Nyhetsarkiv

Konst och vetenskap i gemensam klimatutställning

Klimat

Den 5 januari öppnar en utomhusutställning om erosion och stigande havsnivåer i Ystad. Fotografiska verk i kombination med berättelser, samt klimatinformation från SMHI, kommunicerar allvaret i situationen och arbetet som görs för att möta klimatförändringarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny normalperiod införs vid årsskiftet

Klimat

Från och med den 1 januari 2021 införs en ny klimatologisk normalperiod som gäller för perioden 1991–2020. Normalperioder används både för att beskriva det nuvarande klimatet och hur klimatet har förändrats jämfört med tidigare normalperioder i Sverige.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Var med och expertgranska IPCC:s delrapport om Effekter, anpassning och sårbarhet

Klimat

"Effekter, anpassning och sårbarhet" är en av tre avslutande delrapporter inom det sjätte arbetsprogrammet, AR6, för FN:s klimatpanel IPCC. Från den 4 december 2020 är det andra utkastet till denna delrapport tillgängligt för expertgranskning. Välkommen att delta!

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO-rapport visar att världen går mot ett av de tre varmaste åren 2020

KlimatForskning

2020 är på väg att bli ett av de tre varmaste åren som uppmätts. 2011-2020 kommer att bli det varmaste decenniet som uppmätts, och de sex varmaste åren har alla inträffat sedan 2015, enligt FN:s meteorologiska världsorganisation WMO. Samtidigt konstaterar de att haven är rekordvarma.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hösten 2020 – Ännu en varm höst i söder

Meteorologi

Hela landet fick en mild eller mycket mild höst. I södra Sverige har man nu haft en mild höst under de senaste 10 åren. I nordöstra Norrland blev det även en mycket nederbördsrik höst med mer än dubbla normalmängden på sina håll. Däremot var det torrare än normalt i östra Götaland och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kraftsamling för utveckling av beräkningsmodell för väderprognoser

MeteorologiForskning

SMHI blir del av ett nytt konsortium för att gemensamt utveckla beräkningsmodellen för väderprognoser.  Målet med samarbete är att gemensamt verka för en effektiv utveckling av ett toppmodernt väderprognos-system och stödja dess operativa uppbyggnad. Det nya konsortiet Accord ska koordinera …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förbättrad webbtjänst med data ifrån havet

Oceanografi

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten är SMHI nationell datavärd för marina miljöövervakningsdata, som lagras i Svenskt Havsarkiv (SHARK). Nu lanseras en uppdaterad version av webbtjänsten SHARKweb som är tillgänglighetsanpassad och både enklare och mer intuitiv att använda än tidigare.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya webbsidor om stigande havsnivåer

OceanografiKlimat

På grund av den globala uppvärmningen stiger havet idag och kommer att fortsätta stiga långt efter år 2100. Därmed finns ett stort behov av kontinuerligt uppdaterad information. Särskilt viktigt är detta för dem som planerar klimatanpassning, infrastruktur och bebyggelse samt natur- och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2020 - Värmerekord efter värmerekord

MeteorologiKlimat

November 2020 blev en mycket varm månad och i framför allt Götaland och södra Svealand på många håll rekordvarm. Till detta bidrog starkt den första veckan då värmerekorden för november slogs i en sällan skådad omfattning. Det var även blygsamma minimitemperaturer under månaden. Kraftigt regn under …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny istjänst inför ny issäsong

Oceanografi
Nyis mars 2016

Inför årets issäsong lanseras en ny tjänst för havsis på smhi.se. Tjänsten Is till havs visar som tidigare en daglig analys av isläget. Nytt är att tjänsten nu också visar satellitbilder på is och ytvattentemperatur, något som varit mycket efterfrågat.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad