Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Årets fjärde prognos över islossning i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske 5 maj och vara av svårighetsgrad medel enligt prognos från SMHI.

Senast uppdaterad:

April 2018 - Mycket höga flöden

Vintern har på sina håll varit snörik och när snön i mitten på månaden började smälta gav det upphov till mycket höga flöden i delar av norra Svealand och södra Norrland med översvämningar som följd.

Senast uppdaterad:

Årets tredje prognos över islossning i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske 8 maj och vara av svårighetsgrad medel enligt prognos från SMHI. En uppdaterad prognos kommer inom några dagar.

Senast uppdaterad:

Årets andra prognos över islossning i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske 6 maj och vara av svårighetsgrad medel enligt prognos från SMHI. En uppdaterad prognos kommer inom några dagar.

Senast uppdaterad:

Årets första prognos över islossning i Torneälven

Årets första prognos för islossning i Torneälven indikerar en lätt islossning samt en vårflod med större volym än normalt. SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Den första prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd.

Senast uppdaterad:

Mars 2018 - Ovanligt snörik månad men låg vattenföring

Vintern höll Sverige i sitt grepp under mars månad vilket resulterade i att snötäcket låg kvar över stora delar av landet. Vattennivån i de stora sjöarna och vattenföringen var generellt avtagande.

Senast uppdaterad:

Februari 2018 - Avtagande flöden och mycket snö

Kallt väder i hela Sverige bidrog till att flödena i de södra delarna av landet avtog till normala nivåer. Två perioder med nederbörd gav stora snömängder i södra Norrland och längs Smålandskusten.

Senast uppdaterad:

Januari 2018 - Höga flöden och vattenstånd

I delar av södra Sverige har det varit ett par år med torka. Under hösten har dock magasinen fyllts på och den senaste tiden har vi haft både höga flöden och högt vattenstånd i södra delen av landet.

Senast uppdaterad:

December 2017 - Höga på gränsen till mycket höga flöden i Lagan

Flödena var över de för månaden normala i hela Sverige. I framförallt Lagan var flödet högt på gränsen till mycket högt. Vattenståndet var över det normala i Mälaren och Hjälmaren.

Senast uppdaterad:

November 2017 - Flöden över de normala

Flödena var över de för månaden normala i hela Sverige. Fortsatt lågt vattenstånd i de stora sjöarna. I Mälaren var dock vattenståndet nära det normala.

Senast uppdaterad: