Nyhetsarkiv

Sammanfattning av vattenåret 2013

Hydrologi

Vårfloden var rejäl i östra Svealand och i norra Norrland, men i södra Sverige var situationen den omvända med låga nivåer i sjöar och vattendrag. Inflödet till Östersjön var inte tillräckligt stort för att förbättra …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tidig och lugn vårflod hittills

Hydrologi

Vårfloden är nu över i stora delar av södra Sverige och har på de flesta håll varit lugn och kommit tidigare än normalt. Hur den blir i norra Sverige beror på väderutvecklingen framöver.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Första mötet med SMHIs vetenskapliga råd

MeteorologiHydrologiOceanografiKlimatMiljöForskning

SMHIs vetenskapliga råd har haft sitt första möte.
– Det här är en grupp som vi kommer att ha stor nytta av och samarbetet kommer att utveckla vår verksamhet, säger Pontus Matstoms, forskningschef på SMHI.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Aktuella vattenflöden med prognoser i ny tjänst på webben

HydrologiMiljö

Är vattenflödet normalt just nu och kommer det att stiga eller sjunka kommande vecka? Det är frågor man kan få svar på i den nya webbtjänsten HydroNu. Tjänsten är utvecklad av SMHI för att stödja miljöövervakningen och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sen isläggning på sjöar i södra Sverige

Hydrologi

Det kalla vädret som vi har haft de senaste veckorna har gjort att isen äntligen har lagt sig på många sjöar i södra Sverige.
I Götaland och södra Sveland har årets isläggning varit ca en månad senare än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Historia om Sveriges vattendrag nu på smhi.se

HydrologiForskning

Under flera årtionden i början av 1900-talet genomfördes kartläggningar av Sveriges större vattendrag. Syftet var att beskriva förhållanden längs vattendragen och potentialen för vattenkraft. Materialet finns nu digitaliserat i pdf-format. Med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förändrat klimat påverkar tillgång till vatten i Indien

HydrologiKlimatForskning

Torrare i torra områden, blötare i redan blöta. Det sammanfattar framtida vattentillgång i Indien vid århundradets slut. I områden som redan idag upplever vattenbrist har anpassning till klimatförändringar en mycket stor betydelse för hållbar …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Äntligen stigande vattennivåer i Småländska sjöar

Hydrologi

Vattennivåerna i många sjöar i landets södra del är låga och har varit det under flera månader. Mest extrem är situationen i Småland. Nu har dock vattennivån på de flesta håll långsamt börjat stiga.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Öppna data ger vattenappar

HydrologiForskning

Appar och webbtjänster för prognoser och beslutsstöd vid översvämningar, vattenföroreningar, bevattning och dammreglering. Det är målet för ett europeiskt forskningsprojekt koordinerat av SMHI.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologiskt nätverk för öppen källkod utvecklas

HydrologiForskning

Hur kan forskare gemensamt bidra till hydrologisk modellutveckling? Öppen källkod är en lösning. Nyligen träffades europeiska forskare för att utveckla sitt samarbete.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad