Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Rikligt regn över Luleå

Dagens modellkörningar visar att stora nederbördsmängder förväntas i Luleå och/eller i området runt Luleå under fredagseftermiddag och kväll.

Senast uppdaterad:

Mindre blött i Värmland än väntat

Nederbördsmängderna över Värmland blir mindre än väntat och någon varning kommer inte att utfärdas. Dock kommer det under torsdagen och fredagen att vara rikligt med vatten i bäckar och åar i den västra delen av Sydvästra Svealand.

Senast uppdaterad:

Hydrologisk lägesbeskrivning

De stora regnmängderna under lördagen och söndagen har orsakat extremt höga flöden i små vattendrag i sydöstra Örebro län och delar av Södermanlands län. De drabbade vattendragen är små och väntas sjunka undan snabbt. I sydöstra Örebro län kring Hallsberg och Kumla väntas flödet kulminera under …

Senast uppdaterad:

Augusti 2015 - Sjunkande flöden

En torr augustimånad gav sjunkande flöden och vattenstånd i de stora sjöarna.

Senast uppdaterad:

Hydrologisk lägesbeskrivning

Stora nederbördsmängder förväntas under kommande dygnet i sydvästra Sverige, enligt den meteorologiska varningen som redan utfärdats. Exakt var och hur mycket regn som kommer att falla är osäkert. Det troligaste är att flödena i små vattendrag inte kommer att komma upp i klass 1, men det finns dock …

Senast uppdaterad:

Juli 2015 - Sen vårflod i Lapplandsfjällen

Snösmältning och regn ledde till att vattenflödena steg i många vattendrag i norra Norrland. I slutet av juli blev vattenflödena höga eller mycket höga i de övre delarna av Skellefteälven, Piteälven, Lilla Luleälven, Umeälven, Kalixälven och Torneälven.

Senast uppdaterad:

Höga vattenstånd i fjällsjöar

Det är fortsatt ovanligt mycket snö i fjällkedjan, uppemot tre gånger så mycket som det brukar vara vid den här tiden på året. Förra veckans regn gjorde att en hel del snö smälte av och fyllde på med vatten i fjällsjöarna.

Senast uppdaterad:

Maj 2015 - Vårflod i norra Norrland

Under maj regnade det mycket i Sverige och de förhållandevis största mängderna föll i nordöstra Norrland. Regnet tillsammans med snösmältning medförde att flödena blev höga i många vattendrag i norra Norrland.

Senast uppdaterad: