Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

November 2015 - Fortsatt låga flöden i delar av landet

Vattenflödena var i november låga på många håll i landet, medan västra Götaland hade flöden över de normala. Under månaden la sig snön i stora delar av Norrland och norra Svealand.

Senast uppdaterad:

Nära varningsnivå i Kävlingeån och Höje å

Vattenföringen är nära varningsnivå 1 i stora delar av Kävlingeåns och Höje ås avrinningsområden. Vattenföringen förväntas sjunka i Höje å från och med idag, men de höga flöden förväntas dröja kvar några dagar i Kävlingeån nedströms Vombsjön , då sjön har fyllts upp.

Senast uppdaterad:

Oktober 2015 - Låga flöden i Skåne, Blekinge och Småland

Oktober var en mycket nederbördsfattig månad och flödena i vattendragen sjönk i nästan hela landet. I Skåne, Blekinge och Småland var flödena på många håll mycket låga.

Senast uppdaterad:

September 2015 - Översvämningar i Hallsberg

Den 5 september föll mycket regn över bland annat Närke och orsakade stora översvämningar i Hallsberg.

Senast uppdaterad:

Rikligt regn över Luleå

Dagens modellkörningar visar att stora nederbördsmängder förväntas i Luleå och/eller i området runt Luleå under fredagseftermiddag och kväll.

Senast uppdaterad:

Mindre blött i Värmland än väntat

Nederbördsmängderna över Värmland blir mindre än väntat och någon varning kommer inte att utfärdas. Dock kommer det under torsdagen och fredagen att vara rikligt med vatten i bäckar och åar i den västra delen av Sydvästra Svealand.

Senast uppdaterad:

Hydrologisk lägesbeskrivning

De stora regnmängderna under lördagen och söndagen har orsakat extremt höga flöden i små vattendrag i sydöstra Örebro län och delar av Södermanlands län. De drabbade vattendragen är små och väntas sjunka undan snabbt. I sydöstra Örebro län kring Hallsberg och Kumla väntas flödet kulminera under …

Senast uppdaterad:

Augusti 2015 - Sjunkande flöden

En torr augustimånad gav sjunkande flöden och vattenstånd i de stora sjöarna.

Senast uppdaterad:

Hydrologisk lägesbeskrivning

Stora nederbördsmängder förväntas under kommande dygnet i sydvästra Sverige, enligt den meteorologiska varningen som redan utfärdats. Exakt var och hur mycket regn som kommer att falla är osäkert. Det troligaste är att flödena i små vattendrag inte kommer att komma upp i klass 1, men det finns dock …

Senast uppdaterad: