Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Juli 2015 - Sen vårflod i Lapplandsfjällen

Snösmältning och regn ledde till att vattenflödena steg i många vattendrag i norra Norrland. I slutet av juli blev vattenflödena höga eller mycket höga i de övre delarna av Skellefteälven, Piteälven, Lilla Luleälven, Umeälven, Kalixälven och Torneälven.

Senast uppdaterad:

Höga vattenstånd i fjällsjöar

Det är fortsatt ovanligt mycket snö i fjällkedjan, uppemot tre gånger så mycket som det brukar vara vid den här tiden på året. Förra veckans regn gjorde att en hel del snö smälte av och fyllde på med vatten i fjällsjöarna.

Senast uppdaterad:

Maj 2015 - Vårflod i norra Norrland

Under maj regnade det mycket i Sverige och de förhållandevis största mängderna föll i nordöstra Norrland. Regnet tillsammans med snösmältning medförde att flödena blev höga i många vattendrag i norra Norrland.

Senast uppdaterad:

Höga vattenstånd i nordöstra Norrlands sjöar

Vårfloden i nordöstra Norrlands skogslandskap har kulminerat och fortsätter minska.
Däremot är sjöarna i området fortsatt höga och flödet ut ur dem kan vara över varningsklass 1 ytterligare några veckor.

Senast uppdaterad:

April 2015 - Tidig och lugn vårflod i södra Norrland

Under april har vårfloden pågått i nordvästra Svealand, södra Norrland och längs norra Norrlandskusten. Hittills har den inträffat tidigare än normalt och flödena har varit lägre än en normal vårflod. I slutet av månaden fanns dock snö kvar i fjällen och stora delar av norra Norrland. I norra …

Senast uppdaterad:

Maj 2015-Snösmältning i de centrala delarna av Västerbottens län och i de östra delarna av Norrbottens län.

 En kombination av regn och värme gör att snötäcket smälter av under några dagar i slutet av innevarande vecka (vecka 19). Flödet i små och medelstora vattendrag ökar, men kommer inte upp i varningsklass.

Senast uppdaterad:

Prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Flödet i de nedre delarna av älven började stiga en vecka in i april.  Islossningen i Haparanda väntas ske 26:e april.

Senast uppdaterad:

Prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Årets första prognos för islossning i Torneälven visar på en lättare islossning

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd.

Senast uppdaterad:

Mars 2015 – Normala vattenflöden och höga grundvattennivåer

Vattenflödena var något högre än normalt i Svealand och sydöstra Norrland. I delar av norra Norrland fanns mer snö än normalt. Grundvattennivåerna var högre än normalt i stora delar av landet.

Senast uppdaterad: