Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Hydrologisk lägesbeskrivning

De stora regnmängderna under lördagen och söndagen har orsakat extremt höga flöden i små vattendrag i sydöstra Örebro län och delar av Södermanlands län. De drabbade vattendragen är små och väntas sjunka undan snabbt. I sydöstra Örebro län kring Hallsberg och Kumla väntas flödet kulminera under …

Senast uppdaterad:

Augusti 2015 - Sjunkande flöden

En torr augustimånad gav sjunkande flöden och vattenstånd i de stora sjöarna.

Senast uppdaterad:

Hydrologisk lägesbeskrivning

Stora nederbördsmängder förväntas under kommande dygnet i sydvästra Sverige, enligt den meteorologiska varningen som redan utfärdats. Exakt var och hur mycket regn som kommer att falla är osäkert. Det troligaste är att flödena i små vattendrag inte kommer att komma upp i klass 1, men det finns dock …

Senast uppdaterad:

Juli 2015 - Sen vårflod i Lapplandsfjällen

Snösmältning och regn ledde till att vattenflödena steg i många vattendrag i norra Norrland. I slutet av juli blev vattenflödena höga eller mycket höga i de övre delarna av Skellefteälven, Piteälven, Lilla Luleälven, Umeälven, Kalixälven och Torneälven.

Senast uppdaterad:

Höga vattenstånd i fjällsjöar

Det är fortsatt ovanligt mycket snö i fjällkedjan, uppemot tre gånger så mycket som det brukar vara vid den här tiden på året. Förra veckans regn gjorde att en hel del snö smälte av och fyllde på med vatten i fjällsjöarna.

Senast uppdaterad:

Maj 2015 - Vårflod i norra Norrland

Under maj regnade det mycket i Sverige och de förhållandevis största mängderna föll i nordöstra Norrland. Regnet tillsammans med snösmältning medförde att flödena blev höga i många vattendrag i norra Norrland.

Senast uppdaterad:

Höga vattenstånd i nordöstra Norrlands sjöar

Vårfloden i nordöstra Norrlands skogslandskap har kulminerat och fortsätter minska.
Däremot är sjöarna i området fortsatt höga och flödet ut ur dem kan vara över varningsklass 1 ytterligare några veckor.

Senast uppdaterad:

April 2015 - Tidig och lugn vårflod i södra Norrland

Under april har vårfloden pågått i nordvästra Svealand, södra Norrland och längs norra Norrlandskusten. Hittills har den inträffat tidigare än normalt och flödena har varit lägre än en normal vårflod. I slutet av månaden fanns dock snö kvar i fjällen och stora delar av norra Norrland. I norra …

Senast uppdaterad:

Maj 2015-Snösmältning i de centrala delarna av Västerbottens län och i de östra delarna av Norrbottens län.

 En kombination av regn och värme gör att snötäcket smälter av under några dagar i slutet av innevarande vecka (vecka 19). Flödet i små och medelstora vattendrag ökar, men kommer inte upp i varningsklass.

Senast uppdaterad: