Nyhetsarkiv

SMHI på World Water Week

Hydrologi

World Water Week en av de viktigaste vatteninriktade mötena globalt sett. I år är temat ”Water for Development” och SMHI finns på plats.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare undersöker klimatanpassares behov av information om naturolyckor

HydrologiKlimatForskning

Vår kunskap växer om framtida klimat och den ökade risken för värmeböljor, skyfall, översvämningar och tillfälliga havsnivåförändringar vid kraftiga stormar. Nu ska forskare öka kunskapen om den information som klimatanpassare behöver för att kunna fatta beslut. Det ska stimulera till fler beslut …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Intressant snö- och issäsong sammanfattad

HydrologiOceanografi

Nu har SMHI analyserat fakta om snö och is vintern 2014-2015. Intressant att notera är att isutbredningen i Östersjön blev den minsta sedan karteringarna påbörjades i slutet av 1950-talet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Århundradets vårflod – 20 år senare

Hydrologi

För 20 år sedan inträffade i stora delar av Sverige den största vårfloden under 1900-talet. Vattenflödena var extremt stora i delar av Norrland och på många platser är flödena från 1995 fortfarande de högsta som uppmätts. Erfarenheten från den extrema vårfloden har bidragit till att SMHIs …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Utveckling av ny metod för vårflodsprognoser

HydrologiForskning

Hur vårfloden kommer att utvecklas är intressant att veta både för vattenkraftsindustrin och för samhällets planering för att möta översvämmade vattendrag. Forskare på SMHI har utvecklat en ny metod för att ta fram prognoser för vårfloden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kunskap om klimatet viktigt för dricksvattenförsörjning

Hydrologi

SMHI har tagit fram nya analyser som beskriver framtida klimat i Sverige. Klimatförändringarna påverkar till exempel dricksvattenförsörjningen. I den statliga Dricksvattenutredningen är därför analyserna ett viktigt underlag.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Höga vattenflöden i nordöstra Norrland

Hydrologi

Snösmältning i samband med regn gör att flödena i vattendrag i delar av nordöstra Norrland är höga eller mycket höga. I vissa vattendrag är de uppe i varningsklass 2. Under onsdagen ökar fortfarande flödet i varningsområdet och det beräknas dröja några dagar innan de kulminerar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårflod med höga flöden i delar av Norrland

Hydrologi

Hittills i år har vårfloden inträffat tidigare än normalt och flödena har varit lägre än en normal vårflod. Nu smälter snön i norra Norrland och SMHI gick idag ut med en varning för höga flöden i små och medelstora vattendrag. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ovanligt tidig islossning i Haparanda

Hydrologi

I söndags, den 26 april, skedde islossningen i Torneälven vid Haparanda. Bara två år har islossningen varit tidigare än så. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur är läget inför vårfloden?

Hydrologi

Det blev en lugn vårflod i södra Sverige i år. Hur vädret blir under våren är avgörande för vårflodens storlek i Norrland och norra Svealand.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad