Svenska IHP

Internationella Hydrologiska Programmet, IHP, är ett program för vetenskapligt regeringssamarbete med fokus på forskning om vattenrelaterade frågor. Svenska IHP är vår nationella kommitté.