Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

December 2012 - Snösmältning och stigande flöden i södra Sverige

Under den kyliga inledningen av december sjönk flödena i vattendragen och snön lade sig över hela landet. Den sista veckan på året blev dock mild med följd att snön började smälta och vattenflödena steg i Götaland och Svealand.

Senast uppdaterad:

November 2012 - Höga grundvattennivåer och högt vattenstånd i Vänern

Under hela november har vattennivån i Vänern varit hög och stigande. I samband med regn 26-27 november blev flödena höga i en del vattendrag i Östergötland, Södermanland, Dalsland och Västergötland. Grundvattennivåerna var i större …

Senast uppdaterad:

Oktober 2012 - Höga flöden i Västerbotten och Norrbotten

I oktober var flödena i vattendragen högre än de normala i stora delar av landet. Speciellt höga var de i Västerbotten och Norrbotten där det i början av månaden inträffade översvämningar på flera platser. Vattennivåerna i …

Senast uppdaterad:

September 2012 - Stigande flöden i Västra Götaland

Andra delen av september var nederbördsrik, vilket ledde till att vattenflödena steg framförallt i västra Götaland. I slutet av månaden var flödena i några vattendrag på gränsen till höga.

Senast uppdaterad:

Fortsatt hög avrinning i Västra Götaland

De stora mängderna nederbörd som kommit under september månad över Västra Götaland har gjort att avrinningen nu är hög på många håll och flödena kan därmed reagera snabbt vid stora nederbördsmängder.

Senast uppdaterad:

Augusti 2012 - Låga vattenflöden i södra Götaland

I södra Småland, Blekinge och Skåne var vattenflödena i augusti lägre än de normala. I Halland, Dalarna och Ångermanland föll mycket regn 25-27 augusti, med följden att vägar och källare översvämmades.

Senast uppdaterad:

Juli 2012 - Extremt höga flöden i Småland

Stora regnmängder har på sina håll gett extremt höga eller mycket höga flöden, vilket på sina håll lett till översvämningar. Markvattenhalten var över den normala i stora delar av södra, mellersta och nordöstra delarna av landet i …

Senast uppdaterad:

Juni 2012 - Inga höga flöden trots regnrekord

Under juni månad har det regnat rikligt i stora delar av landet med mängder 2-4 gånger de normala för juni. Trots detta har de höga flödena i vattendragen till följd av regnet i allmänhet uteblivit. I början av månaden pågick fortfarande …

Senast uppdaterad:

Maj 2012 - Vårflöden i norra Sverige

Under maj inträffade vårfloden i stora delar av norra Sverige. På en del håll i Norrbotten var flödena extremt höga. I östra Götaland var flödena istället ovanligt låga.

Senast uppdaterad:

April 2012 - Låga vattenflöden i söder och högre i norr

I norra Sverige var vattenflödena på många håll högre än de normala för april månad, medan de i södra Sverige istället var ovanligt låga. Snöns vatteninnehåll var högre än det normala i delar av Lappland, Norrbotten …

Senast uppdaterad: