Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Augusti 2016 - Stigande från låga nivåer

I sydöstra Sverige är det fortfarande låg markvattenhalt och låg vattenföring. I övriga delar av landet har vattenföringen och vattennivåerna generellt ökat. I söder har det ökat från låga nivåer och i norr från normala nivåer. Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juli fortsatt att …

Senast uppdaterad:

Juli 2016 - Mycket låga flöden i östra Götaland

Flödet i östra Götaland var mycket under det normala. Även grundvattennivån var mycket under den normala i sydöstra Sverige.

Senast uppdaterad:

Juni 2016 - Torrt i södra Sverige

Snösmältningen i Norrland avslutades. I södra Sverige var vattenflödena inledningsvis låga, och torrt varmt väder över hela landet innebar att flödena sakta avtog. I mitten av månaden gav en sommarstorm i Norrbotten ett ökat vattenflöde i Tornedalen och flera lågtryck från söder bröt de värsta …

Senast uppdaterad:

Maj 2016 - Både låga och höga vattenflöden

Under maj månad har vattenflödena i Götaland varit låga medan andra delar av landet haft mycket höga flöden. I norra Dalarna var flödena på en del håll de högsta sedan 1959.

Senast uppdaterad:

Flödena i norra Norrland har kulminerat

De höga och mycket höga flödena i vattendragen i norra Norrland den senaste tiden har nu kulminerat. En klass 1-varning finns dock kvar eftersom flödena i många områden fortsätter ligga på en hög nivå ytterligare några dygn. 

Senast uppdaterad:

Mycket höga flöden i norra Norrland

Just nu är det höga eller mycket höga flöden i små och medelstora vattendrag i norra Norrlands kusttrakter och inland. Det är de höga temperaturerna som gjort att snösmältningen tagit fart.

Senast uppdaterad:

April 2016 – Låga flöden i östra Götaland

Flödet i östra Götaland var under det normala. Även grundvattennivån var under den för månaden normala i detta område.

Senast uppdaterad:

Prognos #3 över vårflod och islossning i Torneälven

Flödet i de nedre delarna av älven började stiga en bit in i april.  Islossningen i Haparanda väntas ske den 3:e maj.

Senast uppdaterad:

Vårflöden i Norrbottens kustland

Det har varit en lugn snösmältning i stora delar av landet. Det första området där flödena nått upp i varningsnivå är i Norrbottens kustland.

Senast uppdaterad:

Prognos #2 över vårflod och islossning i Torneälven

Flödet i de nedre delarna av älven började stiga en bit in i april.  Islossningen i Haparanda väntas ske den 2:a maj.

Senast uppdaterad: