Nyhetsarkiv

Kunskap om klimatet viktigt för dricksvattenförsörjning

Hydrologi

SMHI har tagit fram nya analyser som beskriver framtida klimat i Sverige. Klimatförändringarna påverkar till exempel dricksvattenförsörjningen. I den statliga Dricksvattenutredningen är därför analyserna ett viktigt underlag.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Höga vattenflöden i nordöstra Norrland

Hydrologi

Snösmältning i samband med regn gör att flödena i vattendrag i delar av nordöstra Norrland är höga eller mycket höga. I vissa vattendrag är de uppe i varningsklass 2. Under onsdagen ökar fortfarande flödet i varningsområdet och det beräknas dröja några dagar innan de kulminerar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårflod med höga flöden i delar av Norrland

Hydrologi

Hittills i år har vårfloden inträffat tidigare än normalt och flödena har varit lägre än en normal vårflod. Nu smälter snön i norra Norrland och SMHI gick idag ut med en varning för höga flöden i små och medelstora vattendrag. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ovanligt tidig islossning i Haparanda

Hydrologi

I söndags, den 26 april, skedde islossningen i Torneälven vid Haparanda. Bara två år har islossningen varit tidigare än så. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur är läget inför vårfloden?

Hydrologi

Det blev en lugn vårflod i södra Sverige i år. Hur vädret blir under våren är avgörande för vårflodens storlek i Norrland och norra Svealand.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Höga flöden i Västsverige och Värmland

Hydrologi

Under helgen den 25-26 oktober 2014 orsakade höga flöden i vattendrag problem på flera platser i landet. Under måndagen hade flödena på de flesta håll kulminerat.   

Publicerad: Senast uppdaterad:

Karlshamns kommun får hjälp av SMHI för att minimera risken för vattenbrist

Hydrologi

Klimatanalyser har visat att Karlshamns kommun löper stor risk att drabbas av vattenbrist i framtiden. Kommunen arbetar därför aktivt med att trygga tillgången på friskt vatten även i ett förändrat klimat. SMHI anlitades för att sätta upp ett hydrologiskt prognossystem som gör det möjligt att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskningsprojekt har utvecklat verktyg för framtida hydrologi

HydrologiForskning

Forskare har under ett flerårigt projekt utvecklat verktyg som ger nya och förbättrade möjligheter att arbeta med framtida hydrologi, klimateffekter och klimatanpassning. Det har lett till nya kunskaper om hur ett framtida klimat kan påverka vattnet omkring oss.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden i Nigerfloden beräknas med svenskt verktyg

HydrologiForskning

Häftiga regn och långa perioder med utbredd torka är vardag i länderna kring Nigerfloden i västra Afrika. Forskare från SMHI och den regionala organisationen AGRHYMET har tillsammans utvecklat ett verktyg som kan ge bättre information om variationer i vattenflöden i Nigerflodens avrinningsområde.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny forskningsrapport om miljömålen i ett förändrat klimat

HydrologiForskning

Forskningsprogrammet CLEO, Klimatförändringar och miljömålen, presenterar en rapport kring hur ett förändrat klimat påverkar möjligheten att nå de svenska miljökvalitetsmålen. Forskare från SMHI medverkar i forskningsprogrammet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad