Hydrologiska sannolikhetsprognoser

Syftet med dessa sannolikhetskartor är att de ska ge ett tidigt stöd för tex räddningstjänst och länsstyrelser för att kunna hantera risker och se vilken sannolikheten är för respektive delavrinningsområde att överskrida den lägsta varningsnivån, dvs klass 1, högt flöde. Bilderna visar ett antal sannolikhetskartor för dels lokal vattenföring samt total vattenföring där de två parametrarna ska ses som komplement till varandra. Den total vattenföringen är det totala flödet av vatten ut från respektive varje delavrinningsområde medan den lokala avrinningen är vattnet från marken som rinner ut i åfåran. Sannolikhetsprognoserna ska endast användas som komplement till de ordinarie vädervarningarna. De ordinarie vädervarningarna gäller alltid före sannolikhetsprognoserna.
 

Kartorna bygger på modellresultat från S-HYPE modellen. Modellen uppdaterar inte mot stationsdata utan dessa resultat är rena modellberäkningar. Prognoserna görs för 9 dygn framåt i tiden samt för gårdagsdygnet. Kartor som visar gårdagsdygnet visar på återkomsttiden för modellberäknat totalt flöde respektive lokal vattenföring. För sannolikhetskartorna visas en karta per prognosdygn och per parameter samt sannolikhetskartor med sammanställningar av sannolikheten för dygn 1-3 och dygn 4-9 för båda parametrarna. I dessa sammanställningar visas den högsta sannolikheten för respektive område för de aktuella dygnen.
 

Tiden för modellresultaten är i UTC-tid (Svensk tid sommartid är UTC + 2 timmar, Svensk vintertid är UTC + 1 timmar).
 

En vädervarning klass 1, Högt flöde, innebär ett vattenflöde med återkomsttid på 2-10 år, vilket kan medföra mindre översvämningsproblem. Med återkomsttid för ett flöde menas den tidsperiod inom vilken ett flöde i genomsnitt inträffar eller överskrids en gång.

Återkomsttid gårdagsdygnet

Varningsläge lokal vattenföring gårdagsdygnet
Varningsläge total vattenföring gårdagsdygnet

Återkomsttid gårdagsdygnet

Varningsläge lokal vattenföring gårdagsdygnet
Varningsläge total vattenföring gårdagsdygnet

Sannolikhet dag 1-3

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 1-3
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 1-3

Sannolikhet dag 4-9

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 4-9
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 4-9

Sannolikhet dag 1-3

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 1-3
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 1-3

Sannolikhet dag 4-9

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 4-9
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 4-9

Sannolikhet dag 1

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 1
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 1

Sannolikhet dag 2

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 2
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 2

Sannolikhet dag 1

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 1
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 1

Sannolikhet dag 2

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 2
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 2

Sannolikhet dag 3

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 3
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 3

Sannolikhet dag 4

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 4
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 4

Sannolikhet dag 3

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 3
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 3

Sannolikhet dag 4

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 4
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 4

Sannolikhet dag 5

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 5
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 5

Sannolikhet dag 6

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 6
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 6

Sannolikhet dag 5

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 5
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 5

Sannolikhet dag 6

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 6
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 6

Sannolikhet dag 7

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 7
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 7

Sannolikhet dag 8

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 8
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 8

Sannolikhet dag 7

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 7
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 7

Sannolikhet dag 8

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 8
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 8

Sannolikhet dag 9

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 9
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 9

Sannolikhet dag 9

Sannolikhet för varning lokal vattenföring prognosdag 9
Sannolikhet för varning total vattenföring prognosdag 9