Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Maj 2016 - Både låga och höga vattenflöden

Under maj månad har vattenflödena i Götaland varit låga medan andra delar av landet haft mycket höga flöden. I norra Dalarna var flödena på en del håll de högsta sedan 1959.

Senast uppdaterad:

Flödena i norra Norrland har kulminerat

De höga och mycket höga flödena i vattendragen i norra Norrland den senaste tiden har nu kulminerat. En klass 1-varning finns dock kvar eftersom flödena i många områden fortsätter ligga på en hög nivå ytterligare några dygn. 

Senast uppdaterad:

Mycket höga flöden i norra Norrland

Just nu är det höga eller mycket höga flöden i små och medelstora vattendrag i norra Norrlands kusttrakter och inland. Det är de höga temperaturerna som gjort att snösmältningen tagit fart.

Senast uppdaterad:

April 2016 – Låga flöden i östra Götaland

Flödet i östra Götaland var under det normala. Även grundvattennivån var under den för månaden normala i detta område.

Senast uppdaterad:

Prognos #3 över vårflod och islossning i Torneälven

Flödet i de nedre delarna av älven började stiga en bit in i april.  Islossningen i Haparanda väntas ske den 3:e maj.

Senast uppdaterad:

Vårflöden i Norrbottens kustland

Det har varit en lugn snösmältning i stora delar av landet. Det första området där flödena nått upp i varningsnivå är i Norrbottens kustland.

Senast uppdaterad:

Prognos #2 över vårflod och islossning i Torneälven

Flödet i de nedre delarna av älven började stiga en bit in i april.  Islossningen i Haparanda väntas ske den 2:a maj.

Senast uppdaterad:

Prognos #1 över vårflod och islossning i Torneälven

Årets första prognos för islossning i Torneälven visar på en lättare islossning. SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd.

Senast uppdaterad:

Mars 2016 - Lugn snösmältning i södra Sverige

Under mars månad fick stora delar av landet vårtemperaturer. Detta medförde snösmältning men inga kraftigare vårflöden uppmättes.

Senast uppdaterad:

Torr ankomst av våren i södra Sverige

Det är vårtemperaturer över stora delar av landet och vår i Götaland och delar av Svealand. Än så länge har våren kommit utan att det medfört större vårflöden.

Senast uppdaterad: