Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Januari 2014 – Sjunkande vattenflöden och isläggning

En regnig inledning av månaden gjorde att vattenflödena på en del håll i södra Sverige var höga. I mitten av månaden skedde ett omslag till kallare väder och vattenflödena sjönk.

Senast uppdaterad:

November 2013 – Stigande vattennivåer och grundvatten

De tidigare mycket låga grundvattennivåerna och vattennivåer i sjöar har på de flesta håll stigit under november.

Senast uppdaterad:

Oktober 2013 – Lite vatten i södra Sverige

Vattenflöden, vattennivåer, markvattenhalter och grundvattennivåer var alla ovanligt låga i södra Sverige under oktober månad. Mest extrem var vattennivåerna i sjöar i södra Småland.

Senast uppdaterad:

Torka i Götaland och Svealand

På grund av den torra våren och sensommar-hösten är vattennivåer och flöden i sjöar och vattendrag de lägsta på flera decennier.

Senast uppdaterad:

September 2013 – Mycket höga flöden i Ångermanälven

Stora regnmängder medförde höga och mycket höga flöden i södra och mellersta Norrland. I delar av södra Sverige var flödena i stället mycket låga.

Senast uppdaterad:

Augusti 2013 – Låga vattenflöden i Götaland och Svealand

Under augusti har vattenflödena på de flesta håll i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten varit lägre än normalt.

Senast uppdaterad:

Juli 2013 – Låga flöden i stora delar av Sverige

Små nederbördsmängder gav låga flöden i stora delar av Sverige. Vattenstånd och markvattenhalt nära månadsmedelvärdet.

Senast uppdaterad:

Juni 2013 - Låga flöden på många håll i landet

Under juni har flödena varit låga i Norrland och de östra delarna av Svealand och Götaland. Trots riklig nederbörd i slutet på månaden så blev det inga höga flöden eftersom växternas vattenupptag är stort nu.

Senast uppdaterad:

Maj 2013 - Mycket höga vårflöden i norra Norrland

I mitten av maj blev det mycket varmt i norra Sverige. Snön smälte i en rask takt och vårflödena blev höga i delar av norra Norrland. I Torneälvens biflöden Muonioälven och Lainioälven var vattenflödena mycket höga.

Senast uppdaterad: