Nyhetsarkiv

Förbättrad webbtjänst med data ifrån havet

Oceanografi

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten är SMHI nationell datavärd för marina miljöövervakningsdata, som lagras i Svenskt Havsarkiv (SHARK). Nu lanseras en uppdaterad version av webbtjänsten SHARKweb som är tillgänglighetsanpassad och både enklare och mer intuitiv att använda än tidigare.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya webbsidor om stigande havsnivåer

OceanografiKlimat

På grund av den globala uppvärmningen stiger havet idag och kommer att fortsätta stiga långt efter år 2100. Därmed finns ett stort behov av kontinuerligt uppdaterad information. Särskilt viktigt är detta för dem som planerar klimatanpassning, infrastruktur och bebyggelse samt natur- och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2020 - Värmerekord efter värmerekord

MeteorologiKlimat

November 2020 blev en mycket varm månad och i framför allt Götaland och södra Svealand på många håll rekordvarm. Till detta bidrog starkt den första veckan då värmerekorden för november slogs i en sällan skådad omfattning. Det var även blygsamma minimitemperaturer under månaden. Kraftigt regn under …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny istjänst inför ny issäsong

Oceanografi
Nyis mars 2016

Inför årets issäsong lanseras en ny tjänst för havsis på smhi.se. Tjänsten Is till havs visar som tidigare en daglig analys av isläget. Nytt är att tjänsten nu också visar satellitbilder på is och ytvattentemperatur, något som varit mycket efterfrågat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sammanfattningar av IPCC:s två senaste specialrapporter finns nu på svenska

Klimat

Nu finns sammanfattningar av IPCC:s specialrapporter om ”Klimatförändringar och marken” samt ”Havet och kryosfären i ett förändrat klimat” på svenska. Specialrapporterna handlar om vad som händer med marken, havet och kryosfären i ett allt varmare klimat och hur vi människor kan arbeta med möjliga …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny funktionalitet med väderobservationer i SMHIs kundanpassade väderlarm

I oktober lanserade SMHI nya kundanpassade väderlarm med ett smidigt webbgränssnitt och en mer heltäckande prognosöverblick. Nu har abonnemangstjänsten, som riktar sig till verksamheter som är särskilt känsliga för oväder, uppdaterats med väderobservationer. Den nya funktionen gör det enkelt att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mängden växthusgaser i atmosfären fortsätter att öka – trots nedstängning vid covid-19

KlimatForskning

När FN:s meteorologiska världsorganisation WMO summerar halterna växthusgaser i atmosfären för 2019 noterar de än en gång högre halter än tidigare. Den nedstängning som följt på covid-19-pandemin innevarande år har inte påverkat koldioxidhalten i atmosfären mer än den normala variation som kan vara …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Smartare hantering av regnvatten minskar risken för översvämning

HydrologiKlimat

Med klimatförändringen väntas skyfallen i Sverige bli både vanligare och kraftigare. VA SYD uppmanar privata fastighetsägare att göra egna åtgärder för att minska belastningen på avloppsnätet, och därmed minska risken för översvämningar. Satsningen ”Tillsammans gör vi plats för vattnet” är ett …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya bevattningsberäkningar ska underlätta planering av vattenuttag

HydrologiKlimat

Ett förändrat klimat gör att konkurrensen om vattnet ökar. Därmed ökar även behovet av att planera användningen av vattnet. Därför har SMHI tillsammans med Jordbruksverket tagit fram en modell för beräkning av bevattningsuttagets påverkan på vattenbalansen. Resultatet presenteras i rapporten …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Höstens andra klimatkurs på distans

Klimat

SMHIs Grundkurs i klimatanpassning arrangerades i veckan, och för andra gången hölls den på distans. Drygt 60 representanter från kommuner, myndigheter och andra aktörer som ska arbeta med klimatanpassning deltog.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad