Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Juli 2014 - Låg markvattenhalt i stora delar av landet

Det varma och torra vädret gjorde att markvattenhalten i stora delar av landet var under den för månaden normala.

Senast uppdaterad:

Juni 2014 - Höga flöden i norr, låga i söder

I början av juni pågick fortfarande vårfloden i Lapplandsfjällen. Flödena var höga i många små och medelstora vattendrag samt i Piteälven och Muonioälven. Under den andra delen av månaden sjönk sedan flödena.

Senast uppdaterad:

Maj 2014 – Mycket höga flöden i Klarälven

Under andra delen av maj tog snösmältningen fart i de södra fjälltrakterna, vilket medförde att vattenflödena blev höga. I de övre delarna av Klarälven uppmättes de högsta flödena sedan vårfloden 1995.

Senast uppdaterad:

April 2014 – Tidig och lugn vårflod

Det milda vädret under april gjorde att vårfloden kom igång i stora delar av Norrland. Vårfloden i södra och östra Norrland kom tidigare än normalt, men var mycket lugn.

Senast uppdaterad:

Årets andra prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Flödet i de nedre delarna av älven började stiga i påskhelgen. Islossningen i Haparanda väntas ske 30:e april. Svårighetsgraden för årets islossning i Torneälven väntas bli lättare, en liten risk finns för medelsvår …

Senast uppdaterad:

Årets första prognos för islossning i Torneälven visar på en lättare islossning

 SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd.

Senast uppdaterad:

Mars 2014 – Höga eller mycket höga grundvattennivåer

Under mars var det fortsatt höga flöden i Nyköpingsån, Byälven och Upperudsälven och grundvattennivåer över eller mycket över de normala i stora delar av landet.

Senast uppdaterad:

Hög vattennivå i Glafsfjorden

Vattennivån i Glafsfjorden har sedan en månad tillbaka varit högt, tillflöden har nu kulminerat och Glafsfjorden och utflödet har sakta börjat sjunka.

Senast uppdaterad:

Februari 2014 – Snösmältning och stigande flöden i södra Sverige

Under februari smälte snön i de södra delarna av landet, vilket gjorde att vattenflöden och vattennivåer steg. Grundvattennivåerna var över eller mycket över de normala i stora delar av landet.

Senast uppdaterad:

12 Februari 2014 - Ökande flöden i gränstrakten av Götaland och Svealand

Vattenföringen i vissa vattendrag i norra Götaland och södra Svealand fortsätter att närma sig varningsklass 1, höga flöden.

Senast uppdaterad: