Svenska IHP

Internationella Hydrologiska Programmet, IHP, är ett program för vetenskapligt regeringssamarbete med fokus på forskning om vattenrelaterade frågor. Svenska IHP är vår nationella kommitté.

IHP arbetar med frågor som vattenresurshantering, utbildning och kapacitetsuppbyggnad. IHP startades år 1975 och har under åren utvecklats från ett strikt vetenskapligt program till att också innefatta policy- och managementfrågor.

IHP sorterar under UNESCO (United Nation´s Educational, Scientific, and Cultural Organisation) . Svenska Unescorådet ansvarar för kontakten mellan FN-organet Unesco och Sverige och ger regeringen råd inför en ska beslut om svenska ståndpunkter när det gäller Unescos verksamhet, samt informerar i Sverige om Unesco.

Programförklaring

Uppdraget för svenska kommittén är att initiera, uppmuntra och samordna svenska IHP-aktiviteter, såväl som svensk medverkan i internationella IHP-aktiviteter, samt bidra med stöd till regeringen i IHP-relaterade frågor.

Fokusområden

Den svenska verksamheten utgår från IHPs åttonde strategi (2008-2013). Följande teman ingår:

1 Water related disaters and hydrological change

2 Groundwater in a changing environment

3 Addressing water scarcity and quality

4 Water and human settlements of the future

5 Ecohydrology, engineering harmony for a sustainable world

6 Water education key, for water security

IHP arbetar med frågor som vattenresurshantering, utbildning och kapacitetsuppbyggnad. IHP startades år 1975 och har under åren utvecklats från ett strikt vetenskapligt program till att också innefatta policy- och managementfrågor.

IHP sorterar under UNESCO (United Nation´s Educational, Scientific, and Cultural Organisation) . Svenska Unescorådet ansvarar för kontakten mellan FN-organet Unesco och Sverige och ger regeringen råd inför en ska beslut om svenska ståndpunkter när det gäller Unescos verksamhet, samt informerar i Sverige om Unesco.

Programförklaring

Uppdraget för svenska kommittén är att initiera, uppmuntra och samordna svenska IHP-aktiviteter, såväl som svensk medverkan i internationella IHP-aktiviteter, samt bidra med stöd till regeringen i IHP-relaterade frågor.

Fokusområden

Den svenska verksamheten utgår från IHPs åttonde strategi (2008-2013). Följande teman ingår:

1 Water related disaters and hydrological change

2 Groundwater in a changing environment

3 Addressing water scarcity and quality

4 Water and human settlements of the future

5 Ecohydrology, engineering harmony for a sustainable world

6 Water education key, for water security