Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Juni 2013 - Låga flöden på många håll i landet

Under juni har flödena varit låga i Norrland och de östra delarna av Svealand och Götaland. Trots riklig nederbörd i slutet på månaden så blev det inga höga flöden eftersom växternas vattenupptag är stort nu.

Senast uppdaterad:

Maj 2013 - Mycket höga vårflöden i norra Norrland

I mitten av maj blev det mycket varmt i norra Sverige. Snön smälte i en rask takt och vårflödena blev höga i delar av norra Norrland. I Torneälvens biflöden Muonioälven och Lainioälven var vattenflödena mycket höga.

Senast uppdaterad:

April 2013 - Höga flöden i Uppland, Gästrikland och Hälsingland

Inledningen av april var kylig och snötäcket var stort i Uppland, Gästrikland och Hälsingland. När värmen kom i mitten av månaden smälte snön i en rask takt och flödena ökade mycket snabbt i vattendragen.

Senast uppdaterad:

Prognos för Torneälven visar på islossning 2 maj

Enligt årets tredje prognos från SMHI väntas islossningen i Torneälven vid Haparanda inträffa den 2 maj.

Senast uppdaterad:

Årets andra islossningsprognos indikerar en lättare till medelsvår islossning i Torneälven

Enligt årets andra prognos från SMHI väntas islossningen i Torneälven vid Haparanda bli av lättare till medelsvår karaktär.

Senast uppdaterad:

Årets första prognos för islossning i Torneälven visar på en medelsvår till svår islossning

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Årets första prognos visar på en medelsvår till svår islossning.

Senast uppdaterad:

Hydrologiska läget inför vårfloden

Snösmältningen pågår nu i Östra Götaland och Svealand. Övriga Götaland och delar av Svealand har nu barmark och snösmältningen har hittills skett utan någon större ökning av flöden i vattendragen. Generellt över landet så är risken för kraftig vårflod under det normala eller kring det normala.

Senast uppdaterad:

Mars 2013 - Låga vattenflöden i södra Sverige

Under mars har flödena sjunkit i vattendragen i södra Sverige. I slutet av månaden var de mycket låga för årstiden, speciellt i de västra delarna.

Senast uppdaterad:

Hydrologiska läget inför vårfloden

Snösmältningen har kommit igång i södra Sverige och några delar av landet är utan snö men ännu ingen vårflod i sikte.

Senast uppdaterad:

Februari 2013 - Normala vattenförhållanden

De hydrologiska förhållandena i landet var tämligen normala under februari. I östra Svealand och delar av Norrland fanns mer snö än normalt. I nordöstra Norrland var grundvattennivån mycket över den normala.

Senast uppdaterad: