Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Höga vattenstånd i nordöstra Norrlands sjöar

Vårfloden i nordöstra Norrlands skogslandskap har kulminerat och fortsätter minska.
Däremot är sjöarna i området fortsatt höga och flödet ut ur dem kan vara över varningsklass 1 ytterligare några veckor.

Senast uppdaterad:

April 2015 - Tidig och lugn vårflod i södra Norrland

Under april har vårfloden pågått i nordvästra Svealand, södra Norrland och längs norra Norrlandskusten. Hittills har den inträffat tidigare än normalt och flödena har varit lägre än en normal vårflod. I slutet av månaden fanns dock snö kvar i fjällen och stora delar av norra Norrland. I norra …

Senast uppdaterad:

Maj 2015-Snösmältning i de centrala delarna av Västerbottens län och i de östra delarna av Norrbottens län.

 En kombination av regn och värme gör att snötäcket smälter av under några dagar i slutet av innevarande vecka (vecka 19). Flödet i små och medelstora vattendrag ökar, men kommer inte upp i varningsklass.

Senast uppdaterad:

Prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Flödet i de nedre delarna av älven började stiga en vecka in i april.  Islossningen i Haparanda väntas ske 26:e april.

Senast uppdaterad:

Prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Årets första prognos för islossning i Torneälven visar på en lättare islossning

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd.

Senast uppdaterad:

Mars 2015 – Normala vattenflöden och höga grundvattennivåer

Vattenflödena var något högre än normalt i Svealand och sydöstra Norrland. I delar av norra Norrland fanns mer snö än normalt. Grundvattennivåerna var högre än normalt i stora delar av landet.

Senast uppdaterad:

Februari 2015 - Lugn vårflod i söder

Under februari smälte mycket av snön i södra Sverige. Flödena i vattendragen steg, men blev inte höga.

Senast uppdaterad:

Höga vattenstånd i Östergötland och Södermanland

På grund av snösmältning och regn den senaste veckan är vattenstånden i små och medelstora sjöar på många håll i Östergötland och Sörmland långsamt stigande. Det rör sig inte om några extrema nivåer, utan under eller precis på gränsen till varningsklass 1 är att vänta. De höga nivåerna väntas vara …

Senast uppdaterad:

Januari 2015 – Blött i södra Sverige

Regn och snösmältning medförde att vattenflödena blev höga i delar av Skåne, Småland och längs västkusten.

Senast uppdaterad:

Blött på många håll i södra och västra Götaland

Vattenståndet och vattenföringen har varit hög under en längre tid i/ur framförallt små sjöar i västkustlandskapen och Skåne. Nu börjar även den senaste tidens nederbörd märkas i de småländska sjöarna där både vattenstånd och flöde på sina håll kan vara högt. Främst i …

Senast uppdaterad: