Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Maj 2012 - Vårflöden i norra Sverige

Under maj inträffade vårfloden i stora delar av norra Sverige. På en del håll i Norrbotten var flödena extremt höga. I östra Götaland var flödena istället ovanligt låga.

Senast uppdaterad:

April 2012 - Låga vattenflöden i söder och högre i norr

I norra Sverige var vattenflödena på många håll högre än de normala för april månad, medan de i södra Sverige istället var ovanligt låga. Snöns vatteninnehåll var högre än det normala i delar av Lappland, Norrbotten …

Senast uppdaterad:

Prognos visar på lätt islossning i Torneälven den 5 maj

Enligt årets fjärde prognos från SMHI väntas islossningen i Torneälven vid Haparanda bli av lättare karaktär och äga rum den 5 maj.

Senast uppdaterad:

Årets tredje islossningsprognos i Torneälven tyder på en sen islossning av lättare karaktär

Även enligt årets tredje prognos från SMHI väntas islossningen i Torneälven vid Haparanda bli av lättare karaktär. Islossningen väntas inträffa senare än tidigare år till följd av en ovanligt kall aprilmånad.

Senast uppdaterad:

Fortsatta indikationer på lättare islossning i Torneälven

Även enligt årets andra prognos från SMHI väntas islossningen bli av lättare karaktär. Det är dock fortfarande för tidigt att säga något om när islossningsdagen kan tänkas inträffa.

Senast uppdaterad:

Årets första islossnnigsprognos visar på lättare islossning i Torneälven

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Årets första prognos visar på en lättare islossning.

Senast uppdaterad:

Mars 2012 - Tidig snösmältning i Norrland

Under senare delen av mars kom snösmältningen igång i stora delar av Norrland. Det ledde till för årstiden ovanligt höga vattenflöden framförallt i Jämtlandsfjällen.

Senast uppdaterad:

Februari 2012 - Mycket höga vårflöden på Gotland

Årets vårflod inträffade i slutet av februari i Götaland och södra Svealand. På de flesta håll blev avsmältningen lugn, men på Gotland hade vattenflödena en återkomsttid på 10-20 år och i norra Skåne, södra Halland …

Senast uppdaterad:

Januari 2012 - Höga flöden i södra och västra Götaland

Under månadens första del var flödena höga i många vattendrag i södra och västra Götaland. Flödena minskade sedan i slutet av januari.

Senast uppdaterad:

December 2011 - Mycket höga flöden i Ätran

I mitten av december var flödet i Ätran mycket högt, med en återkomsttid* på drygt 10 år. I Ätrans biflöde Assman hade flödet en återkomsttid på ca 25 år. 

Senast uppdaterad: