Menu
 

Båtvädret

Tjänster

Kustväder

Prognoser och observationer för den svenska kusten samt de större insjöarna. Tjänsten bedrivs hela året, under sommarhalvåret i samarbete med Sjösäkerhetsrådet.

Sjöväderprognos

Prognoser för öppet hav samt Vänern, men tydliga skillnader mellan hav och kustnära områden i svenska farvatten skall betonas.

Varningar

SMHIs varningar både till sjöss och till lands.

Produkter och tjänster

Telefontjänster

Via din telefon kan du nå oss på SMHI 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året var du än befinner dig? Välj att få svaret som tal eller SMS. Du kan även prata direkt med en meteorolog, öppet alla dagar mellan kl 09-20.

Kustväder till lokalsamtalstaxa

0771-535400

Lär dig mer

Uppvällning

Många har säkert märkt att vinden har stor betydelse för vattentemperaturen. Det blir varmt i vattnet vid pålandsvind och kallt när det blåser från land. Det beror på att när vinden blåser in mot land kommer det varma ytvattnet in, tvärtom när det blåser ut. Fenomenet kallas för uppvällning.

Kustväder/Sjöväder

Kustväder/Sjöväder - Vad är skillnaden?

Kustväder ger prognoser för Sveriges kuststräckor och Sjöväder ger prognoser för omgivande havsdistrikt.

Tjänster

Kustväder

Prognoser och observationer för den svenska kusten samt de större insjöarna. Tjänsten bedrivs hela året, under sommarhalvåret i samarbete med Sjösäkerhetsrådet.

Sjöväderprognos

Prognoser för öppet hav samt Vänern, men tydliga skillnader mellan hav och kustnära områden i svenska farvatten skall betonas.

Varningar

SMHIs varningar både till sjöss och till lands.

Produkter och tjänster

Telefontjänster

Via din telefon kan du nå oss på SMHI 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året var du än befinner dig? Välj att få svaret som tal eller SMS. Du kan även prata direkt med en meteorolog, öppet alla dagar mellan kl 09-20.

Kustväder till lokalsamtalstaxa

0771-535400

Lär dig mer

Uppvällning

Många har säkert märkt att vinden har stor betydelse för vattentemperaturen. Det blir varmt i vattnet vid pålandsvind och kallt när det blåser från land. Det beror på att när vinden blåser in mot land kommer det varma ytvattnet in, tvärtom när det blåser ut. Fenomenet kallas för uppvällning.

Kustväder/Sjöväder

Kustväder/Sjöväder - Vad är skillnaden?

Kustväder ger prognoser för Sveriges kuststräckor och Sjöväder ger prognoser för omgivande havsdistrikt.

 
 
statistics logger