ECDS styrelse och vetenskapligt rådgivande kommitté

ECDS styrelse är gemensamt utsedd av SMHI och Vetenskapsrådet. Den vetenskapligt rådgivande kommittén är bland annat rådgivande om hur ECDS ska bidra till svensk miljö- och klimatforskning av högsta standard.

Styrelsemedlemmar

Joakim Langner, docent, SMHI.
 
Manuela Notter, tillförordnad chef Avdelningen för analys och forskning, Naturvårdsverket.
 
Lars Eklundh, professor, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet. 

Agneta Andersson, professor, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.

Ulf Gärdenfors, professor, ställföreträdande chef ArtDatabanken, programchef Taxonomi, föreståndare Svenska LifeWatch, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Vetenskapligt rådgivande kommitté

En vetenskapligt rådgivande kommitté finns knuten till ECDS. Ledamöterna kommer från internationella samarbetsorgan med kunskap kring databehov inom klimat- och miljöforskning. Huvuduppdrag för den vetenskapliga kommittén är bland annat att vara rådgivande om hur ECDS ska bidra till svensk miljö- och klimatforskning av högsta standard.

Deliang Chen, Göteborgs universitet, August Röhss Chair in Physical Geography directed towards Geoinformatics, ordförande för kommittén.

Ipek Erzi, Tubitak (Scientific and technological research council of Turkey), Vice-chair of the COST domain committee ESSEM

Julie Friddell, Information Services and Science Manager, University of Waterloo, Ontario Canada.

Øystein Godoy, Norwegian Meteorological Institute, Oslo, Norway