Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

14 november 2017 , 15.22

Nya forskningsprojekt med finansiering från Formas

Forskningsrådet Formas har beslutat om tilldelning av medel från Nationella forskningsprogrammet om klimat och Öppna utlysningen. SMHI kan därmed starta fyra nya projekt som tillsammans tilldelades närmare 15 miljoner kronor, och kommer att delta i ytterligare ett projekt.

09 november 2017 , 09.40

Vad gör klimatförändringarna med Östersjön?

Vad vet vi om klimatförändringarnas inverkan på Östersjön och vad de betyder för dagens marina miljöfrågor? På frukostseminariet Baltic Breakfast den 15 november 2017 berättar SMHI-forskaren Helén Andersson hur klimatförändringarna kan komma att påverka Östersjön enligt scenarierna från FN:s klimatpanel IPCC.

09 november 2017 , 07.00

Oktober 2017 - Nya vågrekord

Månaden inleddes med varmt väder och avkylningen av ytvattentemperaturerna gick långsamt. Mot slutet av månaden tog avkylningen fart och i norra Bottenviken var det endast några få plusgrader. Lågtryckspassager gav snabba förändringar i vattenståndet kring Öresund och lågt vattenstånd i Bottenviken. Nya oktoberrekord för signifikant våghöjd noterades vid Finngrundet och Knolls grund.

Tema havsmiljö från SMHI
Aranda

Senaste expeditionsrapporten

Senaste nytt från SMHIs månatliga utsjöexpedition.

Sveriges nya forskningsfartyg

Sveriges nya forskningsfartyg

Nu byggs Sveriges nya forskningsfartyg som beräknas tas i drift 2019. Det nya fartyget kommer främst SMHI och SLU använda för miljöövervakning i Östersjön och Nordsjön.

14 november 2017 , 15.22

Nya forskningsprojekt med finansiering från Formas

Forskningsrådet Formas har beslutat om tilldelning av medel från Nationella forskningsprogrammet om klimat och Öppna utlysningen. SMHI kan därmed starta fyra nya projekt som tillsammans tilldelades närmare 15 miljoner kronor, och kommer att delta i ytterligare ett projekt.

09 november 2017 , 09.40

Vad gör klimatförändringarna med Östersjön?

Vad vet vi om klimatförändringarnas inverkan på Östersjön och vad de betyder för dagens marina miljöfrågor? På frukostseminariet Baltic Breakfast den 15 november 2017 berättar SMHI-forskaren Helén Andersson hur klimatförändringarna kan komma att påverka Östersjön enligt scenarierna från FN:s klimatpanel IPCC.

09 november 2017 , 07.00

Oktober 2017 - Nya vågrekord

Månaden inleddes med varmt väder och avkylningen av ytvattentemperaturerna gick långsamt. Mot slutet av månaden tog avkylningen fart och i norra Bottenviken var det endast några få plusgrader. Lågtryckspassager gav snabba förändringar i vattenståndet kring Öresund och lågt vattenstånd i Bottenviken. Nya oktoberrekord för signifikant våghöjd noterades vid Finngrundet och Knolls grund.

Tema havsmiljö från SMHI
Aranda

Senaste expeditionsrapporten

Senaste nytt från SMHIs månatliga utsjöexpedition.

Sveriges nya forskningsfartyg

Sveriges nya forskningsfartyg

Nu byggs Sveriges nya forskningsfartyg som beräknas tas i drift 2019. Det nya fartyget kommer främst SMHI och SLU använda för miljöövervakning i Östersjön och Nordsjön.

Marin miljöövervakning på SMHI

Rosett

SMHI övervakar tillståndet i haven

Havsmiljöarbetet på SMHI är en mångsidig verksamhet. Vi utför en stor del av den svenska marina miljöövervakningen där vi samlar in data och information om havsmiljön längs Sveriges kust och hav. Vi analyserar och bearbetar insamlad data om havsmiljön och kommunicerar aktuell information om tillståndet i havet till allmänheten, forskare och beslutsfattare och vi utfärdar varningar.

För att få bästa möjliga kvalité och tillgång på data, kunskap och kompetens samarbetar SMHI med andra myndigheter inom landet så väl som i angränsade länder. Speciellt viktigt är samarbetet inom Europeiska Unionen, då angränsande medlemsländer styrs av samma regelverk som Sverige.

Ackrediterade provtagningar och analyser görs både ombord på fartyg och i SMHIs laboratorium i Göteborg. Vi gör månatliga mätningar av t ex. salthalt, näringsämnen, plankton och syrgas både i Östersjön och i Västerhavet. SMHI har också bojar som mäter vågor, strömmar, temperatur, salthalt och klorofyll. Längs kusten används vattenståndsstationer inom landets varningssystem för höga och låga havsvattenstånd. SMHI bedriver även satellitövervakning av vissa former av algblomningar i Östersjön och Västerhavet, isförhållanden och ytvattentemperatur.

Kvalitetssäkrat oceanografiskt lab

SMHI har ett ackrediterat oceanografiskt lab i Göteborg där man analyserar vattenprover. Det är kvalitetssäkrat enligt SWEDAC, ISO 17025.

Rosett

SMHI övervakar tillståndet i haven

Havsmiljöarbetet på SMHI är en mångsidig verksamhet. Vi utför en stor del av den svenska marina miljöövervakningen där vi samlar in data och information om havsmiljön längs Sveriges kust och hav. Vi analyserar och bearbetar insamlad data om havsmiljön och kommunicerar aktuell information om tillståndet i havet till allmänheten, forskare och beslutsfattare och vi utfärdar varningar.

För att få bästa möjliga kvalité och tillgång på data, kunskap och kompetens samarbetar SMHI med andra myndigheter inom landet så väl som i angränsade länder. Speciellt viktigt är samarbetet inom Europeiska Unionen, då angränsande medlemsländer styrs av samma regelverk som Sverige.

Ackrediterade provtagningar och analyser görs både ombord på fartyg och i SMHIs laboratorium i Göteborg. Vi gör månatliga mätningar av t ex. salthalt, näringsämnen, plankton och syrgas både i Östersjön och i Västerhavet. SMHI har också bojar som mäter vågor, strömmar, temperatur, salthalt och klorofyll. Längs kusten används vattenståndsstationer inom landets varningssystem för höga och låga havsvattenstånd. SMHI bedriver även satellitövervakning av vissa former av algblomningar i Östersjön och Västerhavet, isförhållanden och ytvattentemperatur.

Kvalitetssäkrat oceanografiskt lab

SMHI har ett ackrediterat oceanografiskt lab i Göteborg där man analyserar vattenprover. Det är kvalitetssäkrat enligt SWEDAC, ISO 17025.

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Faktablad oceanografi

Lär dig mer om  havet - Ladda ner SMHIs oceanografiska faktablad. 

Årsmedeltemperatur

Klimatindikatorer

SMHI har tagit fram ett antal klimatindikatorer som kan användas för att följa klimatförändringarna i Sverige. Klimatindikatorerna visar avvikelser i temperatur, nederbörd, geostrofisk vind och havsvattenstånd.

Faktablad oceanografi

Lär dig mer om  havet - Ladda ner SMHIs oceanografiska faktablad. 

Årsmedeltemperatur

Klimatindikatorer

SMHI har tagit fram ett antal klimatindikatorer som kan användas för att följa klimatförändringarna i Sverige. Klimatindikatorerna visar avvikelser i temperatur, nederbörd, geostrofisk vind och havsvattenstånd.

Data om havsmiljö hos SMHI

SHARK Svenskt HavsARKiv

Datavärdskap för oceanografi och marinbiologi

Havsmiljödata - Hämta marin fysikalisk, kemisk och biologisk data från den svenska miljöövervakningen.

Sök SMHI-data i Utforskaren

SMHIs öppna data

Sök bland SMHIs alla öppna data i Utforskaren.

Realtidsdata från Östersjön

Waterweb first page

Vattenwebb

Information om kustvatten och sötvatten.

SHARK Svenskt HavsARKiv

Datavärdskap för oceanografi och marinbiologi

Havsmiljödata - Hämta marin fysikalisk, kemisk och biologisk data från den svenska miljöövervakningen.

Sök SMHI-data i Utforskaren

SMHIs öppna data

Sök bland SMHIs alla öppna data i Utforskaren.

Realtidsdata från Östersjön

Waterweb first page

Vattenwebb

Information om kustvatten och sötvatten.

Samarbeten kring havsmiljö

Internationella samarbeten kring havsmiljö (57 kB, pdf)

SMHI och SYKE samarbete kring havsmiljöövervakning

SMHI och Finlands Miljöcentral, SYKE, har sedan 2014 ett unikt och tätt samarbete kring övervakningen av havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. Genom samarbetet får båda länderna tillgång till mer miljödata och snabbare åtkomst till varandras data.

Environment Climate Data Sweden - ECDS

ECDS förbättrar tillgången till data inom klimat- och miljöforskning. ECDS ger åtkomst till befintliga data inom och utom landet och ger stöd och rådgivning i datafrågor under hela forskningsprocessen.

Copernicus Marine Service

Copernicus tillhandahåller flera marina tjänster såsom oceanografiska observationsdata och modellberäkningar för alla europeiska hav. SMHI ansvar bl.a. för att samla in alla oceanografiska observationsdata i Östersjön och tillgängliggöra dessa via en central webbportal.

JericoNext

Det övergripande syftet med projektet är att förbättra observationer av tillståndet i Europas kustvatten genom att knyta samman befintliga observationssystem och att utveckla nya metoder. EUs havsmiljödirektiv är en av anledningarna till att projektet satts igång.

SeaDataCloud

SeaDataCloud är en fortsättning av SeaDataNet som är ett samarbete mellan Europas oceanografiska datacenter, som tillgängliggör data genom en gemensam webbsida.

System för dataskördning

SMHI går i bräschen för utveckling av maskinkommunikation med internationella havsforskningsrådet, ICES. Alla länder runt EU rapporterar sin nationella miljödata till ICES, ofta en gång per år. Vi vill automatisera datautbytet så att det skall ske tätare och kunna uppdateras omedelbart, så att den bästa datan alltid finns tillgänglig i de europeiska nätverken. Tekniken bygger på SMHI:s system och trimmas in i ett världsunikt samarbete. Vem som helst kan hämta data från Sharkdata.se

EMODnet

EU-projektet EMODnet består av ett antal delar där SMHI är med i biologi, ingestion och kemi. ”Kemi” bygger på helt på SeaDataNets system med distribuerade databaser etc., men omfattar förutom oceanografiska parametrar även miljögifter i vatten, biota och sediment. Produkter i form av klimatologier och tidsserier kommer att tas fram bassängsvis för Europa. Inom fysikdelen presenteras fysiska parametrar såsom havsvattenstånd, temperatur och salthalt från Copernicus- programmet ihop med data från SeaDataCloud. SMHI ansvarar för Östersjö-delen.

EuroGOOS

EuroGOOS är ett paneuropeiskt nätverk mellan nationella myndigheter, forskningsorganisationer och privata företag som är engagerade i operationell oceanografi på europeisk nivå. EuroGOOS grundades 1994 och har idag 41 medlemmar från 19 europeiska länder som tillhandahåller operationella oceanografiska tjänster och utför marin forskning. Dessutom samordnar EuroGOOS fem regionala operativa samarbeten i Europa. Ett starkt samarbete inom dessa regioner möjliggör deltagande av många fler partners och länder. Detta utgör grunden för EuroGOOS arbetet och kombineras med representation på hög nivå inom europeiska och globala forum.

Internationella samarbeten kring havsmiljö (57 kB, pdf)

SMHI och SYKE samarbete kring havsmiljöövervakning

SMHI och Finlands Miljöcentral, SYKE, har sedan 2014 ett unikt och tätt samarbete kring övervakningen av havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. Genom samarbetet får båda länderna tillgång till mer miljödata och snabbare åtkomst till varandras data.

Environment Climate Data Sweden - ECDS

ECDS förbättrar tillgången till data inom klimat- och miljöforskning. ECDS ger åtkomst till befintliga data inom och utom landet och ger stöd och rådgivning i datafrågor under hela forskningsprocessen.

Copernicus Marine Service

Copernicus tillhandahåller flera marina tjänster såsom oceanografiska observationsdata och modellberäkningar för alla europeiska hav. SMHI ansvar bl.a. för att samla in alla oceanografiska observationsdata i Östersjön och tillgängliggöra dessa via en central webbportal.

JericoNext

Det övergripande syftet med projektet är att förbättra observationer av tillståndet i Europas kustvatten genom att knyta samman befintliga observationssystem och att utveckla nya metoder. EUs havsmiljödirektiv är en av anledningarna till att projektet satts igång.

SeaDataCloud

SeaDataCloud är en fortsättning av SeaDataNet som är ett samarbete mellan Europas oceanografiska datacenter, som tillgängliggör data genom en gemensam webbsida.

System för dataskördning

SMHI går i bräschen för utveckling av maskinkommunikation med internationella havsforskningsrådet, ICES. Alla länder runt EU rapporterar sin nationella miljödata till ICES, ofta en gång per år. Vi vill automatisera datautbytet så att det skall ske tätare och kunna uppdateras omedelbart, så att den bästa datan alltid finns tillgänglig i de europeiska nätverken. Tekniken bygger på SMHI:s system och trimmas in i ett världsunikt samarbete. Vem som helst kan hämta data från Sharkdata.se

EMODnet

EU-projektet EMODnet består av ett antal delar där SMHI är med i biologi, ingestion och kemi. ”Kemi” bygger på helt på SeaDataNets system med distribuerade databaser etc., men omfattar förutom oceanografiska parametrar även miljögifter i vatten, biota och sediment. Produkter i form av klimatologier och tidsserier kommer att tas fram bassängsvis för Europa. Inom fysikdelen presenteras fysiska parametrar såsom havsvattenstånd, temperatur och salthalt från Copernicus- programmet ihop med data från SeaDataCloud. SMHI ansvarar för Östersjö-delen.

EuroGOOS

EuroGOOS är ett paneuropeiskt nätverk mellan nationella myndigheter, forskningsorganisationer och privata företag som är engagerade i operationell oceanografi på europeisk nivå. EuroGOOS grundades 1994 och har idag 41 medlemmar från 19 europeiska länder som tillhandahåller operationella oceanografiska tjänster och utför marin forskning. Dessutom samordnar EuroGOOS fem regionala operativa samarbeten i Europa. Ett starkt samarbete inom dessa regioner möjliggör deltagande av många fler partners och länder. Detta utgör grunden för EuroGOOS arbetet och kombineras med representation på hög nivå inom europeiska och globala forum.

Mer om havsmiljö på externa webbplatser

Skrifter & rapporter om havet

Flera olika myndigheter och organisationer arbetar med havsfrågor. De redovisar ofta sina resultat i form av skrifter/rapporter och publicerar dem på sina respektive webbplatser. Vi har här samlat några av dessa.

Vattenprovtagning

Miljöfaktablad från HELCOM

Varje år tar SMHI fram ett antal indikatorer som beskriver miljötillståndet i Östersjön. Dessa används både nationellt och internationellt, t ex genom HELCOM samarbete. Indikatorerna visar årliga avvikelser i  salt, syre, tillrinning, cyanobakterier (algblomningar) och vinter närsaltskartor.

Skrifter & rapporter om havet

Flera olika myndigheter och organisationer arbetar med havsfrågor. De redovisar ofta sina resultat i form av skrifter/rapporter och publicerar dem på sina respektive webbplatser. Vi har här samlat några av dessa.

Vattenprovtagning

Miljöfaktablad från HELCOM

Varje år tar SMHI fram ett antal indikatorer som beskriver miljötillståndet i Östersjön. Dessa används både nationellt och internationellt, t ex genom HELCOM samarbete. Indikatorerna visar årliga avvikelser i  salt, syre, tillrinning, cyanobakterier (algblomningar) och vinter närsaltskartor.