste veckorna har vi haft kallt väder och isen har lagt sig på sjöar även i den södra delen av landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattennivån i Vänern har kulminerat

Hydrologi

Vattennivån i Vänern har länge legat högt, men nu har den långsamt börjat sjunka. Hur vanligt är det då att Vänerns nivå är så hög som den varit i år?

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad