ECDS – Environment Climate Data Sweden

ECDS, Environment Climate Data Sweden är en infrastruktur för att stödja svensk forskning inom miljö- och klimatområdet.

ECDS ska förbättra forskares tillgång till data inom miljö och klimat. ECDS ska underlätta för forskare att dela och få åtkomst till befintliga data, samt även ge stöd och rådgivning i datafrågor under hela forskningsprocessen.

Support till forskare

Förutom dataportalen stöder ECDS forskare vid frågor om datahantering. ECDS ger råd och rekommendationer kring datastandarder, datakommunikation och långtidslagring av data.

Målet är att ECDS ska göra det enklare för forskare att dela och dra nytta av varandras forskningsresultat. Med dataportalen samlas data inom miljö- och klimatområdet och det bidrar till att stärka den svenska forskningen.

Logotyper för ECDS finansiär Vetenskapsrådet, värd SMHI, och internationella föreningen ICSU-WDS

ECDS ska förbättra forskares tillgång till data inom miljö och klimat. ECDS ska underlätta för forskare att dela och få åtkomst till befintliga data, samt även ge stöd och rådgivning i datafrågor under hela forskningsprocessen.

Support till forskare

Förutom dataportalen stöder ECDS forskare vid frågor om datahantering. ECDS ger råd och rekommendationer kring datastandarder, datakommunikation och långtidslagring av data.

Målet är att ECDS ska göra det enklare för forskare att dela och dra nytta av varandras forskningsresultat. Med dataportalen samlas data inom miljö- och klimatområdet och det bidrar till att stärka den svenska forskningen.

Logotyper för ECDS finansiär Vetenskapsrådet, värd SMHI, och internationella föreningen ICSU-WDS

Nyheter från ECDS

Information om ECDS på engelska