Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Årets andra prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Flödet i de nedre delarna av älven började stiga i påskhelgen. Islossningen i Haparanda väntas ske 30:e april. Svårighetsgraden för årets islossning i Torneälven väntas bli lättare, en liten risk finns för medelsvår …

Senast uppdaterad:

Årets första prognos för islossning i Torneälven visar på en lättare islossning

 SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd.

Senast uppdaterad:

Mars 2014 – Höga eller mycket höga grundvattennivåer

Under mars var det fortsatt höga flöden i Nyköpingsån, Byälven och Upperudsälven och grundvattennivåer över eller mycket över de normala i stora delar av landet.

Senast uppdaterad:

Hög vattennivå i Glafsfjorden

Vattennivån i Glafsfjorden har sedan en månad tillbaka varit högt, tillflöden har nu kulminerat och Glafsfjorden och utflödet har sakta börjat sjunka.

Senast uppdaterad:

Februari 2014 – Snösmältning och stigande flöden i södra Sverige

Under februari smälte snön i de södra delarna av landet, vilket gjorde att vattenflöden och vattennivåer steg. Grundvattennivåerna var över eller mycket över de normala i stora delar av landet.

Senast uppdaterad:

12 Februari 2014 - Ökande flöden i gränstrakten av Götaland och Svealand

Vattenföringen i vissa vattendrag i norra Götaland och södra Svealand fortsätter att närma sig varningsklass 1, höga flöden.

Senast uppdaterad:

10 Februari 2014 - Ökande flöden i gränstrakten av Götaland och Svealand

Under den kommande veckan förväntas vattenföringen i vattendrag i norra Götaland och södra Svealand närma sig varningsklass 1, höga flöden.

Senast uppdaterad:

Januari 2014 – Sjunkande vattenflöden och isläggning

En regnig inledning av månaden gjorde att vattenflödena på en del håll i södra Sverige var höga. I mitten av månaden skedde ett omslag till kallare väder och vattenflödena sjönk.

Senast uppdaterad:

November 2013 – Stigande vattennivåer och grundvatten

De tidigare mycket låga grundvattennivåerna och vattennivåer i sjöar har på de flesta håll stigit under november.

Senast uppdaterad: