Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Februari 2014 – Snösmältning och stigande flöden i södra Sverige

Under februari smälte snön i de södra delarna av landet, vilket gjorde att vattenflöden och vattennivåer steg. Grundvattennivåerna var över eller mycket över de normala i stora delar av landet.

Senast uppdaterad:

12 Februari 2014 - Ökande flöden i gränstrakten av Götaland och Svealand

Vattenföringen i vissa vattendrag i norra Götaland och södra Svealand fortsätter att närma sig varningsklass 1, höga flöden.

Senast uppdaterad:

10 Februari 2014 - Ökande flöden i gränstrakten av Götaland och Svealand

Under den kommande veckan förväntas vattenföringen i vattendrag i norra Götaland och södra Svealand närma sig varningsklass 1, höga flöden.

Senast uppdaterad:

Januari 2014 – Sjunkande vattenflöden och isläggning

En regnig inledning av månaden gjorde att vattenflödena på en del håll i södra Sverige var höga. I mitten av månaden skedde ett omslag till kallare väder och vattenflödena sjönk.

Senast uppdaterad:

November 2013 – Stigande vattennivåer och grundvatten

De tidigare mycket låga grundvattennivåerna och vattennivåer i sjöar har på de flesta håll stigit under november.

Senast uppdaterad:

Oktober 2013 – Lite vatten i södra Sverige

Vattenflöden, vattennivåer, markvattenhalter och grundvattennivåer var alla ovanligt låga i södra Sverige under oktober månad. Mest extrem var vattennivåerna i sjöar i södra Småland.

Senast uppdaterad:

Torka i Götaland och Svealand

På grund av den torra våren och sensommar-hösten är vattennivåer och flöden i sjöar och vattendrag de lägsta på flera decennier.

Senast uppdaterad:

September 2013 – Mycket höga flöden i Ångermanälven

Stora regnmängder medförde höga och mycket höga flöden i södra och mellersta Norrland. I delar av södra Sverige var flödena i stället mycket låga.

Senast uppdaterad:

Augusti 2013 – Låga vattenflöden i Götaland och Svealand

Under augusti har vattenflödena på de flesta håll i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten varit lägre än normalt.

Senast uppdaterad: