Nyhetsarkiv

Sen isläggning på sjöar i södra Sverige

Hydrologi

Det kalla vädret som vi har haft de senaste veckorna har gjort att isen äntligen har lagt sig på många sjöar i södra Sverige.
I Götaland och södra Sveland har årets isläggning varit ca en månad senare än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Historia om Sveriges vattendrag nu på smhi.se

HydrologiForskning

Under flera årtionden i början av 1900-talet genomfördes kartläggningar av Sveriges större vattendrag. Syftet var att beskriva förhållanden längs vattendragen och potentialen för vattenkraft. Materialet finns nu digitaliserat i pdf-format. Med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förändrat klimat påverkar tillgång till vatten i Indien

HydrologiKlimatForskning

Torrare i torra områden, blötare i redan blöta. Det sammanfattar framtida vattentillgång i Indien vid århundradets slut. I områden som redan idag upplever vattenbrist har anpassning till klimatförändringar en mycket stor betydelse för hållbar …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Äntligen stigande vattennivåer i Småländska sjöar

Hydrologi

Vattennivåerna i många sjöar i landets södra del är låga och har varit det under flera månader. Mest extrem är situationen i Småland. Nu har dock vattennivån på de flesta håll långsamt börjat stiga.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Öppna data ger vattenappar

HydrologiForskning

Appar och webbtjänster för prognoser och beslutsstöd vid översvämningar, vattenföroreningar, bevattning och dammreglering. Det är målet för ett europeiskt forskningsprojekt koordinerat av SMHI.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologiskt nätverk för öppen källkod utvecklas

HydrologiForskning

Hur kan forskare gemensamt bidra till hydrologisk modellutveckling? Öppen källkod är en lösning. Nyligen träffades europeiska forskare för att utveckla sitt samarbete.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI-hydrolog antagen i kommittén för Stockholm World Water Week

HydrologiKlimatMiljö

Varje år samlas organisationer från hela världen för att diskutera vattenfrågor ur ett vetenskapligt, ekonomiskt och politiskt perspektiv. Nu har en av SMHIs hydrologer valts in i programkommittén för Stockholm World Water Weeks vetenskapliga arbetsmöten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Gott Nytt Hydrologiskt År!

Hydrologi

Idag är första dagen i det nya hydrologiska året, som alltid startar 1 oktober. Därmed passar vi på att sammanfatta föregående hydrologiska år: höga flöden förekom i Svealand och Norrland både höst och vår. Den torra …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Häftigare skyfall i framtida klimat

MeteorologiHydrologiKlimatForskning

Klimatförändringen förväntas leda till häftigare regnskurar. Beräkningar med klimatmodeller visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte.

Publicerad: Senast uppdaterad:

”Ett decennium med extrema klimathändelser”

MeteorologiHydrologiKlimatForskning

Så sammanfattar världsmeteorologiorganisationen WMO århundradets första decennium i rapporten om det globala klimatet 2001-2010. ”Den övergripande utvecklingen har varit i linje med klimatscenarierna”, säger Lars Bärring, forskare på SMHI.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad