Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Februari 2015 - Lugn vårflod i söder

Under februari smälte mycket av snön i södra Sverige. Flödena i vattendragen steg, men blev inte höga.

Senast uppdaterad:

Höga vattenstånd i Östergötland och Södermanland

På grund av snösmältning och regn den senaste veckan är vattenstånden i små och medelstora sjöar på många håll i Östergötland och Sörmland långsamt stigande. Det rör sig inte om några extrema nivåer, utan under eller precis på gränsen till varningsklass 1 är att vänta. De höga nivåerna väntas vara …

Senast uppdaterad:

Januari 2015 – Blött i södra Sverige

Regn och snösmältning medförde att vattenflödena blev höga i delar av Skåne, Småland och längs västkusten.

Senast uppdaterad:

Blött på många håll i södra och västra Götaland

Vattenståndet och vattenföringen har varit hög under en längre tid i/ur framförallt små sjöar i västkustlandskapen och Skåne. Nu börjar även den senaste tidens nederbörd märkas i de småländska sjöarna där både vattenstånd och flöde på sina håll kan vara högt. Främst i …

Senast uppdaterad:

Fortsatt blött i västra delen av Götaland

Vattenståndet och vattenföringen ut ur framförallt små sjöar är fortsatt hög i västkustlandskapen och Skåne. Nederbörden som föll över den redan vattenmättade regionen under torsdagsdygnet (15/1) gör att situationen kan hålla i sig ytterligare en tid då tillrinningen förväntas öka en …

Senast uppdaterad:

Hög vattenföring från sjöar i västra delen av Götaland

Vattenföringen ut ur en del mindre sjöar börjar närma sig varningsklass 1, höga flöden.

Senast uppdaterad:

December 2014 – Höga flöden i västra Götaland och Skåne

Rikliga regnmängder framförallt i västra Götaland gav upphov till höga flöden som på en del platser var mycket över de för månaden normala.

Senast uppdaterad:

November 2014 – Mycket högt vattenstånd i Siljan och Storsjön

Mycket regn på redan vattenmättad mark gav höga flöden i Dalälven, Byälven samt delar av Värmlands, Örebro och Västra Götalands län. Vattenståndet i Siljan och Storsjön steg till mycket höga nivåer.

Senast uppdaterad:

Oktober 2014 – Höga flöden i Bohuslän, Dalsland, Värmland och Dalarna

Oktober var en nederbördsrik månad och det märks också i flödena i vattendragen. Vattenflödena steg i princip i hela landet och i Bohuslän, Dalsland, Värmland och Dalarna var flödena höga.

Senast uppdaterad:

September 2014 – Låga vattenflöden och grundvattennivåer

September kan betecknas som en ganska händelsefattig månad vad gäller vattensituationen i Sverige. Det mest anmärkningsvärda var att vattenflöden och grundvattennivåer var låga i stora delar av landet.

Senast uppdaterad: