Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Prognos #3 över vårflod och islossning i Torneälven

Flödet i de nedre delarna av älven började stiga en bit in i april.  Islossningen i Haparanda väntas ske den 3:e maj.

Senast uppdaterad:

Vårflöden i Norrbottens kustland

Det har varit en lugn snösmältning i stora delar av landet. Det första området där flödena nått upp i varningsnivå är i Norrbottens kustland.

Senast uppdaterad:

Prognos #2 över vårflod och islossning i Torneälven

Flödet i de nedre delarna av älven började stiga en bit in i april.  Islossningen i Haparanda väntas ske den 2:a maj.

Senast uppdaterad:

Prognos #1 över vårflod och islossning i Torneälven

Årets första prognos för islossning i Torneälven visar på en lättare islossning. SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd.

Senast uppdaterad:

Mars 2016 - Lugn snösmältning i södra Sverige

Under mars månad fick stora delar av landet vårtemperaturer. Detta medförde snösmältning men inga kraftigare vårflöden uppmättes.

Senast uppdaterad:

Torr ankomst av våren i södra Sverige

Det är vårtemperaturer över stora delar av landet och vår i Götaland och delar av Svealand. Än så länge har våren kommit utan att det medfört större vårflöden.

Senast uppdaterad:

Februari 2016 - Höga flöden i västra Götaland

Under februari regnade det i allmänhet mer än normalt. Flödena i vattendragen var något över de normala i stora delar av landet. I nordvästra Götaland förekom höga flöden.

Senast uppdaterad:

Januari 2016 - Snabb snösmältning i söder

Grundvattennivåerna i Småland, Blekinge och Öland var mycket under de normala och även flödet i södra Småland var under det normala för månaden. I slutet på månaden smälte snön snabbt i södra Sverige.

Senast uppdaterad:

December 2015 - Mycket höga flöden

Riklig nederbörd i kombination med fuktig mark gav upphov till mycket höga flöden i västra delen av Götaland.

Senast uppdaterad:

November 2015 - Fortsatt låga flöden i delar av landet

Vattenflödena var i november låga på många håll i landet, medan västra Götaland hade flöden över de normala. Under månaden la sig snön i stora delar av Norrland och norra Svealand.

Senast uppdaterad: