Nyheter från ECDS

ECDS databas migreras till SND

ECDS databas migreras till SND. Du kan fortfarande söka efter klimat- och miljödata via ecds.se, men besök SND för att publicera data och metadata. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

ECDS dataportal drivs vidare på SND

ECDS dataportal för att tillgängliggöra miljö- och klimatdata drivs nu på SND, Svensk Nationell Datatjänst, vid Göteborgs universitet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växande metadatakatalog på ecds.se

Nyligen så passerade ECDS.se gränsen 1000 sökbara dataset. Detta ger ECDS användare nya möjligheter att hitta användbara data genom portalen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

World Data Systems antar nya datadelningsprinciper

Som ledande internationell tvärvetenskaplig organisation som verkar för pålitliga datatjänster, har World Data Systems antagit datadelningsprinciper för att stödja sitt mål. Principerna förverkligar andan av “öppen vetenskap”, avsedd att förena spridda kretsar av dataproducenter och dataanvändare. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

ECDS lanserar ny, mer lättnavigerad dataportal för öppen tillgång till forskningsdata

Nu lanserar ECDS en ny mer lättnavigerad dataportal för öppen tillgång till forskningsdata. Portalen innehåller data från svensk forskning inom miljö och klimat. 

Publicerad: Senast uppdaterad:
1